‘Studerende hjælper flygtninge i uddannelse’ 
20.12.2018

Studerende hjælper flygtninge i uddannelse

A
Aktuelt
20.12.2018
5 min
Foto: Dejan Obretkovic
En gruppe unge studerende fra Københavns Universitet var ikke i tvivl om, at alle, der bor i Danmark, fortjener en uddannelse. Derfor startede de Student Refugees Buddies – et projekt, som har til formål at give flygtninge i Danmark større mulighed for uddannelse. Og netop uddannelse er et godt redskab til integration, vurderer ekspert.

Skrevet af

Line Høvik Søby

Skribent

Alle har ret til en uddannelse. Det er tanken bag det studenterdrevne projekt Student Refugee Buddies, som blev søsat i efteråret 2018. Her hjælper studerende, fra blandt andet RUC, flygtninge med at søge ind på en videregående uddannelse. 

En af de studerende, der har meldt sig som mentor i projektet, er Hanna Tytlandsvik. Hun er 22 år gammel, læser til sygeplejerske på Metropol i København. Og da hun flyttede fra Norge til Danmark for at studere, mærkede hun på egen krop, hvordan strukturen i det danske uddannelsessystem kan være en udfordring,.

»Da jeg kom til Danmark, kunne jeg knapt nok sproget, og der var mange indforståede ting, som jeg ikke kendte til. Jeg kan tydeligt huske min første introdag på studiet, hvor vi skulle mødes i B-toget. Der var alle mulige tal og betegnelser, som jeg ikke forstod – og jeg er endda fra et land som minder meget om Danmark. Så kan man kun tænke sig til, hvordan det er, når du kommer fra andre ikke-skandinaviske lande,« fortæller hun.

Hanna Tytlandsvik ville ønske, at der havde været et tilbud, som hjalp udlændinge med at finde vej i den labyrint, der er det danske uddannelsessystem, da hun søgte ind.

»Det er så svært at finde svar. Man kan altid gå på nettet og finde en ”ofte stillede spørgsmål”-fane, men jeg synes aldrig, at jeg kan finde de rigtige svar på spørgsmål dér.«

Student Refugee Buddies har i december måned åbent for nye ansøgninger fra studerende, der har lyst til at blive frivillig mentor i det kommende semester.

Har du lyst til at blive mentor eller mentee, så kan du læse mere her.

»»Min mentee og jeg har det fedeste forhold til hinanden. Vi havde kemi med det samme. Det var fantastisk at opleve, hvordan han gik gennem en eksamen, hvor han forventede at få 02, men endte ud med et 7-tal«.

Mentor i Student Refugee Buddies, studerende Hanna Tytlandsvik

Uddannelse som integration

Der ligger mere i Student Refugees Buddies arbejde end blot hjælp til at navigere i uddannelsessystemet. De ser også den personlige kontakt mellem mentor og mentee som et middel til bedre integration og som en måde, hvorpå flygtninge kan håndtere deres traumer fra de områder, som de er flygtet fra. 

»Der kommer mange i Student Refugees Buddies, som har meget traumatiske baggrunde, så det handler om meget mere end bare studiet. Vi hjælper hinanden med at holde motivationen oppe, men også med at lære det danske samfund at kende. Mange af flygtningene kommer fra lande, hvor der ikke er demokrati, og demokrati er jo en essentiel del af det danske samfund,« siger Hanna Tytlandsvik.

Ifølge Susanne Jacobsen Perez, som er ekstern lektor i pædagogik ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet, er uddannelse et af de bedste midler til integration. De unge flygtninge introduceres til flere fællesskaber på uddannelsesinstitutionen end blot læringsfællesskabet, og dét giver tilhørsforhold.

»Der opbygges et stort, socialt netværk under uddannelse, og det er rigtig sundt for de unge. Det sociale liv på arbejdspladsen er meget flyvsk i forhold til, hvad der sker på en uddannelse, og derfor er uddannelse et godt redskab til integration,« fortæller Susanne Perez, som netop har skrevet en ph.d. om undervisning af sent ankomne unge flygtninge og den undervisning, de tilbydes.

Som frivillig Student Refugee Buddies skal man blandt andet deltage i en såkaldt ansøgningscafé, hvor de frivillige mødes med flygtninge, som ønsker hjælp til deres ansøgning.

»Hvis flygtninge får en højere uddannelse, er der større sandsynlighed for, at de kommer i arbejde. Den kulturelle og sociale integration er mere stabil, hvis flygtningen har været i uddannelse i Danmark,« siger hun.

 Selvom studerende og mentor Hanna Tytlandsvik ikke er flygtning, så kan hun som udenlandsk studerende nikke genkendende til det udsagn. Hun fandt rodfæste og fællesskab i sin uddannelse – noget, som har været essentielt for, at hun fandt sig til rette i Danmark.

»Jeg mener, at uddannelse også handler om at integrere flygtninge i samfundet. Jeg ved fra egne erfaringer, at man ikke tager del i samfundet, hvis man ikke finder et fællesskab, og det fandt jeg i min uddannelse,« fortæller hun.

Der er meget usikker information om antallet af studerende med flygtningebaggrund på danske videregående uddannelser. Men følgende tal, fra 2016, eksisterer:

207 syrere fik godkendt deres uddannelse hjemmefra som svarende til 1-4 år af en dansk universitetsuddannelse.

41 ud af de 207 syrere søgte videre på et universitetet i Danmark.

21 blev optaget.

Tallene for andre nationaliteter er mere usikre, men formentlig tilsvarende.

Kilde: Student Refugees

Giv flygtninge en chance

I en tid med større og større stramninger på udlændingeområdet, er der, ifølge Hanna Tytlandsvik, opstået en brutal retorik omkring flygtninge – en retorik, som skal brydes, hvis vi vil integrere og få flygtninge i uddannelse, mener hun. Det kan være svært for en udefrakommende at gennemskue bureaukratiet omkring uddannelsesvalget og systemet. Og det, mener Hanna Tytlandsvik, er nok den største udfordring for flygtninge, som vil i uddannelse.

»Problemet ligger i oplysningen, for det kan være svært at finde svar på, hvilke muligheder man har, hvilke papirer man skal have, og for eksempel hvad kvote 2 er. Man skal være klar over hvilke krav, der er til de studerende. Det er i forvejen svært for dem (danskere, red.) som er født ind i systemet, og så kan man kun forestille sig, hvordan det er for en, som er ny i Danmark,« fortæller Hanna Tytlandsvik.

Mange flygtninge ankommer til Danmark med en uddannelse eller oplæring fra deres hjemland, men få har bevis for denne uddannelse. Det er derfor, ifølge Susanne Jacobsen Perez, vigtigt, at vi udnytter de nytilkomnes uddannelse og erfaring.

»Det er den bedste investering for de unge flygtninge og det danske samfund. Vi mangler fagligt udlært arbejdskraft, og i min egen forskning har jeg set, at flygtninge ofte har været i mesterlære i deres hjemland. Det er derfor fornuftigt, hvis de også får den teoretiske ballast oveni deres erfaring. Så vil de kunne komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet med en god uddannelse i bagagen,« forklarer Susanne Jacobsen Perez.

Da Susanne Jacobsen Perez skrev sin ph.d., observerede hun selv, hvordan indførelsen af Integrations Grunduddannelsen medførte, at færre unge flygtninge kunne få en normal skolegang. Hun oplevede, hvordan udviklingen i integrationsreglerne gjorde det sværere for unge flygtninge at blive en del af det danske samfund.

»Vi kan hjælpe unge flygtninge ved fortsat at kalde dem unge. Vi skal ikke gøre dem voksne og sende dem i arbejde før tid, for måske giver det et boozt nu, men det er ikke en god investering på den lange bane«.

Susanne Jacobsen Perez, ekstern lektor i pædagogik ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet

»Det tager længere tid at lære dansk på et højt uddannelsesfagligt niveau nu, fordi de (flygtninge, red.) går på arbejde om dagen og i skole, når de er trætte om aftenen. Vi kan hjælpe unge flygtninge ved fortsat at kalde dem unge. Vi skal ikke gøre dem voksne og sende dem i arbejde før tid, for måske giver det et boozt nu, men det er ikke en god investering på den lange bane,« fortæller Susanne Jacobsen Perez.

Når flygtninge møder de mange udfordringer i forhold til at søge en uddannelse i Danmark, så finder Hanna Tytlandsvik det ekstra inspirerende, at nogle stadigvæk har stålvilje nok til at fortsætte og gennemføre en uddannelse.

»Min mentee og jeg har det fedeste forhold til hinanden. Vi havde kemi med det samme. Det var fantastisk at opleve, hvordan han gik gennem en eksamen, hvor han forventede at få 02, men endte ud med et 7-tal. Det er inspirerende at opleve, hvordan nogle stadigvæk har motivationen til at lære dansk og kæmpe for at få en uddannelse.«.