‘Hanne Leth Andersen: Generationerne skal kæmpe sammen’ 
Debatindlæg l 20.12.2018

Hanne Leth Andersen: Generationerne skal kæmpe sammen

A
Aktuelt
Debatindlæg l 20.12.2018
3 min
50 ÅRS JUBILÆUM FOR STUDENTEROPRØRET 1968. Hvordan var det at være med dengang, da det hele begyndte? Og hvordan ser det ud med de studerendes oprørstrang i dag? Er der mere at kæmpe for? Rektor på RUC Hanne Leth ser tilbage på en ungdom, hvor hun og hendes medstuderende nød godt af de tidligere års opgør med autoriteter. Et oprør i dag skulle centrere sig omkring frihed og fællesskabsfølelse, synes hun. LÆS HENDES ESSAY HER.

Skrevet af

Hanne Leth Andersen

Rektor

Jeg var 6 år i 1968, men ungdomsoprøret gav genlyd i køkkenet på den lille gård, hvor jeg voksede op. Vi solgte æg til gode borgere i byen, og det gav anledning til mangen en god passiar om, hvad der skete omkring os i samfundet.

Den klassiske gymnasielærer var chokeret over de unge, som var gået amok og ikke længere ville lære, men selv bestemme – og de gik i hippietøj, røg hash og ville redde verden.

Alt imens den gymnasieelev, der hjalp min far i stalden, syntes, at gymnasielærerne var antikverede og endte med at tage ud med den rejsende højskole og Tvind. Senere var min yndlingsfilm HAIR, om unge mellem fredsbevægelse og Vietnamkrig.

Min generation var ung efter dem, der havde gjort oprør, og vi blev kaldt Nå-generationen. Vi nød godt af opgøret med autoriteterne: I gymnasiet var der plads til dialog og debat, om end jeg også oplevede grænser for kreativiteten. Det samme var gældende på universitetet, hvor jeg og mine medstuderende via studienævn kunne være med i beslutningerne – dog lidt for ofte som gesandter for den ene eller den anden fløj på uddannelsen.

I anledningen af 50-året for Studenteroprøret, har RUC Paper inviteret fire fremtrædende stemmer på RUC til at dele deres tanker om studenteroprøret anno 1998 og 2018.

De er skrevet af henholdsvis:
RUC-forsker Morten Thing
RUC-forsker Karen Sjørup
Rektor på RUC Hanne Leth
Formand for Studenterrådet på RUC, Johan Hedegaard Jørgensen.

Den antiautoritære tilgang, den lave magtdistance, du i stedet for De, respekt for børns og unges integritet og meninger, det er jeg sikker på har styrket det danske samfund. Vi blev opdraget og uddannet til at tænke selvstændigt og til at stå op for vores holdninger, være åbne og diskuterende. Respekten for andre socialgrupper havde vi med hjemmefra, fra efterkrigsgenerationen, som havde høje værdier i den retning. Det satte sig også spor i ledelse, hvor lederen skulle være lyttende og inddragende, og hvor medarbejdere kunne forvente at blive hørt og bidrage til udvikling.

Siden har vi fået styring og meget mere bureaukrati. Globaliseringen gik fra at være positiv, med åbenhed og fredsbevægelse, til at blive opfattet som negativ og truende. Den åbne udveksling med virksomheder og kulturer uden for Danmark viste sig ikke at kunne foregå på de betingelser, det danske samfund var vant til og formet efter. Og også indadtil i velfærdssamfundet mødte tillidskulturen sine grænser.

Det gjorde forbruget ikke. Vækst var præmissen; alle skulle – og ville – have mere, mens fordelingen af væksten blev uendeligt skævt fordelt på rig og fattig over hele kloden, og der blev større skel mellem land og by.

Ungdomsoprøret ligger nu 50 år tilbage, og det positive, der blev opnået, handlede om lighed og fællesskab. Noget har givetvis overlevet, men meget er overhalet af overstyring og unødvendige målinger.

Det er jeg kritisk over for, men samtidig erkender jeg, at det historisk har været et tiltag imod en vis udnyttelse af velfærdsstatens goder.

Hanne Leth Andersen blev ansat som prorektor på RUC i 2010 med ansvar for uddannelse og kvalitet i undervisningen.
Siden hun blev rektor samme sted i 2014, har hun fortsat haft ansvaret for RUC’s uddannelse og undervisningskvalitet,

Hun er født i 1962.

Hanne Leth Andersen er uddannet mag. art. i romansk filologi fra KU i 1990 og ph.d. i fransk sprog samme sted fra i 1997.

 

Min generation var ung efter dem, der havde gjort oprør, og vi blev kaldt Nå-generationen.

Så hvis jeg skal svare på hvad jeg synes, ungdomsoprøret 2018 burde handle om, er det fortsat mere frihed og plads til kreativiteten, mere lighed og større forståelse af, at vi er et fællesskab – også globalt set. Vi er nødt til at tage fat på de enorme problemer, vi står over for globalt. Her hænger klimatruslen og den voksende ulighed nært sammen.

Så hvis jeg skal svare på hvad jeg synes, ungdomsoprøret 2018 burde handle om, er det fortsat mere frihed og plads til kreativiteten, mere lighed og større forståelse af, at vi er et fællesskab.

Men samtidig med, at jeg byder et ungdomsoprør velkomment, ønsker jeg, at generationerne kan forene sig i en stor og stærk bevægelse for fælles problemformulering på baggrund af saglig analyse og med fokus på en sammenhængende problemløsning.

Ungdommen har særlige kræfter og et særligt klarsyn. De gamle har livserfaring og menneskeklogskab. Og vi i midten, vi har et kæmpe ansvar og stor viden – ikke mindst i kraft af al den forskning, vi i dag producerer på verdensplan. Lad os derfor meget hellere kæmpe sammen. Klimakrise, flygtningekrise og et polariseret samfund, det er en risikofyldt cocktail, og der er behov for at stå sammen, hvis vi skal skabe forandring.