‘Studiestart - bag kulisserne’ 
Artikel l 29.08.2019

Studiestart - bag kulisserne

C
Campus
Artikel l 29.08.2019
8 min
Mette Rolan-Kjærsgaard
Mange tusind nye studerende ankommer for tiden til Campus og en ny hverdag som studerende på Roskilde Universitet. De møder et studiested hvor virkeligt mange mennesker har arbejdet hårdt i månedsvis på at gøre de studerendes studiestart og deres hverdag på RUC så nem og problemfri som mulig. Vi har mødt en række af de ansætte og frivillige, der arbejder hårdt bag kulissen.

Skrevet af

Mette Rolan-Kjærsgaard

Chefredaktør

Birthe Randrup, IT-Konsulent

Hvordan arbejder I med studiestart?

Vi har mange forskellige opgaver i forbindelse med studiestart. Vi har en Kanban-tavle, der hjælper os med at holde styr på de mange opgaver. Det er et værktøj man ofte bruger inden for IT. Vores arbejde går ud på at gøre de studerendes arbejde nemmere. De er vi meget fokuserede på.

Hvad gør I for at få de nye studerende godt i gang?

Vi kommer rundt til alle bachelorhusene for at sørge for, at alle de nye kommer godt i gang og kender alle de værktøjer, de får brug for på RUC. De kan få hjælp til deres login, til studiekort og hvordan de får deres kursusgange lagt ind i deres kalender. Vi har implementeret et nyt værktøj, Mazemap, som hjælper med at finde rundt på Campus. Mazemap kan give rutevejledning, for eksempel fra stationen til det lokale, hvor undervisningen finder sted. Der er også implementeret et system, som rus-vejlederne kan bruge til at holde styr på intro-turene. Så kan de nemt se, hvem der har tilmeldt sig, hvem der mangler at betale og så videre.

Gode råd til nye studerende:

Anskaf en computer, der ikke er alt for gammel, og sørg for at dit styresystem er up-to-date, samt at der er antivirusprogram installeret.

Vær opmærksom på phishing-mails, for eksempel med trusler om lukning af din konto. Du må aldrig svare på mails, der beder dig oplyse dit RUC-login og kodeord.

Gem dokumenter og data på Onedrive eller Teams og ikke kun lokalt på din computer.

Hvad har I brugt sommeren på i jeres afdeling?

Henover sommeren er alt AV-udstyr og alle storskærme også blevet opdaterede. På den måde er der rigtigt mange projekter, der bliver arbejdet hårdt på henover sommermånederne. Men allerede i forårsmånederne startede forberedelserne. Det gule hæfte med vigtige informationer til de nye studerende har været undervejs siden maj – der skal meget arbejde og mange korrekturgange til, før det er klar til at blive sent til tryk.

Den store Kanban tavle er uundværlig i den omfattende planlægning af arbejdsopgaver op til studiestart

Opgaver i RUC Digital i forbindelse med semesterstart

 • Opgraderet Moodle systemet så det er blevet mere lækkert og bedre at finde rundt i
 • Optimeret det trådløse netværk så det er nemmere for de studerende at komme på
 • Opdateret storskærmene der hænger rundt omkring på Campus
 • Opgraderet AV-udstyret i alle undervisningsrum
 • Tilpasset det system, der styrer hele optagelsesprocessen, i samarbejde med U&S.
 • Hjulpet RUS-vejlederne med at sende velkomstbrevene ud
 • Hjulpet RUS-vejlederne med tilmeldingssystemet til RUS-turene med betaling
 • Lavet små film om it-sikkerhed, intra.ruc.dk/adgangskoder og intra.ruc.dk/phishing
 • Lavet nye smarte it-hæfter til de studerende: intra.ruc.dk/it-systemer-for-studerende
 • Været ude i alle bachelorhusene for at fortælle om de studierettede systemer og hjulpet de studerende med at komme på systemerne, dvs. de har fået et login, et studiekort og deres kursuskalender integreret i deres egen kalender, de kender til parkeringssystemet og Mazemap, så de kan finde vej rundt på Campus, og de ved hvor de kan få hjælp, både til de studierettede og de praktiske spørgsmål, nemlig i Student Hub og på Serviceportalen.

Hanne Leth Andersen, Rektor

Hanne Leth Andersen har været rektor på Roskilde Universitet siden 2014. Holder hvert år til semesterstart holder hun en tale for de nye studerende.

Hvordan forbereder du din tale til de studerende?

I starten, de første par år, tænkte jeg nok mere på at præsentere RUC for de studerende. I dag tænker jeg først og fremmest på de studerende. Og det er en skøn og livgivende opgave at byde de nye studerende velkommen og holde den tale. Jeg har lige været sammen med rektorkollegaer fra de andre universiteter, og de har samme oplevelse. Det er en stor dag både for dem og os.

Hvordan arbejder du med talen?

Jeg gør det over et stykke tid. Jeg skriver noter og tænker over et par vigtige pointer. Hvad jeg gerne vil give de studerende med på vejen. Jeg vil altid gerne have dem til at mærke ansvar over for hinanden. RUC har en særlig tilgang, som de har ansvar for, og som de skal kunne se hensigten med. En af de vigtigste pointer i min tale sidste år var, at man skal lære at lytte til hinanden, altså rigtigt høre efter, så man forstår og lærer at se tingene fra flere vinkler. I år var fokus på selvstændighed. At man ikke skal lade sig programmere, men tro på sin egen dømmekraft og turde gå egne veje, men i samspil med sin gruppe.

Hvordan forbereder I studiestart i rektorsekretariatet?

Vi gør meget ud af at koordinere med Studenterrådets formandskab og RUS-formandsskabet. Det er især universitetsdirektør Peter Lauritzen, der står for administrations- og campusdelen. Vores nye vicedirektør for campus, Stig Plougmand, har også bidraget stærkt til at sætte fælles rammer; også for at sikre, at vi har en god studiestart for alle. Han har mødt alle rusvejledere, og han samarbejder tæt med dem, samt med institutterne. Vi arbejder hvert år på at styrke modtagelsen af de studerende, både i selve RUS-forløbet og i det første semester, samt på at koordinere og kommunikere med alle dem, der er involveret i studiestarten. I år er der også sommerskole for Critical Edge, og de skal jo ikke møde resterne af en fest, når de kommer ud på Campus tidligt om morgenen. Det skal alt sammen koordineres.

Hvad er dine håb for de nye studerende?

Jeg håber, at de hver for sig vil mærke sig selv. Og vide, at de er gode nok. De skal tro på sig selv, og det er netop grundlaget for at lære noget, for at turde stille spørgsmål, udfordre og respektere andre – og for at stille krav, både til sig selv og til hinanden. Et universitet er et fællesskab. Og vi har i den grad fælles udfordringer i disse år. Der er brug for dygtige mennesker, der kan stå på egne ben.

Mathilde Elisa Vendelholter næstforperson i SR. Hun arbejder sammen med de mange frivillige SR og RUS-vejledningen benhårdt på at få studiestart til at fungerer gnidningsfrit og trygt for de mange nye studerende

Hunden Rusty er også flyttet ind på Campus under studiestart

Mathilde Elisa Vendelholt, Organisatorisk næstforperson i SR

Hvad arbejder I med op til studiestart

Det altoverskyggende i august er arbejdet med rusvejledere. Det er 100 pct. frivilligt arbejde, der løfter rusvejledning på RUC, fordi det er udliciteret til os. Det er vi det eneste universitet, der gør, og det kan vi være stolte af. Så vi står for rigtig meget af koordinationen med lakajerne og kommunikation med universitetsledelsen.

Hvordan forløber studiestarten hos jer?

Det er den travleste tid på året. Også fordi studiet ikke er startet op endnu, så der er tid til det frivillige. Mange af os arbejder 12 timer om dagen på at få det hele til at fungere. Jeg har møder og telefonmøder med ledelsen og vicedirektørerne hver dag. Som Studenterråd taler vi jo med alle, og det er ikke kun i de 14 dage, vi har ansvaret. Vi skal også sørge for, at det bliver givet ordentligt videre til RUCs administration, når vi giver slip på de 1600 nye studerende i starten af september.

Hvordan gør I opmærksomme på jeres arbejde?

Vi planlægger alle de traditionelle arrangementer i august. Kapsejlads og semesterstartsfest. Og vi holder ”grill and great”, hvor man kan møde Studenterrådet. Vi går også rundt og siger velkommen i alle de nye huse og fortæller om studiestart og om os – og for eksempel om det kloge i at være med i en fagforening.

Hvorfor er studiestart så vigtigt?

Det betyder helt vildt meget at få lagt et godt fundament for de nye studerende. At de 1600 mennesker, der starter en helt ny og vigtig del af deres liv, kommer godt i gang. Når man har så socialt et universitet, er det vigtigt at få et godt netværk på plads, og det er vigtigt, at alle føler sig tilpas i studiestarten. Og så er vi jo kun bæredygtige i det ansvar, vi har fået for studiestart, så længe vi får de nye budt velkommen på en god og tryg måde. Vi skal værne om at være fuldstændig studenterdrevne.

 

RUS-vejledningen og SR arbejder tæt sammen op til og under studiestart

Gode råd til de nye studerende:

 

 • Husk at alle har stået her, på deres første dag. Alle har været nye, og alle har været i tvivl. Det er ok ikke at have styr på det hele, bare spørg. Der er ingen dumme spørgsmål.

 

 • Deltag aktivt i jeres undervisning. Det er godt at være kritisk, eksempelvis over for de tekster man får. Stil spørgsmål og stil krav – og husk, at jeres uddannelse kun bliver så god, som I selv gør den til.

 

 • Engager jer i universitetet. Der sker rigtig meget, og der er så mange forskellige steder, man kan være aktiv. Bliv en del af det herude, både i undervisningen og i det sociale miljø. Det bliver jeres studietid kun sjovere af.

Kristine Bager, Koordinator REKS

Kristine Bager er koordinator i REKS. Hun er uddannet cand. mag.  i Pædagogik & Psykologi fra RUC og har arbejdet på sit gamle universitet i to år. Hendes arbejde kræver masser at overblik – og rettidig omhu.

Hvad arbejder du med op til studiestart? 

Jeg sidder med planlægning og koordination i REKS, som er den afdeling der står for administration af alle eksaminer på RUC. Mig og min kollega Astrid sørger for, at der er snor i det hele, så studiesekretærerne kan sørge for drift. Vi er 30 mennesker i vores afdeling, så der er travlt og meget at holde styr på. Vores job er hele tiden at være tre skridt foran.

Hvordan har du det med studiestartsperioden?

Personligt syntes jeg, det er en dejlig tid, her i efteråret. August og september er noget helt særligt. Der er en god stemning med masser af musik og glade, men også nervøse mennesker. Jeg er selv kandidat fra RUC, så jeg kan jo godt huske, hvordan det var. Det er det unikke ved at arbejde på et universitet og ikke en eller anden tilfældig branche. Og så kommer vi jo rundt og møder dem, når vi holder oplæg under gruppedannelse.

Hvilke udfordringer har I?

Der er vigtige regler og nye studieordninger, som skal på plads i den information, de studerende får. Det er i det hele taget vigtigt at få formidlet al den nødvendige information til de nye studerende, så de kommer godt i gang. Hvis de er klædt godt på fra start, har de også færre spørgsmål og bekymringer senere. Det er en vigtig formidlingsopgave at få forklaret, hvor man finder information, og hvordan man bruger de forskellige systemer – Moodle, STADS selvbetjening, Digital Eksamen.

Hvordan sørger I for, at det hele klapper i så travl en periode?

Det kræver rettidig omhu og et stort overblik. Jeg har været her i to år, så det hjælper at have lidt rutine efterhånden.