‘Karakterræs kloden rundt’ 
Interview l 21.02.2019

Karakterræs kloden rundt

G
Globalt
Interview l 21.02.2019
5 min
På universiteter rundt om i verden, er der vidt forskellige systemer i spil, når de studerendes akademiske formåen bliver målt og vejet. RUC Paper har talt med en håndfuld om lige deres karaktersystem.

Skrevet af

Katrine Juel Friis

Journalist

Kortet her forklarer, hvordan hvert enkelt land giver karakter.

 Maristella Cinque – Italien
University of Pisa, klinisk psykologi

Vores karaktersystem er alt for hårdt – både fordi der ikke er tydelige karakterkriterier, og fordi karakteren afhænger af den respektive underviser. Derfor kan kriterierne for en eksamen variere meget alt afhængigt af, hvem der står for eksamen og hvilket fag, du er oppe i. Før en eksamen ved du ikke helt, hvad du skal forvente. Det kan til tider være stressfyldt, men det er også udfordrende. Når jeg så får en god karakter, er jeg meget tilfreds med mig selv. I sidste ende får uvisheden i karaktersystemet mig til at føle mig godt tilpas. Jeg ved, det kan betale sig at knokle.

 

 

 

 

 

Carole von Ziegler – Schweiz

ETH Zürich, arkitektur
Hver lærer har sit eget karaktersystem, hvoraf nogle for eksempel giver 4.3, 4.4 osv. Det mener jeg nogle gange kan være lidt uretfærdigt, fordi karakteren kan afhænge af, om læreren synes, du er god nok eller ej. Derudover synes jeg, at pointsystemet på universitetet er meget bedre end på gymnasiet i Schweiz, da du her ’kun’ skal have et gennemsnit på 4 for at bestå. Det er ikke nemt, men det er opnåeligt. Det kan ikke sammenlignes med, hvordan man på gymnasiet beregner karaktergennemsnit. For hvis man får en karakter over 4, får man +1, hvor en karakter under 4 tæller for -2. Hvis du for eksempel får 5 i matematik, får du +1, og hvis du får 3 i fransk, får du -2 point. Derfor skal man i slutningen af et semester have kompenseret, så man ender med 0 point eller mere for at bestå. Jeg hadede det system.

 

 

Ayla Maisey – USA
Columbia College Chicago, kreativ skrivning  

Jeg syntes, at USA’s karaktersystem generelt har mange mangler. Karakterne i High School afspejler kun din test-scoring og ikke en overordnet læring, og det er mere et værktøj til, at skolen kan fastholde sin status. På mit college burde karakterer ikke være så subjektive, som de er, i betragtningen af hvor meget, folk betaler for at være der. Når en lærer kan være så tåbelig, at han ikke mener, at alle i klassen fortjener den samme karakter for samme indsats, så kan et C lige pludselig blive meget betydningsfuldt for dem, der giver 100.000 dollars for deres uddannelse og samtidig også er på scholarship, lån og legater for at kunne blive på skolen. Den subjektive behandling kan bogstavelig talt ødelægge deres uddannelse.

 

 

Rayane Martimiano – Brasilien
Saint Andrew’s Foundation College, engelsk og portugisisk læreruddannelse
Jeg syntes, hele karaktersystemet i Brasilien trænger til markante ændringer. Gymnasieeleverne bliver ikke klædt ordentligt på til universitetet. Selvom det hverken kræver flid eller synderligt gode karakterer at komme på universitet, så gør lærere og rektorer det svært at opnå det ønskede resultat. Studerende, inklusive mig selv, bliver konstant frustrerede og syge; nogle opgiver tilmed helt at få en universitetsuddannelse. Nogle få privilegerede studerende får en karakter på 8,5/9 og har intet fravær, hvilket for mange er uopnåeligt, fordi de skal have et job for at bevare deres plads på skolen. Jeg har følelsen af, at et nummer, en karakter og eksamener tæller mere end den reelle viden, en studerende opnår i et fag.

 

 

Zhilong Zhang – Kina

The School of Mathematics and Science in Peiking University

Generelt evalueres de studerendes præstation ud fra deres GPA, som er en samlet score af opgaverne fra alle de fag, de har valgt.  Jeg foretrækker et andet system, som er mere enkel med hensyn til at få den endelige score til at stemme overens med GPA’en. Lige nu er de studerende kategoriseret ud fra deres score, og deres GPA er kun relevant i forbindelse med deres kategori. Derfor er studerende ikke særligt konkurrencedygtige og har deres opmærksomhed andetsteds. Faktisk er en betydelig del af de studerende og underviserne konkurrencepressede, hvilket jeg syntes er unødvendigt.

 

 

Emily Lock – Australien

Australian Catholic University, uddannelsesstudier
Jeg har faktisk ikke noget imod karaktersystemet på mit universitet. Det er retfærdigt, og man kan sagtens få en højere karakter, hvis man følger nogle bestemte vejledninger. Så uanset hvor intelligent eller gennemsnitlig, du er, har du altid en mulighed for at blive bedre.

 

 

Sine Hægstad Mathisen – Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, sygeplejerske

Jeg mener, at karakterskalaen i Norge er god, da man kan arbejde sig hen imod at få en god karakter, og hermed opstår motivationen til at hænge i med sit skolearbejde. Der er nok mange, som mener, at det skal være bestået/ikke bestået for tage toppen af stressen; men en specifik karakter gør det lettere at gennemskue, hvor man ligger rent niveaumæssigt før en eksamen.