‘RUC-ansatte har det højeste sygefravær blandt alle universiteter’ 
02.05.2019

RUC-ansatte har det højeste sygefravær blandt alle universiteter

A
Aktuelt
02.05.2019
4 min
Personalet på RUC er mere syge end personalet på andre universiteter i Danmark. HR-chef kalder på en mere målrettet indsats.

Skrevet af

Julie Steenbuch Holt

Journalist

Det sker i højere grad, at ansatte på RUC må erkende, at de er uarbejdsdygtige og må melde sig syge. Tal fra ISOLA, der er Moderniseringsstyrelsens statistik om løn og fravær, viser nemlig, at ansatte på RUC gennemsnitligt har det højeste antal sygedage blandt alle universiteter i Danmark. Det gælder både det korte sygefravær og det lange; men det er primært langtidssygemeldingerne, der skiller sig ud, og det er især det tekniske og administrative personale (TAP), der er hårdt ramt af langtidssygemeldinger.

»Det første, jeg tænker, er, at det simpelthen er nødvendigt med en mere målrettet indsats,« siger HR-chef på RUC, Karen Marie Olsen, om det høje tal. 

Til et bestyrelsesmøde tilbage i november blev problematikken om sygefravær og stort arbejdspres sat på dagsordenen, og her besluttede universitetsdirektør Peter Lauritzen, at RUC skal have en ny sygefraværspolitik for at få nedsat sygefraværet. 

»Når vi kan konstatere, at der er et højt sygefravær, er det noget, som ledelsen klart er meget opmærksom på og ønsker at gøre noget ved,« siger Karen Marie Olsen. 

Flere årsager

Adspurgt om mulige grunde til det høje sygefravær, svarer Karen Marie Olsen, at det kan være en kombination af flere ting, og at det er svært at komme med en præcis årsag til sygefraværet. Der har for eksempel på RUC været en administrativ omlægning i forbindelse med den økonomiske genopretningsplan, der er en del af regeringens krav om besparelser på landets universiteter. Karen Marie Olsen fortæller, at der for de ansatte på RUC i den forbindelse skete omvæltninger i de opgaver, der skulle løses. Derudover har det øgede antal langtidssygemeldte måske også været medvirkende til et øget pres, men Karen Marie Olsen understreger, at det er vigtigt for RUC at tage socialt ansvar for dem, der bliver syge.

»Udgangspunktet er, at vi her på RUC ønsker at være en attraktiv og velfungerende arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere og ledere. Vi skal have en arbejdsplads, hvor medarbejdere og ledere trives i et sundt og ambitiøst arbejdsmiljø. Det skal være baseret på stærke værdier som tillid, dialog og sammenhængskraft,« siger hun.

Der skal gøres mere

For Karen Marie Olsen er det også vigtigt at understrege, at det høje sygefravær ikke skyldes, at man på RUC har hvilet på laurbærerne. 

»Det er jo ikke sådan, vi ikke gør noget eller ikke har gjort noget i forhold til sygefravær. Vi skal bare gøre mere end det, vi allerede gør,« siger hun.

Derfor blev der nedsat en trivselsgruppe med repræsentanter fra både ledelsen og medarbejdergrupperne. Gruppen har holdt seks møder og mangler at afholde et sidste møde, før et seminar lige inden sommerferien vil løfte sløret for, hvad man er kommet frem til i gruppen.

»Hele omdrejningspunktet i trivselsgruppens arbejde har været at komme med bud på, hvordan det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal være for at opnå en god trivsel,« siger Karen Marie Olsen.

»Det er vigtigt for mig at sige, at vi skal have fokus på at forebygge sygefravær og sørge for, at det ikke sker som resultat af dårlig trivsel«.

HR-chef på RUC, Karen Marie Olsen

Hvilket konkret niveau sygefraværet skal ned på, kan Karen Marie Olsen ikke sige, men hun understreger, at det skal ned på et mere sundt og almindeligt niveau, end det er nu.

»Der vil jo altid være et sygefravær, og det er der ikke på nogen måde noget mærkeligt i. Det er vigtigt, at vi fremover også kan støtte medarbejdere, der er blevet ramt af sygdom eller har fået nedsat arbejdsevne,« siger hun.

Men for Karen Marie Olsen er det vigtigt, at der bliver sat handling bag ordene om at nedbringe sygefraværet og gøre RUC til en rar og attraktiv arbejdsplads.

»Det er vigtigt for mig at sige, at vi skal have fokus på at forebygge sygefravær og sørge for, at det ikke sker som resultat af dårlig trivsel,« siger hun.

Der bliver arbejdet videre med at få udviklet en ny sygefraværspolitik, og 2019 er også året, hvor en APV (Arbejdspladsvurdering red.) vil kunne give et mere aktuelt billede af, hvordan trivslen ser ud på RUC.

RUC Paper har forsøgt at indhente en kommentar fra en af RUC’s tillidsrepræsentanter. Det er desværre ikke lykkedes inden redaktionens deadline.

Den gode sygefraværsindsats

Ifølge Karen Marie Olsen indeholder en god sygefraværsindsats seks overordnede elementer:

 

  1. En tydelig og klar ledelse, der formidler tydelige og klare værdier i forhold til sygefravær.
  2. Både ledere og medarbejdere skal føle ejerskab over for indsatsen, kende den og købe ind på den.
  3. God og retvisende fraværsstatistik.
  4. Systematiske samtaler med den syge medarbejder.
  5. I det hele taget en tidlig og målrettet indsats, så der kan sættes ind, allerede når man fornemmer, at noget kan være under opsejling.
  6. Fokus på, hvad der skaber den gode trivsel.