‘Medarbejderrepræsentanter: Kritik af processen omkring nedskæringer på RUC’ 
Artikel l 19.12.2019

Medarbejderrepræsentanter: Kritik af processen omkring nedskæringer på RUC

A
Aktuelt
Artikel l 19.12.2019
8 min
Universitetsledelsen på RUC har for få uger siden vedtaget en spareplan for 2020. Efterfølgende her flere medarbejderrepræsentanter kritiseret processen omkring vedtagelsen af budgettet. De følte sig ikke klædt på til at rådgive universitetsledelsen, og de efterlyser et mere detaljeret budget, lyder det. Men ledelsen har blandt andet været udfordret på grund af de forsinkede finanslovsforhandlinger, forklarer universitetsdirektøren.

Skrevet af

Nadia Claudi

Journalist

RUC er udfordret på økonomien. Sådan lød det i rektoratets nyhedsbrev, som blev sendt ud den 26. november.

Universitetet skal i 2020 spare 15 millioner kroner på blandt andet drift og administration. Og desuden skal VIP-allokeringen (udgifterne til undervisning) skæres med 8 millioner kroner på grund af faldende STÅ-indtægter – altså indtægter afhængige af, hvor mange studerende, der fuldfører en eksamen.

Besparelserne kommer bag på flere af RUC’s medarbejderrepræsentanter.

»RUC’s økonomiske situation har grundlæggende været på sikker kurs siden de store nedskæringer i 2016. Derfor er det lidt af en overraskelse, at regnskabsprognosen i år viser så stort et underskud som det gør – at ledelsen vurderer, at vi skal ud og spare 15 millioner kroner,« siger lektor på Institut for Mennesker og Teknologi, Klaus T. Nielsen. Han er medlem af Økonomiudvalget, som er et rådgivende udvalg under Akademisk Råd.

Men selve besparelserne er én ting, lyder det fra Klaus T. Nielsen. Noget andet er, lyder kritikken, at han og de øvrige medlemmer af de rådgivende organer fik regnskabet for 2020 så sent, at de ikke følte sig klædt på til at kunne gøre det, de er sat i verden til – nemlig at rådgive rektoratet.

FIND BUDGETTET FOR 2020 HER.

Scroll ned på siden og under ’Bestyrelsesmøder 2019’ finder du dagsorden og bilag for Møde 4, 21. november.

Klaus T. Nielsen og de øvrige medarbejderrepræsentanter fik budgettet for 2020 torsdag d. 7. november om aftenen – og var indkaldt til et ekstraordinært møde i Akademisk Råd den følgende mandag, nemlig mandag d. 11. november. Det var slet ikke tilstrækkelig tid til at kunne sætte sig ind i tallene, forklarer Klaus T. Nielsen. Derudover, fortæller han, var et møde i Økonomiudvalget blevet aflyst – udvalget fik derfor ikke mulighed for at mødes og diskutere regnskabet inden det ekstraordinære møde med Akademisk Råd d. 11.november.

»Den grundlæggende dynamik har været, at vi i realiteten ikke har haft mulighed for at forholde os til det økonomiske udspil, der lå til bestyrelsen, før bestyrelsen skulle godkende det. Så i virkeligheden kortslutter man alle de medarbejder-involverende aspekter af diskussionen af budgettet for 2020. Hvis nu det var hverdag – altså, at vi kunne fortsætte, som vi plejer efterfølgende uden besparelser, så kunne vi nok også leve med det. Men det er jo ikke det, der er tilfældet. Man har i realiteten øget forbruget undervejs i 2019, så vi har haft et merforbrug på lønmidler, primært knyttet til det, der hedder strategiske udvidelser besluttet af ledelsen og bestyrelsen, herunder udvidelsen af ledelsen,« siger Klaus T. Nielsen.

» Ledelsen har helt sikkert været udfordret i forhold til forløbet omkring finanslovsforhandlingerne og udskiftning på personalesiden, de har simpelthen ikke haft gode muligheder for at udarbejde materialet, det anerkender vi. Men vi føler os underinformerede, og vi føler, at beslutningsprocessen har været af en karakter, hvor det er vanskeligt at udøve vores hverv som medlemmer af Akademisk Råd,« siger han.

Bekymring over besparelser

Samme kritik kommer fra et andet medlem af Økonomiudvalget, Lise Lotte Hansen, som er lektor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv. Hun efterlyser også, at de rådgivende organer havde modtaget informationen om besparelserne længere tid forud for det ekstraordinære AR-møde den 11 november. Derudover mener hun, at processen rammer et helt generelt frustrationspunkt – nemlig at Økonomiudvalget godt kunne prioriteres højere.

TIDSLINJE

Onsdag d. 2. oktober:
Regeringen fremsætter sit finanslovsforslag

Fredag d. 1 november
Økonomiudvalgets møde flyttes fra 6. november til enten 11. november (dvs. samtidigt med det ekstraordinære AR-møde med økonomi som eneste punkt) eller senere og aflyses efterfølgende.

Onsdag d. 6. nov.:
Regeringens forhandlinger om forskningsreserven ender. De giver ikke en øget basisbevilling til RUC. Samme aften forbereder universitetsledelsen et budgetudspil til bestyrelsen.
De har dog allerede, for at komme mulige dårlige nyheder i forkøbet, forberedt en plan for, hvordan de reducerer RUC’s administrative udgifter.

Torsdag d. 7. nov.
Universitetsledelsen har drøftelse om budgettet om morgenen, og det sendes til Akademisk Råd og Hovedsamarbejdsudvalget om eftermiddagen sammen med en mødeindkaldelse til ekstraordinært møde i Akademisk Råd mandag d. 11. nov.

Mandag d. 11. nov.
Ekstraordinært møde om budgettet for 2020 i Akademisk Råd.

Torsdag d. 21. nov.
Budgettet vedtages på et bestyrelsesmøde.

Mandag d. 2. dec.
Den endelig finanslov falder på plads. Taxameterbevillinger afskaffes ikke.

»Vi føler, at beslutningsprocessen har været af en karakter, hvor det er vanskeligt at udøve vores hverv som medlemmer af Akademisk Råd«.

Klaus T. Nielsen, VIP og medlem af Økonomiudvalget

»Økonomiudvalget er ikke det, der bliver lagt flest kræfter i fra rektoraters side. Fra VIP-siden vil vi gerne have flere diskussioner i udvalget, og den, vi med sikkerhed plejer at have, det er den, der handler om regnskab og budget. Den fik vi så heller ikke i år,« lyder hendes kritik.

Også hun blev overrasket over besparelserne. Og allerede nu kan det mærkes, hvordan nedskæringerne påvirker flere af medarbejderne, fortæller hun.

»Mine kollegaer begynder at få fornemmelsen af, hvordan det var i 2014, hvor der var nedskæringer og fyringer. Der er også det element, at vi jo ikke kan løbe hurtigere, end vi gør, vi er allerede hårdt spændt for. Og hvor skal man så spare henne? Det gør mig ikke specielt rolig, at der kunne lande flere opgaver på vores bord,« siger Lise Lotte Hansen.

Netop det spørgsmål – hvor man skal spare henne, er et andet kritikpunkt i forhold til de vedtagne besparelser. Universitetsbestyrelsen har fundet besparelser på for eksempel drift, intern kommunikation, rektors pulje og rus-arrangementet. Men hvad tallene helt specifikt dækker over er ikke anført i budgettet. Det efterlyser medlem af Økonomiudvalget, VIP’er Klaus T. Nielsen:

»Vi ville gerne have haft udfoldet mere, hvad der rent faktisk står i budgettet, det er jo i virkeligheden ret uklart. Jeg ved ikke, hvad konsekvenserne af tallene er. Der skal for eksempel hentes 0,6 mio. på intern og ekstern kommunikation – men hvad betyder det?« spørger Klaus T. Nielsen.

»Vi har været helt anderledes pressede i år, fordi vi har fået en måned mindre til det her, end vi plejer«.

Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Også de studerende, der er repræsenteret i Akademisk Råd, er frustrerede over processen:

»Vi har forståelse for, at eksterne omstændigheder, som for eksempel den forsinkede finanslov, har haft betydning for, at vi får materialet så sent. Men vi undrer os over, hvor hurtigt det går fra at være en identificering af potentielle spare-muligheder til, at nu er de lige pludselig vedtaget i bestyrelsen. Også fordi Akademisk Råd specifikt sagde på det ekstraordinære møde, at de ikke kunne rådgive rektor på baggrund af det, de havde fået forelagt,« siger studenterrepræsentant og næstformand i Akademisk Råd, Signe Bøtzau Paulsen.

Hun efterlyser, ligesom Klaus T. Nielsen, et mere detaljeret budget.

»Det er ikke nærmere specificeret, hvad det eksempelvis dækker over, at man vil spare 0,5 millioner på rus-arrangementet. Og så er det meget svært at forholde sig til, når det er på så overordnet et niveau,« siger Signe Bøtzau Paulsen, og fortsætter:

»Man må jo næsten have været inde at kigge mere konkret på tingene for at se, hvor man kunne spare,« siger hun.

Nedskæringer er stadig kun overordnede tal

Men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet, lyder det fra universitetsdirektør Peter Lauritzen. De vedtagne besparelser er endnu ikke udmøntet ned i detaljerne: Indtil videre har man fundet de steder, hvor man SKAL spare. Nu begynder arbejdet med at finde ud af, hvordan besparelserne helt konkret kan findes, forklarer universitetsdirektøren. Han kan ikke genkende, at RUC’s budget eller økonomi skulle mangle gennemsigtighed. Tværtimod.

»Jeg tror ikke, at der er nogen steder med større gennemsigtighed end hos os. Man kan få al den indsigt, man efterspørger, og vi tilbyder tekniske gennemgange, hvis man gerne vil have det. Et budget på 750 millioner kroner er kompliceret, og der er mange elementer i spil, så det er vanskeligt at fremstille det, så det dækker alle detaljer,« siger han og fortsætter:

»Vi har allerede nævnt, at hvis der er nogen, der synes, at de mangler svar på noget, så er de velkomne til at henvende sig. Og så håber vi, at vi med den nye budgetmodel, som vi skal arbejde med fra 2020 og frem, kan gøre det mere gennemskueligt«.

Når det kommer til den forsinkede proces med fremlæggelsen af budgettet for de rådgivende organer, så skyldes det særligt den ligeledes forsinkede finanslovsaftale, forklarer Peter Lauritzen. På grund af regeringsskiftet fremlagde den nye regering sit finanslovsforslag en måned senere end sædvanligt – nærmere bestemt den 2. oktober i modsætning til i midten af august.
Herefter kørte forhandlingerne om forskningsreserven, hvor det blandt andet skulle afgøres, om RUC fik øget sin basisbevilling.

Universitetsbestyrelsen har også ventet på at få løftet sløret for, om taxameterbevillingen blev afskaffet, og om universitetet stod til en huslejeforhøjelse. Alle sammen ingredienser, som har stor betydning for RUC’s budget.

Taxameterbevillingen blev ikke afskaffet, hvilket var en økonomisk lettelse – til gengæld kom der i sidste ende ikke en øget basisbevilling.

»Det er derfor ret vigtigt at forholde sig til datoerne. Forhandlingerne om forskningsreserven løb helt frem til onsdag d. 6. november om eftermiddagen og samme aften færdiggjorde vi vores budgetudspil til bestyrelsen. Dagen efter havde vi klargjort materialet til Akademisk Råd og indkaldte til det ekstraordinære møde om mandagen,« siger Peter Lauritzen.

Han anerkender, at det er kort tid til at forholde sig til detaljerne.

»Men vi er kun mennesker, og vi har været helt anderledes pressede i år, fordi vi har fået en måned mindre til det her, end vi plejer. Og så er der nye folk over hele området, ny økonomichef, ny budgetchef og ny regnskabschef, så den historik skal man også have med. Men vi reagerede, så snart forhandlingerne om forskningsreserven var afsluttet,« siger Peter Lauritzen.