‘Studenterdemokrati baseret på repræsentation’ 
Debatindlæg l 04.11.2019

Studenterdemokrati baseret på repræsentation

P
Politik
Debatindlæg l 04.11.2019
2 min
Universitetsvalget er over os, og det betyder, at vi alle skal forholde os til, hvordan vi gerne vil repræsenteres. For Studenterrådet handler dette om bred repræsentation

Skrevet af

Om repræsentation af de studerendes interesser – og (måske i endnu højere grad) repræsentation af de studerendes faglighed. Vores løsning? En organisering der sikrer, at en hvilken som helst studerende igennem sit allermest lokale studiemiljø kan få sin stemme hørt og sin mening tilkendegivet. Og at samme stemme og mening har mulighed for at bevæge sig op igennem den interne struktur, så vi alle i sidste ende har noget at skulle have sagt på vores studier, vores universiteter og i sidste ende vores nationale uddannelsespolitik. En uddannelsespolitik der for øvrigt først og fremmest skal være uafhængig af partipolitiske interesser.

Studenterrådets kandidater stiller derfor ikke op som individer, men som repræsentanter for henholdsvis HUM, SAM, HUM-TEK, NAT, Internationale og for klimadagsorden. Vores kandidater bruger derfor valget til at snakke med deres medstuderende om, hvad de tænker og føler, så de dermed kan få en endnu bedre forståelse for, hvem de ønsker at repræsentere. For os at se er det langt mere givende for de studerende, at vi er i dialog med dem end at vi debatterer organisationer imellem.

Ønsker man at diskutere politik med vores indvalgte eller kandidater er man til gengæld mere end velkommen til at deltage i samtlige af vores møder. Inden vores repræsentanter tager til eksterne møder, diskuteres deres holdninger til åbne politikudviklende møder (kaldet UNIPOL), hvor alle RUC-studerende kan deltage på lige fod. Her findes kompromiser, som bliver præsenteret i samlet front overfor ledelsen. Vi studerende har større chance for at få noget gennemført, hvis vi ikke bliver spillet ud mod hinanden.

Når det så er sagt, er det stadig vigtigt, at de studerende kender forskellene på de to organisationer. Også dette mener vi opnås bedst gennem dialog – og ved at tage udgangspunkt i os selv. Vi har derfor gennem hele valget fortalt studerende, at hvis de vil kende mere til Frit Forum og deres politiske grundlag, så skal de gå over og snakke med dem. Vi står side om side både i kantinen og ved vejen til RUC, så studerende har rig og lige mulighed for at kende til begge organisationer og lave deres egen vurdering på den baggrund.

Så når vi laver valg, så gør vi det med en bred invitation til alle studerende. En invitation til en kop kaffe, en snak og til at hjælpe os med at forstå, hvordan vi bedst repræsenterer dem. Sådan sikrer vi, at ingen bliver glemt, når vi som indvalgte skal repræsentere ALLE studerende.