‘Karen Sjørup: RUC kommer i langsomt tempo til at ligne det klassiske universitet’ 
https://rucpaper.dk/wp-content/uploads/2018/12/1980.gif
video/mp4
Debatindlæg l 20.12.2018

Karen Sjørup: RUC kommer i langsomt tempo til at ligne det klassiske universitet

A
Aktuelt
Debatindlæg l 20.12.2018
4 min
Grafik: Jesper Christensen
50 ÅRS JUBILÆUM FOR STUDENTEROPRØRET. Hvordan var det at være med dengang, da det hele begyndte? Og hvordan ser det ud med de studerendes oprørstrang i dag? Er der mere at kæmpe for? Kønsforsker på RUC Karen Sjørup var med dengang, hvor det hele begyndte med demonstrationer og slagråb. Men når hun ser på nutidens tilstand, 50 år senere, lader de mange kampe til at have været mere eller mindre forgæves. LÆS HENDES ESSAY HER.

Skrevet af

Karen Sjørup

Jeg startede mit universitetsliv i september 1968 midt i orkanens øje. Jeg kom fra Vestjylland og i udgangspunktet betragtede jeg det som meget progressivt at læse Sociologi på KU. Men allerede fra første dag skulle det vise sig, at det var et fag med en magtkonstruktion, som der skulle gøres op med.

Ihvertfald stod der nogle mandlige studerende og råbte op om professorvælde og fagforstening. Så der var demonstrationer fra dag et, dørene blev blokeret af det møblement, som man havde hevet ud af det smukke Rosenborg-anneks’ lokaler, som jo gik fra KFUM til Sociologi og siden til Brødrene Price og EU-kommissionen.

Men det var da også spændende at være med til at gå mod magthaverne, selv om jeg ikke oplevede disse som deciderede magtpersoner. Især ikke Kaare Svalastoga, som havde været i USA under 2. Verdenskrig og der havde dyrket interaktionsmålinger og smågruppesociologi, som jeg stadig har i rygmarven.

I anledningen af 50-året for Studenteroprøret, har RUC Paper inviteret fire fremtrædende stemmer på RUC til at dele deres tanker om studenteroprøret anno 1998 og 2018.

De fire essays er skrevet af:
RUC-forsker Morten Thing
RUC-forsker Karen Sjørup
Rektor på RUC Hanne Leth
Formand for Studenterrådet på RUC, Johan Hedegaard Jørgensen.

Jeg husker en dag, hvor jeg fulgtes med en  daværende studenterunderviser på Sociologi på KU, der senere blev RUC-professor. Da jeg bemærkede, at jeg havde så ondt af den stakkels Svalastoga, der måtte snige sig langs væggene, svarede han: – Dette er ikke en børnehave, men en marxistisk kampplads.

Det noget kaotiske studenterliv, som havde adskillige fraktioner blandt studerende og undervisere, mange politiske møder og utallige demonstrationer, fortsatte i de kommende år; men det lykkedes mig dog at bestå 1. del, inden jeg i august 1972 fødte mit første barn.

Da jeg mødte på instituttet i begyndelsen af september for at fortsætte studiet, mødtes jeg af to mandlige studerende, der på meget agressiv vis forsøgte at sælge mig et abonnement på studenternes tidsskrift ”Kurasje”. Det havde jeg ikke nogen mulighed for at betale med nyfødt barn og ingen SU, så jeg afslog og blev derefter forfulgt ned ad trappen med ord som ’klasseforræder’, ’borgerlig positivist’ m.m.

Fronten var trukket op mellem logisk positivisme på den ene side og kapitallogisk marxisme på den anden. Yderligere betød ændringerne i universitetsloven sidenhen, at studenterne de facto overtog magten i Studienævnet. Nævnet ansatte en studerende som studienævnssekretær, nogle år en senere RUC-professor, som jeg i disse år så som den absolutte magtfaktor på instituttet. En anden studienævnssekretær blev senere departementchef.

Jeg havde svært ved at forstå den vrede, som oprøret tog udgangspunkt i. Vreden udfoldede den særlige blodrus, som ses hos ’De gule Veste’ i Paris’ gader i dag, og som i realiteten har svært ved at fremsætte egentlige krav, man kunne være fælles om. En diffus vrede, kan man sige.

KAREN SJØRUP er cand.scient.soc. på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC.

Hun er født i 1948.

 

Omdrejningspunktet for hendes forskning er feminisme og ligestilling. Hun har også blandet sig i universitetspolitik, først som medlem af RUC’s konsistorium og siden som prorektor.
I prorektortiden arbejdede hun for at udforme en ligestillingspolitik for RUC, der var meget progressiv for sin tid ved at vedtage blød kønskvotering ved rekruttering af forskere og undervisere. Det blev dog stoppet af ministeriet, som ikke ønskede at give en dispensation.

Foto: Sara Fondo

Fronten var trukket op mellem logisk positivisme på den ene side og kapitallogisk marxisme på den anden.

Det var først i begyndelsen af 1970’erne, at jeg, sammen med andre kvindelige studerende, formåede at tage noget af den oprørske sociologi til mig, nemlig i kritikken af den mandsdominans, som gjorde sig gældende, både i den etablerede og den kritiske forskning. Jeg beskæftigede mig således med vilde strejker blandt kvindelige arbejdere, i særlig grad porcelænsmalerne, og det kom der bogen ”Kvinder i Kamp” ud af.

I 1979 kom jeg til RUC med et forskningsrådsprojekt om kvinders beskæftigelse og ledighed. På dette tidspunkt var de største konflikter om RUCs fortsatte beståen klinget af, men ministeriet og visse landspolitikere forsøgte på forskellige måder at styre RUC, det ustyrlige universitet, som jo var født af studenteroprøret.  I stedet blev der opbygget en ny form for studenterstyret  undervisning, med projektarbejde i grupper, tværfaglighed og med meget lidt fokus på de formelle positioner og hierarkier.

Således blev de første to fag, som jeg beskæftigede mig med som ansat på RUC, socionomi og samfundsfag, lukket under Bertel Haarders regime. Det samme blev Sociologi på Københavns Universitet.

RUC kommer i langsomt tempo til at ligne det klassiske universitet, mens ’Gammel-RUC’erne pensionerer sig

På RUC dyrker man i dag officielt projektbaseret gruppearbejde samt den særligt samfundskritiske tværfaglige forskning og undervisning, men i realiteten undergraves dette af kurser og delprøver, som æder sig ind på projektarbejdet.

Yderligere er topstyringen af forskning og undervisning blevet forstærket både af RUCs egen centrale ledelse samt ministeriets styring og kontrol.

RUC har således etableret sin egen ledelsesform med vicedirektører, hvis lønninger ligger langt over forskernes; kun få professorer kommer  i nærheden af den milliongage, som den administrative ledelse har fastsat til sig selv. Professorvældet er fortrængt af new public management.

Jeg har selv fastholdt kønsperspektivet som det særlige og privilegerede udgangspunkt, som et kritisk skævblik på forskningen, det samme har en del både mandlige og kvindelige forskere. Samtidig bliver vi underlagt kravet om at publicere i anerkendte tidsskrifter og indgå i internationale forskernetværk, hvilket fjerner det kritikpotentiale, som ligger i det praksisnære samarbejde med grupper uden for universitetet.

Blandt nogle af de studerende lever der nok stadig noget af den kritiske ånd, lige som kønsperspektivet stadig er et levende tema i de stadigt mere trængte studenterprojekter. Men det gør den kritiske ånd på trods.

Nemlig på trods af, at projektarbejdet er afskaffet i visse moduler, at specialet er begrænset til et halvt år , og at den særlige ånd i et basishus er forsvundet. Den er gået fløjten, fordi lokaler bookes centralt og hussekretærerne er fjernet, samt ikke mindst fordi, der allerede for længst har været for mange studerende til, at man har kunnet tale om grupperum, altså et lokale, som en studentergruppe kunne have for sig selv igennem et helt semester.

RUC kommer i langsomt tempo til at ligne det klassiske universitet, mens ’Gammel-RUC’erne pensionerer sig og den smukke koral i logoet er blevet erstattet af et grimt og fantasiløst reklamebureau-logo.