‘Nyt Big Data Center på RUC: “Forskning i big data handler ikke kun om IT”’ 
Artikel l 26.09.2019

Nyt Big Data Center på RUC: “Forskning i big data handler ikke kun om IT”

C
Campus
Artikel l 26.09.2019
4 min
På fredag lancerer RUC deres nye forskningscenter i big data. Med fokus på tværfaglighed skal centret være med til at skabe ny viden, som understøtter den teknologiske udvikling.

Skrevet af

Sandra Blenner Rasmussen, sciencereport.dk

Fredag d. 20. september åbner RUC dørene til deres nye Big Data Center. Et center, der er støttet med midler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og nedsat af Roskilde Universitets bestyrelse og prorektor.

RUC er dermed endnu et universitet, som satser på forskning i big data, hvilket ifølge Jannie Møller Hartley, lektor på Journalistik på RUC, er en naturlig udvikling, da big data får mere og mere indflydelse på samfundet og verden generelt.

»Vi åbner centret, fordi vi kan se en udvikling, hvor big data er alle steder og påvirker så mange forskellige dele af vores samfund. Retssystemet, sundhedssystemet, det politiske system, uddannelsessystemet og selv nyhedsmedierne er under indflydelse. Data er altså blevet ret central for, hvordan vi tager vores beslutninger,« siger hun og tilføjer:

»Der er et behov for, at alle universiteter begynder at sætte fokus på det (forskning i big data, red.) Og det fokus skal implementeres i hele uddannelsessystemet. Vi kan ikke ignorere big datas betydning, og det betyder også, at alle institutter skal involveres«.

Det nye center skal derfor være knudepunkt for de mange forskere på RUC, der i dag forsker i big data indenfor mange forskellige fagområder. Der i den forbindelse blevet tilknyttet fire ph.d.-studerende – en fra hvert af institutterne på RUC – til centret for at understøtte den funktion.

»Vi kan(...) tilbyde et mere kritisk perspektiv på big data, fordi vi er et meget kritisk samfundsvidenskabeligt og humanistisk universitet, som samarbejder på tværs af fakulteterne«.

Jannie Møller Hartley, lektor på Journalistik på RUC

Tværfagligt perspektiv

Med tilknytningen af alle institutter håber RUC på at kunne bidrage med et andet perspektiv på big data end et udelukkende teknologisk.

»Vi kan og skal ikke tilbyde det samme som ITU eller DTU. Vi kan i stedet tilbyde et mere kritisk perspektiv på big data, fordi vi er et meget kritisk samfundsvidenskabeligt og humanistisk universitet, som samarbejder på tværs af fakulteterne,« forklarer Jannie Møller Hartley.

Med det mener hun, at RUC’s opgave ikke bliver at udvikle teknologiske løsninger men at give et tværfagligt perspektiv på områder, som hvordan vi skal indsamle og distribuere data på, og hvilken betydning data har på forskellige former for beslutningsprocesser.

Jannie Møller Hartley påpeger i den forbindelse, at der med den stigende mængde data også opstår en række problematikker, der skal løses, hvis nye systemer skal implementeres på en måde, så behandlingen af data er etisk forsvarligt.

Og det kræver viden fra alle institutter.

»Der er en værdi i at gå sammen på tværs af meget forskellige forskningsområder og samarbejde om forskning i big data. Det bidrager til en god måde at bruge data på, fordi der er så mange risici forbundet med brugen af det,« siger Jannie Møller Hartley.

RUC’s nye center slår sig altså på en mere humanistisk og samfundsvidenskabelig vinkel, som ifølge Jannie Møller Hartley er nødvendig.

»Det står på to ben – det teknologiske og så det humanistiske og samfundsvidenskabelige. Det teknologiske skal understøttes og indrettes på en fair måde. Vi snakker jo meget om fairness i udviklingen af de her systemer, så der kan RUC give et særligt bidrag,« forklarer hun.

Centret: Det håber vi på

Der er i første omgang givet midler til tre år, og centret skal i den periode ledes af Henrik Bulskov, lektor på Computer Science (Datalogi), og Jannie Møller Hartley, lektor på Journalistik.

Perioden skal bruges på at skabe et netværk af forskellige forskere, som skal skabe ny viden om big data og dermed komme med nye kritiske perspektiver. Derudover håber Jannie Møller Hartney, at de om tre år har en række eksterne parter med i forskningsprojekterne.

»Jeg håber da også, at vi samarbejder med organisationer, virksomheder og private – og offentlige institutioner, så vi kan understøtte deres arbejde med big data. Og jeg ser også gerne, at data forståelse helt generelt bliver integreret i mange af vores uddannelser,« afslutter Jannie Møller Hartley.