‘RUC får betinget positiv akkreditering’ 
Artikel l 19.12.2019

RUC får betinget positiv akkreditering

A
Aktuelt
Artikel l 19.12.2019
5 min
Akkrediteringsrådet, som evaluerer på kvalitetssikringen af de videregående uddannelser i landet, har givet RUC en betinget positiv akkreditering. Det betyder, at kvalitetssikringen er positiv, hvis RUC formår at rette op på det, der halter efter.

Skrevet af

Julie Steenbuch Holt

Journalist

RUC har et kvalitetssystem, der overordnet set er velorganiseret, har en tydelig fordeling af ansvar og har en tydelig forankring af problemstillingerne på ledelsesniveauet. Men universitetet halter efter, når det kommer til at følge op på de kvalitetsproblemer, der bliver identificeret. Sådan lyder den endelige afgørelse fra Akkrediteringsrådet, der har givet RUC en betinget positiv akkreditering.

»Rådet var ikke i tvivl om, at afgørelsen skulle være en betinget positiv institutionsakkreditering,« fortæller rådets formand, Per Christensen.

»Man har et system, der identificerer problemstillinger, men man følger ikke tilstrækkeligt op på det, man ser,« siger Per Christensen og fortsætter:

»For at komme med konkrete eksempler er det frafald af studerende efter det første år. Man følger ikke op på det, og det sker i hvert fald slet ikke hurtigt nok.«

Derudover peger han på, at der år efter år ses en høj dimittendledighed på en række uddannelser, og det gør man heller ikke tilstrækkeligt i forhold til.

RUC er altså overordnet set et godt universitet med uddannelser af god kvalitet. De studerende, undervisere, administrationspersonale og forskere er engagerede både i de faglige og de sociale miljøer. Der foregår en åben og tillidsfuld dialog mellem alle parter, og ønsket om at løse udfordringer i fællesskab er tydeligt. Det kommer til udtryk ved, at Akkrediteringsrådet oplever, at RUC har en levende kvalitetskultur.

FAKTABOKS

Danmarks Akkrediteringsinstitution har til formål at sikre kvaliteten og relevansen af landets videregående uddannelser. Hvis der steder opleves mangler eller udfordringer, er det i samarbejde med Akkrediteringsinstitutionen, at løsningerne findes.

Akkrediteringsrådet står så for at træffe afgørelser i sager om at vurdere kvalitetssikringen af de videregående uddannelser. Det handler både om at vurdere allerede eksisterende uddannelser og uddannelsestilbud, men også at vurdere sager ved oprettelse af nye uddannelser og uddannelsestilbud.

»Man har et system, der identificerer problemstillinger, men man følger ikke tilstrækkeligt op på det, man ser«.

Akkrediteringsrådets formand, Per Christensen

Havde håbet på positiv akkreditering

Rektor på RUC, Hanne Leth, er glad for, at afgørelsen er anerkendende over for RUCs samlede kvalitetssystem, men mener, det er ærgerligt, at den kun er betinget positiv.

»Vi havde selvfølgelig håbet på at have fået det vendt til en positiv (akkreditering red.). Men vi tager denne her med,« siger hun og understreger, at vi stadig skal være stolte af den kvalitet, der ses:

»Det synes jeg bare, at vi skal glæde os over. Bestyrelsen har bedt ledelsen overbringe den bedste anerkendelse fra bestyrelsen til alle involverede på RUC. Det bliver helt klart læst positivt.«

Selvom RUC er overordnet tilfredse med rapporten fra Akkrediteringsrådet, »skuffer« det Hanne Leth, at argumentet for afgørelsen bliver fremlagt således, at eksemplerne på de ting, der ikke bliver fulgt op på, bliver generaliseret, som om det er et gennemgående problem over hele linjen på RUC, hvor for eksempel frafaldet ses ude på enkelte uddannelser.

»Kort forklaret, så virker vores system overordnet, får vi at vide, men Akkrediteringsrådet ønsker, at vi dokumenterer vores opfølgning bedre, og det tager vi selvfølgelig til efterretning,« siger hun.

»Når der i en studielederrapport gøres opmærksom på frafald på enkelte uddannelser, skal der selvfølgelig følges op, men rådet vil så gerne have, at det er nævnt eksplicit i den kommende rapport året efter, og det er det nogle gange ikke, men det betyder ikke, at der ikke har været opmærksomhed omkring det.«

Hanne Leth anerkender, at RUC har udfordringer, og der er ting, der skal rettes op på, men hun mener, at noget af det handler om teknikaliteter, og hun er ærgerlig over, at det fremstår så generelt og ikke særligt nuanceret.

Hun anerkender, at der på nogle uddannelser på RUC går en vis tid, før kandidaterne derfra kommer i job, og at universitetet ofte får det skudt i skoene. Men der bliver arbejdet benhårdt på at forbedre det. Blandt andet gennem employabiity-indsater, hvor dimittender og afgående kandidater inddrages for at forbedre beskæftigelsen. Indsatsen bliver både rapporteret og effekten af den fulgt op på.

»Vi respekterer fuldt ud afgørelsen,« understreger Hanne Leth.

»Kort forklaret, så virker vores system overordnet, får vi at vide, men Akkrediteringsrådet ønsker, at vi dokumenterer vores opfølgning bedre, og det tager vi selvfølgelig til efterretning«.

Rektor Hanne Leth

RUC følger op på udfordringer

Ifølge afgørelsen har RUC nu tre år til at få rettet op på det, som Akkrediteringsrådet er kommet med af betingelser.

Det mener Hanne Leth er ganske realistisk. Tidligere på efteråret fik RUC adgang til et udkast af rapporten om kvalitetssikringen på RUC fra Akkrediteringsrådet, og her er RUC så kommet med et høringssvar med overvejelser og bemærkninger til de udfordringer, som allerede dér blev påpeget.

Og ifølge Hanne Leth er det allerede påvist, at RUC har taget disse udfordringer til efterretning og fulgt op på dem.

»Vi viser, at vi har det på plads, så derfor tænker vi jo heller ikke, at det ikke kan lade sig gøre,« siger hun.

Hun påpeger, at der igennem hele forløbet har været en god og saglig dialog mellem universitetet og Akkrediteringsrådet, hvilket meget tydeligt har klargjort den kvalitetssikring, der allerede ses.

Hanne Leth og RUC har planlagt at mødes med Akkrediteringsinstitutionen i januar for at lægge en plan for, hvornår opfølgningerne skal være gjort. Og selvom Hanne Leth mener, at RUC er begyndt at følge op de udfordringer, der er, betyder det ikke, at universitetet nu bare kan sidde på hænderne.

»Det er klart, at vi hele tiden skal være på toppen og vise, at alle rapporter er i orden hele tiden. Det, der gør kvalitetssikringen udfordrende, er jo, at man kan slå ned på hver lille ting eller detalje, som så kan have konsekvenser for hele organisationen,« siger hun.