‘Det unge akademi får ni nye medlemmer - et er fra RUC’ 
Artikel l 03.06.2019

Det unge akademi får ni nye medlemmer - et er fra RUC

F
Forskning
Artikel l 03.06.2019
3 min
Foto: Det Unge Akademi
De kommer alle med vidt forskellig forskningsbaggrund, som skal sikre den videnskabelige tværfaglighed på akademiet.

Skrevet af

Frederikke Pontoppidan, sciencereport.dk

Fra molekylærbiologi til ruslandsstudier. De ni nye medlemmer af Det Unge Akademi kommer med vidt forskellig baggrund – og det er netop meningen.

Akademiet er en selvstændighed enhed under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, og tværfagligheden giver medlemmerne en fordel, da de beskæftiger sig med mange forskellige forskningspolitiske emner.

De nye medlemmer er særligt udvalgt, og fælles for dem alle er, at de er unge, talentfulde forskere, der bringer nye perspektiver og idéer til akademiet, skriver Det Unge Akademi.

Det Unge Akademi arbejder med tværfagligt samarbejde, forskningsformidling til brede publikummer og generelt forskningspolitiske emner.

De ni nye medlemmer er:

Kristoffer Kropp, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitetscenter
»I min forskning undersøger jeg forholdet mellem politik og videnskab. Mere konkret undersøger jeg i mit nuværende projekt, hvordan en europæisk samfundsvidenskabelig forskning forandrer sig i sammenhæng med en række politiske og sociale processer i Europa,« siger Kristoffer Kropp.

Du kan læse mere om ham her.

Kristoffer Kropp fra RUC er et ud af ni ny-udvalgte medlemmer for Det Unge Akademi.

Andreas Hougaard Laustsen, lektor ved Institut for Bioteknologi og Biomedicin, Danmarks Tekniske Universitet
»Jeg arbejder med bioteknologisk udvikling af antistoffer til brug som terapeutika og til diagnostik inden for negligerede tropesygdomme og smitsomme sygdomme, særligt med et fokus på at neutralisere og identificere toksiner fra giftige dyr og bakterier, «siger Andreas Hougaard Laustsen.

Læs mere om ham her.

Birgitte Beck Pristed, lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
»Jeg forsker i russisk visuel og materiel kultur, særligt sovjetisk og postsovjetisk bog- og mediehistorie, og med et nysgerrigt sideblik til russisk børnekultur og -litteratur. Lige nu arbejder jeg på et projekt om sovjetisk papir, siger Birgitte Beck Pristed«.

Læs mere om hende her.

Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen, adjunkt ved Kemisk Institut, Københavns Universitet
»Jeg forsker i materialekemi, og fokuserer særligt på at opnå en ny forståelse for den atomare struktur i energimaterialer. Gennem de seneste år er det blevet klart, at nanopartikler, dvs. materialer med dimensioner på nanometerskala, kan give nye muligheder for energiteknologier som batterier og katalysatorer, og dermed sikre udviklingen af vedvarende energi,« siger Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen.

Læs mere om hende her.

Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen har netop vundet en international talentpris. Læs artiklen.

Laura Vang Rasmussen, adjunkt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

»Jeg er geograf og undersøger, hvordan landskabsændringer i lavindkomst-lande påvirker økosystemer og menneskers levevilkår. Jeg fokuserer primært på konsekvenserne af, at der hvert år tabes 5 mio. ha skov på globalt plan, hvilket især skyldes et hastigt voksende landbrugsareal,«siger Laura Vang Rasmussen«.

Læs mere om hende her.

Peter Marcus Kristensen, lektor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
»Jeg forsker og underviser i international politik. Min forskning befinder sig i krydsfeltet mellem international politik og videns-sociologien. Min forskning i international politik fokuserer på spørgsmålet om globale magtforskydninger og den rolle såkaldte ’opstigende magter’ eller ’emerging powers’ som Kina, Indien og Brasilien spiller i international politik,« siger Peter Marcus Kristensen. Læs mere om ham her.

Peter Refsing Andersen, adjunkt ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
»Jeg studerer genetiske konflikter og den molekylære innovation de bærer med sig. Genetiske konflikter dækker over situationer, hvor forskellige genetiske sekvenser konkurrerer mod hinanden. Det kan for eksempel være mellem et virusgenom og værtsgenomet hos et inficeret menneske,« siger Peter Refsing Andersen. Læs mere om ham her.

Stine Lomborg, lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
»Mit forskningsområde er digital mediebrug og datastrømmes betydning for mennesker i hverdagslivet, arbejdslivet og vores liv i velfærdssamfundets institutioner. Jeg arbejder overvejende empirisk og med at udvikle og udfordre klassisk kommunikationsteori i kontekst af IT-brug,« siger Stine Lomborg. Læs mere om hende her.

Søren Ulstrup, adjunkt ved Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
»Jeg arbejder med eksperimentel faststof- og materialefysik. Mit fokus er todimensionelle (2D) materialer, dvs. krystaller med en tykkelse på blot et enkelt lag af atomer,« siger Søren Ulstrup. Læs mere om ham her.