‘Det larmer! IKH-ansatte er godt trætte af røvballemusik i arbejdstiden’ 
https://rucpaper.dk/wp-content/uploads/2019/08/video-1566908562.mp4
video/mp4
https://rucpaper.dk/wp-content/uploads/2019/08/video-1566908562.mp4
video/mp4
Artikel l 29.08.2019

Det larmer! IKH-ansatte er godt trætte af røvballemusik i arbejdstiden

C
Campus
Artikel l 29.08.2019
4 min
De seneste par uger har Campus været fyldt med glade og løjerlige små optrin, fra Mariekiks på gangbroen til morgengymnastik til høj musik, men også Gud som DJ og fællesdans. Det er alt sammen nøje planlagt og tilrettelagt af frivillige, så de 1600 nye studerende på RUC kan få en god og festlig modtagelse. Men det bliver lige højlydt nok for en gruppe ansatte på IKH.

Skrevet af

Mette Rolan-Kjærsgaard

Chefredaktør

Mens festlighederne står på for de mange nye ansigter på RUC, fortsætter dagligdagen og arbejdslivet som vanligt for mange af universitets ældre studerende og ansatte, der ikke er med til festen. Og især på IKH er de ansatte godt trætte af høj musik, der forstyrrer arbejdet. Skru ned, eller flyt det et andet sted hen, lyder budskabet fra flere af de ansatte på IKH, blandt dem studieleder og professor på Journalistik Mark Blach-Ørsten. Han afholdt tirsdag den 20. august Journalistik Konference på baggrund af en bevilling fra FKK. 

»Vi havde to internationale key notes, og den ene måtte holde sit oplæg, mens studerende dansede og spillede høj musik lige ude foran auditoriet. Det var mildt sagt ret irriterende og ikke en situation, man er stolt af at udsætte inviterede gæster for,« siger han.

Klager til bunke

Specialkonsulent Søren Balsløv Fransén er arbejdsmiljørepræsentant på instituttet og kan godt genkende problemet.

»Jeg har modtaget en håndfuld henvendelser de seneste dage fra forskellige ansatte. Det er min oplevelse, at folk er frustrerede over larmen fra studiestarten, også fordi lokalerne bliver meget varme, da den automatiske udluftning og solafskærmning ikke fungerer. Det betyder, at de kollegaer, der har kontor ud til græsplænen, bliver ekstra generet af musikken, fordi de er tvunget til at have vinduerne åbne. Når man så har travlt med sit arbejde, bliver det meget generende. Det handler derfor om at få en dialog med rusvejlederne, så studiestartsprogrammet ikke generer de ansatte eller karambolerer med konferenceoplæg og lignende,« siger han.

Han tilføjer, at han har oplevet stor lydhørhed hos rusvejledningen, når han har præsenteret dem for problemerne. Formand for Rus-vejledningen André Bergh-Rommedahl er også informeret om sagen.

»Vi har givet besked videre ud til vores RUS-vejledere om at flytte høj musik et andet sted hen, skrue ned eller vende højtalerne på en måde, så musikken ikke generer. Vi er meget optaget af, at vi alle skal kunne være her de her 14 dage, og så længe vi ikke skal flytte ned bag Trekroner station, vil vi gerne ændre på tingene, så vidt muligt,« siger han.

Andre stedet i den L-formede bygning er der mere forståelse for den høje musik. Det gælder for Niels Møller Nielsen, lektor og studieleder for den humanistiske basisuddannelse. Han har kontor ud til græsplænen og forstyrres også af larmen, men ser det som en gene, han lever med.

»Der er mange ting, der generer mig, men som jeg godt kan se meningen med, og det her er en af dem. For mig at se er studiemiljø er ikke for sjov. Det er befordrende for læring og en central del af den akademiske integration, der forudsætter social interaktion. Det giver ejerskab over universitetet til de studerende, og det skal de have. Det er enormt vigtigt for læringsmiljøet. Det er fint, at vi diskuterer det, men vi bør ikke gøre det uoplyst,« siger han.

Ikke i min baghave

De ansatte understreger, at det ikke er for at lægge en dæmper på studiestart, eller underkende de frivilliges fine arbejde. Men de så gerne, at høj musik blev dæmpet, eller lagt et andet sted. Studielektor på Journalistisk, Maria Bendix har flere gange i august oplevet, at der bliver spillet meget høj musik på græsplænen foran IKH.

»Det er helt uholdbart for undervisning og arbejde, når der spilles ekstremt høj musik så tæt på kontorer og undervisningslokaler. Ikke mindst fordi det er uanmeldt. Larmen fra musikken tvinger en til at lukke vinduerne, men så bliver der varmt som i et tropehus. Det er uudholdeligt og hænger på ingen måde sammen med et godt arbejdsmiljø eller undervisningsmiljø, « siger Maria Bendix, studielektor og ph.d.-studerende på Journalistik, som har kontor ud til græsplænen.

Men det handler jo bare om nogle få dage, og RUC vil jo også gerne give de studerende en god studiestart. Så kan du ikke bare bære over med dem?

 »Jeg bakker selvfølgelig fuldt ud op om en festlig studiestart og har ingen problemer med al den aktivitet, der ellers foregår. Men når eventet minder om en blanding af en højlydt zumbatime og en regulær udendørs koncert, så må grænsen være nået. Den type fest må kunne foregå et sted, hvor det ikke generer andre, eller simpelthen uden for undervisnings- og arbejdstid,« siger studielektoren, som efterspørger klare regler.