‘RUC Paper Podcast: Aktiv dødshjælp eller drab på syge?’ 
21.03.2019

RUC Paper Podcast: Aktiv dødshjælp eller drab på syge?

A
Aktuelt
21.03.2019
3 min
Foto: Dejan Obretkovic
ETISK DILEMMA. RUC Paper tager temperaturen på tidens store etiske dilemmaer, når vi inviterer universitetets forskere ind i redaktionslokalet til en snak om for eksempel cybersikkerhed, genteknologi og klimaet. Denne gang handler det om aktiv dødshjælp.

Skrevet af

Nadia Claudi

Journalist

Aktiv dødshjælp er ikke en hjælp – det er drab på syge. Sådan lyder det fra RUC’s universitetspræst Ulla Pierri Enevoldsen, der er stærkt imod at lovliggøre aktiv dødshjælp i Danmark.

Helt anderledes lyder det fra ph.d. i filosofi Rune Klingenberg og ekstern lektor Fatima Sabir. Aktiv dødshjælp er en måde at hjælpe mennesker ud af  unødige lidelser, mener de. Og ethvert menneske har  desuden ret til at bestemme over sin egen skæbne.

Professor mso Jacob Dahl Rendtorff mener, at man må tage stilling til hvert enkelt tilfælde – frem for at ændre i juraen. Og så hylder han det, han kalder »den vilde død.«

RUC Paper har sat de fire stævne til en debat om aktiv dødshjælp. For skal det være lovligt at hjælpe andre med at dø? Og i så fald hvornår? Skal psykisk syge også have lov til at få gjort en ende på deres lidelser?

Jacob Dahl Rendtorff er professor mso på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC. Han forsker blandt andet i ansvar og etik, bioetik og sundhedsetik.

Det er spørgsmål, som i den grad deler vandene. Lyt bare med HER.

 

 

Ulla Pierri Enevoldsen er studenterpræst på RUC og på Absalon

Hvad siger loven om aktiv dødshjælp?

I Danmark er det ulovligt at yde aktiv dødshjælp og hjælp til selvmord (også kaldet assisteret selvmord).

Af Straffelovens paragraf 239 fremgår det, at “den som dræber en anden efter den andens ønske, straffes med fængsel indtil 3 år eller hæfte i minimum 60 dage.”

I Holland, Belgien og Luxembourg er er aktiv dødshjælp lovlig.

Assisteret selvmord er også ulovligt i Danmark ifølge Straffelovens §240. Det kan ligeledes straffes med bøde eller fængsel indtil tre år.

Ved et assisteret selvmord, som er lovligt i Schweiz samt i tre delstater i USA (Washington, Oregon og Montana) er det patienten selv, der tager sit eget liv. Vedkommende får dog hjælp til det – for eksempel ved, at en læge udskriver dødbringende medicin.

Rune Klingenberg er ph.d. i filosofi og ansat som post. doc på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskabpå RUC. Hans forskningsområder hedder blandt andet ret, etik og neuro-etik.

Til gengæld må man gerne yde det, der hedder passiv dødshjælp i Danmark.

Det Etiske Råd definerer passiv dødshjælp på følgende måde:

“Betegnelse for afståelse fra at iværksætte eller fortsætte livsforlængende behandling og anvendelse af lindrende midler med eventuel dødelig virkning.”

Det kunne for eksempel være at slukke for en respirator eller at give en patient så store mængder af eksempelvis smertestillende morfin, at det eventuelt kan fremskynde dødstidspunktet.

Fatima Sabir er ekstern lektor på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUC. Hun forsker blandt andet i medicinsk etik.

Flertallet af danskere er for aktiv dødshjælp, mens flertallet af læger er imod. 

72 procent af danskerne vil lovliggøre aktiv dødshjælp. Det viser en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt 1009 danskere af analyseinstituttet YouGov for Kristeligt Dagblad i 2017.

Lægeforeningen og andre lægefaglige foreninger er imod en legalisering af aktiv dødshjælp og assisteret selvmord. Og et stort flertal af de 410 adspurgte læger, nemlig 82 procent, svarer, at de er enige: aktiv dødshjælp skal fortsat være ulovligt, lyder det i undersøgelsen for Kristeligt Dagblad.