‘DEBATINDLÆG. Lektor: Replik til reformdebat - beslutningsarkitektur og beslutningsæstetik’ 
Debatindlæg l 24.02.2020

DEBATINDLÆG. Lektor: Replik til reformdebat - beslutningsarkitektur og beslutningsæstetik

K
Kandidatreform
Debatindlæg l 24.02.2020
2 min
RUC står over for en kommende kandidatreform. RUC Paper bringer her et debatindlæg af lektor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv (ISE), Anita Mac.

Skrevet af

Anita Mac

Lektor, ISE

Beslutningsarkitekturen på RUC betyder, at det i al væsentlighed er ledelse, inklusive bestyrelse, der træffer beslutningerne. Det, der er kritikken nu, handler om beslutningsæstetikken; altså hvordan bruger man sin ledelsesret, og hvordan inddrager man organisationen i beslutningerne?

Det er et relevant spørgsmål, ikke blot i forhold til kandidatreformen, men også mere generaliseret.

Ægte inddragelse betyder at man er med til at formulere problemstilling, belyse den, udfordre den, undersøge konsekvenser og muligheder.

Ægte inddragelse betyder at man som medarbejder ikke bare er høringspart af et udspil, ledelsen har formuleret, men at man indgår som partner i en problemforståelse og -løsnings proces.

Dette er et debatindlæg og udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Det er godt ment, men det modtages skidt, når man bliver forelagt ”et udspil” og nogle dogmeregler, uden at der har været en forudgående proces, hvor parterne har drøftet sagen.

Lektor Anita Mac

Ledelsen kunne jo se sig selv som procesledere af den søgeproces, der kræves for at problemstillingen undersøges.

Det er godt ment, men det modtages skidt, når man bliver forelagt ”et udspil” og nogle dogmeregler, uden at der har været en forudgående proces, hvor parterne har drøftet sagen.

Hvorfor?

Fordi der er en erfaring om, at inddragelse af medarbejderne er lig med, at kan kommer ind  som en slag korrekturlæsere og kan flytte et komma. Der er ledelsesmæssig modstand overfor denne fortolkning af virkeligheden, det er fair nok, men det gør den ikke forkert.

Anita Mac
Lektor – ISE & TR -Ise