‘Taxameterløftebrud kaster mørke skyer over finanslov’ 
10.10.2019

Taxameterløftebrud kaster mørke skyer over finanslov

A
Aktuelt
10.10.2019
3.30 min
Selv om regeringens bud på finansloven bød på et længe ventet opgør med omprioriteringsbidraget og flere penge til forskning i klima, så var der ikke et ord om at fortsætte taxameterløftet på Humaniora og Samfundsvidenskab.

Skrevet af

Mette Rolan-Kjærsgaard

Chefredaktør

Da regeringen 2. oktober fremlagde sit bud på en finanslov på et pressemøde i Finansministeriet, kom det bag på mange i universitetsverdenen, at taxameterløftet brillerede med sin udeblivelse fra Nikolai Wammens (S) fremlæggelse. Taxameterpengene var ikke med. Og det giver rynkede bryn og bekymring på universiteterne, for uden de ekstra penge til Humaniora og Samfundsvidenskab går de en mørk tid i møde.

»Det er rigtigt mange penge. For RUC vil det gøre et meget voldsomt indhug i økonomien. Og det kommer på et tidspunkt, hvor universiteterne allerede er udsultede. Det er svært at forestille sig, at det ikke vil betyde fyringer og nedlagte fag,« siger professor i litteratur på RUC, Lasse Horne Kjældgaard

Han ser det som et alvorligt anslag mod både Humaniora og Samfundsfag som videnskabelige områder og som udtryk for en misforståelse af, hvordan penge til uddannelse fordeles.

»Vi fastholder presset og gør igen opmærksom på, at det er en urimelig besparelse.«

Hanne Leth Andersen, Rektor på RUC

»De humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser er allerede underfinansierede. Taxameterløftet er i forvejen et plaster på såret, som slet ikke dækker det efterslæb, der blev påvist i 2010. Og jeg køber ikke præmissen om, at man skal spare. Hvorfor skal man det? Man kan finde pengene. Der er ingen strategi eller begrundelse bag.«

Rektor Hanne Leth Andersen håber, at taxameterløftet vil være at finde på budgettet, når de endelige finanslovsforhandlinger er overståede.

»Lige nu må vi fastholde, at det er nødvendigt og væsentligt for Danmarks forsknings- og uddannelseslandskab, at vi får den her besparelse fjernet. Det er en meget overraskende forringelse, hvis det virkelig bliver gennemført. Men vi fastholder presset og gør igen opmærksom på, at det er en urimelig besparelse. Det vil komme bag på mig, hvis det bliver fastholdt. Det er i forvejen et meget lille taxameterløft, fra en taxametertakst, der stammer fra dengang, man talte om “tavle og kridt”-fag. Og sådanne fag findes slet ikke længere.«

Fakta om taxameterløft

I 2009 viste en rapport, at de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser var underfinansierede i forhold til andre uddannelser. Derfor har disse uddannelser siden 2010 fået tilført ekstra penge for hvert kandidat, de uddanner.

Det er samlet 290 millioner kroner om året for de danske universiteter. For RUC vil det i 2020 dreje sig om 12,5 millioner.

Men i regeringens finanslovsudspil er de penge – taxameterløftet – ikke med. Dermed skal de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser spare i alt 290 millioner kroner.

Universiteterne bliver betalt for at uddanne kandidater efter en taxameterordning.

Der er tre takster i 2019:

Takst 1: 31.900 kr.

Takst 2: 45.400 kr.

Takst 3: 66.400 kr.

De fleste humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser er på takst 1, ganske få hører under takst 2, og de fleste naturvidenskabelige uddannelser hører under takst 3.

Derfor indførte man et såkaldt taxameterløft for uddannelserne på takst 1 på 5.000 kr. for hver studerende, der har bestået sine eksamener.

Siden 2010 er taxameterløftet blevet forlænget løbende.

Hvilken betydning vil det have for RUC?

»Det kommer til at betyde en nedgang på 12,4 million i 2020 – og det budget kan vi ikke ændre meget i – så det bliver fra egenkapitalen, vi skal tage de penge i 2010.

Vi vil være nødt til at foretage en grundig analyse af situationen, når grundforholdene ændrer sig så fundamentalt, med henblik på, at vi skal bringe vores udgifter og indtægter i overensstemmelse. Men jeg kan ikke se, hvor vi skal spare yderligere.«

Nu venter forhandlinger om finansloven, og her håber Lasse Horne Kjældgaard, at et samlet folketing vil få regeringen til at besinde sig og indse, at det koster penge at drive uddannelse og sikre kvalitet – også hos Humaniora og Samfundsfag.

»Den største omkostning er løn. Og der skal bruges lønkroner til ordentlig undervisning og eksamener. Desuden er det en gammeldags opfattelse, at det kun er de naturvidenskabelige og tekniske fag, der har brug for udstyr. Humanistisk forskning kræver også teknologi og infrastruktur. For at tage et eksempel fra mit eget fagområde kunne man pege på Norges digitalisering af hele den norske litteratur. Det giver dem undervisnings- og forskningsmuligheder, som vi i Danmark kun kan drømme om,« siger Lasse Horne Kjældgaard