‘Vigtige nuancer i debatten om RUC’s administration’ 
16.01.2019

Vigtige nuancer i debatten om RUC’s administration

A
Aktuelt
16.01.2019
2 min
Der er færre TAP-årsværk nu end tidligere, og dermed holder vi genopretningsplanen for det administrative område.

Skrevet af

Peter Lauritzen

Universitetsdirektør

Lektor Niels Jørgensen spørger i et debatindlæg hos RUC Paper, hvor meget RUC’s administration må koste. Det er et spørgsmål, jeg ikke kan svare absolut på, men jeg kan svare, at RUC’s administration ikke må være større end nødvendigt.

I debatindlægget henvises til den genopretningsplan, som RUC’s bestyrelse vedtog den 16. marts 2016, og hvor et par af punkterne pegede på mulige besparelser på administration.

Genopretningsplanen er siden blevet justeret, blandt andet fordi vi har opnået en del af besparelserne hurtigere end forventet, og derfor er sparemålet nedjusteret jf. blandt andet bestyrelsesmøderne i november 2017 og 2018. Som det også fremgår af dokumenterne fra disse bestyrelsesmøder, så holder vi planen på stort set alle punkter. Dette betyder også, at vi har fået bestyrelsens opbakning til at fjerne sparemålet på først 15 og senere 10 mio. kr. på uddannelser.

Hvad angår størrelsen på administrationen, som der bliver spurgt til i debatindlægget, er der sket en reduktion i antallet af TAP-årsværk fra 402 i 2014 til 355 i 2017.

I debatindlægget hos RUC Paper er en figur, der viser den procentvise fordeling af årsværk mellem TAP, VIP og DVIP, hvor det kunne se ud til, at andelen af TAP stiger. Men som nævnt er dette altså ikke et udtryk for en stigning i antallet af TAP-årsværk, men skyldes i stedet andre faktorer – blandt andet et fald i ph.d.-forløb, hvilket gør, at andelen af VIP er faldet.

Debatindlægget tager udgangspunkt i tal og mål, som er cirka tre år gamle, og et universitets økonomi er ikke en statisk størrelse, for tingene udvikler sig, og flere faktorer spiller ind. Som det også nævnes i indlægget er der for eksempel den generelle lønudvikling i samfundet, ligesom der er nogle eksterne krav, som vi skal opfylde. Bestyrelsen har blandt andet vedtaget strategiske indsatser for at udvikle universitetet i forhold til blandt andet institutionsakkreditering og employability.

Det, at den økonomiske situation udvikler sig, har også betydet, at vi har kunnet nedjustere besparelserne på administration og har kunnet fjerne den besparelse på VIP-siden, som der var lagt op til i den oprindelige genopretningsplan.

Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt RUC bør genoverveje princippet om en funktionsopdelt studieadministration, så er det endnu for tidligt at foretage den endelige evaluering af de organisationsændringer, der er sket.

Det har ikke altid været let, og det har været en stor kulturændring, men ambitionen er, at de studerende skal opleve en mere ensartet og fælles service, og at det er lettere at navigere i for de studerende. Vi tror på, at det vil styrke RUC’s administrative sammenhængskraft til gavn for de studerende og de ansatte, så RUC er og kommer til at være et stærkt og samlet universitet nu og i fremtiden.