‘Det sker på RUC over sommeren’ 
20.06.2019

Det sker på RUC over sommeren

A
Aktuelt
20.06.2019
4 min
Foto: Niels Overgaard Christensen
De sidste eksaminer er snart overstået, og sommerferien er lige rundt om hjørnet. Men hvad kommer der til at foregå på RUC, når sommerferien lander?

Skrevet af

Niels Overgaard Christensen

Journalist og tegner

Undervisning

Bare fordi det almindelige semester er overstået, betyder det ikke, at undervisningen stopper. Fra den 1. juli vil der være en række sommerkurser.

Et af dem er et internationalt kandidatkursus i kritisk og politisk økonomi, der foregår mellem den 29. Juli til den 9. August. Et andet kandidatkursus er politisk kommunikation og magt, der løber fra den 12. til den 23. August.

Fire af dem er metodekurser i henholdsvis kvalitativ og kvantitativ metode og videnskabsteori for både danske og internationale bachelorstuderende, og et enkelt kandidatkursus i projektledelse. Metodekurserne bliver afholdt mellem 1. juli og 1. september.

To er specialiseringskurser fra geografi. Det ene er liveable citites. Det andet er et sommerkursus, som bliver afholdt af Critical Edge Alliance, der er et internationalt samarbejde mellem universiteter. Kurset strækker sig fra den 19. til den 30.  august, og er en nuanceret introduktion til FN’s verdensmål for bæredygtighed og de processer, der ligger bag dem. Kurset er i forbindelse med geografi, men alle er velkomne. Det er første gang Critical Edge Alliance arrangerer et kursus på RUC hen over sommeren, og det byder på oplæg fra Mogens Lykketoft, og på forelæsere fra blandt andet Indiens Tata Institute of Social Sciences og Marokkos Al Akhawayn University.

»Det er meget spændende, og vi håber på, at der kommer en global dialog om klima, miljø, og fattigdomsbekæmpelse, og om hvad for eksempel Columbia, Danmark og Indien kan lære af hinanden,« siger professor John Andersen, som er kursusansvarlig sammen med lektor Thomas Theis Nielsen. Sidstnævnte kan kontaktes, hvis man er interesseret i at deltage i kurset.

Critical Edge Alliance (CEA)

Critical Edge Alliance er en international alliance mellem otte universiteter. Formålet er at skabe en platform for kritiske og innovative universiteter der fokuserer på social retfærdighed, demokrati, og klima på tværs af landegrænser.

Alliancen arrangerer forskellige kurser og udveksling, samtidig med at de har et online Student Magazine ved navn Critical Edges. Læs mere om CEA her og læs også deres Student Magazine.

Kontakt kursusansvarlige:
John Andersen johna@ruc.dk

Thomas Theis Nielsen nielsentt@ruc.dk

»Vi håber på, at der kommer en global dialog om klima, miljø, og fattigdomsbekæmpelse«

John Andersen, kursusansvarlig for CEA sommerkurset.

Det sidste sommerkursus er valgkurset for kandidatstuderende og går under navnet Scenejournalistik. Det er et samarbejde mellem Journalistik og Performance-design, og falder ind under det semester, der strækker sig over efteråret 2019. Det er stadig uvist, hvor undervisningen kommer til at foregå, men det er sandsynligt, at det kommer til at foregå på RUC og på Nørrebro Teater. Kurset ligger i uge 33 og 34, og kursusdeltagerne vil modtage koncentreret undervisning i, hvordan man får journalistikken op på scenen.

»Vi har lagt det sådan, så vores studerende har mulighed for at sprede deres semester lidt ud, og fordi vi alligevel gerne ville lave det som et intensivt kursus,« siger Anja Mølle Lindelof, som er lektor på Performance-design og kursusansvarlig for Scenejournalistik, da hun forklarer, hvorfor kurset ligger hen over sommeren.

Ved Studenterhuset er der meget tomt hen over juli måned. Foto: Niels Overgaard Christensen

Studieliv

I mellemtiden sker der ikke meget omkring Studenterhuset, der til daglig huser RUCbar – Café og Bar, Frit Forum, og Studenterrådet m.m. Hverken Studenterrådet eller Frit Forum har aktiviteter på Campus før august, hvor der kommer nye studerende til Roskilde Universitet.

I starten af august begynder rusvejledningen deres planlægningsperiode, hvor samtlige rusvejledere bosætter sig i en trailerpark i udkanten af campus i to uger. I løbet af de to uger deltager de i møder og oplæg, hvor de intensivt forbereder og tilrettelægger introperioden, der starter den 19. august. Der ankommer de nye studerende, som i løbet af introperioden vil blive rystet sammen og introduceret til RUC gennem forskellige aktiviteter, som rusvejlederne har planlagt.

RUCbar – Café og Bar holder også lukket over sommeren og åbner igen den 2. september kl. 11. i forbindelse med semesterstart. Indtil da bruger de tiden på at færdiggøre renoveringen af baren samtidig med, at de hjælper rusvejledningen med drikkevarer og vejledning i bardrift.

Roskilde Universitetsbibliotek er åbent hele sommeren

Men det er ikke alle steder, der går i sommerhi. Selvom det normale semester er nedlagt over sommeren, er der stadig nogen, der kommer og går gennem campus. Både forskere og administrative ansatte har løbende arbejdsopgaver hen over sommerferien.

Og får du brug for en noget god faglitteratur eller andet, så har Roskilde Universitetsbibliotek åbent alle hverdage over sommeren, hvor personalet står til rådighed for både forskere, studerende og almene borgere.

Find åbningstider her.

Renovering

Over sommeren arbejder Campus Service på at få renoveret to bygninger. Den ene er bygning 15, hvor laboratorierne skal moderniseres, så de lever op til moderne forskningsstandarter. Campus Service forventer, at projektet er færdigt til december 2019, så det kan være klar til brug i semesteret, der ligger i foråret 2020. Moderniseringen af bygning 15 og dets laboratorier er et samarbejde mellem Campus Service og Bygningsstyrelsen – sidstnævnte financierer gildet.

Den anden bygning, som Campus Service renoverer over sommeren, er bygning 12. Her arbejder de på at skabe en studenterlounge, som kan komme de internationale studerende fra Institut for Naturvidenskab og Miljø til gode allerede i det kommende semester. Campus Service forventer, at studenterloungen står færdig ved semesterstart den 1. september.

Sideløbende laver Campus Service bygning 39 om til værkstedsfaciliteter, mens Bygningsstyrelsen kommer til at inspicere og kortlægge RUC’s kloaksystem.

Udover de større bygningsrenoveringer, som Campus Service arbejder på hen over sommeren, bruger de også tid på at forberede kommende projekter og arbejdsopgaver, der ligger i efteråret. »En stor del af vores opgaver er i bund og grund at klargøre RUC til de funktionelle fornyelser og til, at vi skal være flere på mindre plads,« siger Nicolai Kaas, som er Teknisk Chef på RUC.

Fakta:

Bygningsstyrelsen har fra 2009 tildelt midler til laboratorier på universiteterne, for at de kan leve op til forskningsstandarterne.

I 2015 sikrede Bygningsstyrelsen en model for løbende investeringer i faciliteter, såsom laboratorier på universiteter. Læs mere her.