‘DEBATINDLÆG. Studenterrådet: Proces eller proforma?’ 
Debatindlæg l 04.03.2020

DEBATINDLÆG. Studenterrådet: Proces eller proforma?

K
Kandidatreform
Debatindlæg l 04.03.2020
3 min
RUC står over for en gennemgribende kandidatreform. RUC Paper bringer her et debatindlæg af repræsentanter for Studenterrådet.

Skrevet af

Mathilde Elisa Vendelholt

Forperson, Studenterrådet/Chairperson, Student Council

Sif Stokholm

næstforperson i Akademisk Råd/vicechair of the Academic Council

Micky Winther Ronnenberg

studenterrepræsentant i universitetsbestyrelses/student representative of the University Board of Directors

De sidste par måneder er der blevet hvisket meget i krogene på campus. Der er blevet hvisket om vores uddannelsers struktur, om lukning af uddannelser og om hvordan vores universitet skal se ud i fremtiden. Der er blevet hvisket om en masse ting, som der ikke må hviskes om. Ting, der burde siges klart og tydeligt. Ting, der burde stå på dagsordener til møder i organer, der producerer referater af besluttende karakter. Ting, der burde være funderet i medinddragelse og demokrati.

Den foreslåede kandidatreform har mødt rigtig meget kritik. Der er masser at kritisere, men på nuværende tidspunkt burde vi slet ikke snakke om indholdet. Vi burde snakke om den proces, der har været til grund for forslaget – eller nærmere manglen på samme.

I den grundige gennemgang af processen, som kunne læses i RUC Paper d. 22. februar, fremgår det tydeligt, at kandidatreformen først er blevet fremlagt for de demokratiske organer på RUC, efter at ret essentielle beslutninger tilsyneladende er blevet taget. Reformen har teknisk set floreret på dagsordener i de rigtige organer – men under navnet ”RUC’s uddannelsesudbud” og primært med orienterende karakter, snarende end inddragende. Orienteringer, der i stigende grad har gjort det tydeligt for os, at reformen er meget længere i processen, end vi er. Også meget længere end ledelsen ellers har givet udtryk for, når de gang på gang afviser at svare på spørgsmål og lytte til indspark, fordi vi ”er for kort i processen”.

Dette er et debatindlæg og udelukkende udtryk for skribenternes holdning.

Vi sidder nemlig nu og må erkende, at der er stor forskel på at blive inviteret med til møder og rent faktisk at blive hørt. Der er stor forskel på invitation og inddragelse.

Og hvad er så pointen? Hvad er pointen med universitetsvalg og studenterdemokrati? Hvad er pointen med medarbejderrepræsentation og inddragelsesprocesser? Hvis vi i sidste ende primært fungerer som nikkedukker til ledelsens egne beslutninger er det umiddelbart svært at svare på.

Vi har siddet med til møder omkring kandidatreformen. Af flere omgange faktisk. Møder om proces, inddragelse og værdier. Vi har forsøgt at indgå i processen med dialog, men er blevet mødt af mundkurv. Når dialog mødes med afvisning, må vi desværre tage andre midler i brug for at blive hørt. Vi sidder nemlig nu og må erkende, at der er stor forskel på at blive inviteret med til møder og rent faktisk at blive hørt. Der er stor forskel på invitation og inddragelse.

Vi frygter en reform funderet på arbitrære vurderinger, fuld af børnesygdomme og med administration vægtet højere end faglighed. Vi frygter et universitet i oprør.

Vi er blevet lovet inddragelse og proces. Det fik vi i første omgang ikke. Men vi tror stadig på, at det kan nås. Vi vil være mere end kransekagefigurer på ledelsens branding af RUC. Vi vil inddrages reelt, som medspillere i de beslutninger, der tages om vores uddannelser.

Tidsrammen for kandidatreformen skal udskydes, så vi kan kvalitetssikre vores fremtidige uddannelser. Processen skal ændres, og vi skal høres. Os studerende, såvel som vores undervisere, alle os der har med indholdet af uddannelserne at gøre i vores hverdag. Vi skal have mere ud af de møder end kaffe.

Vi frygter en reform funderet på arbitrære vurderinger, fuld af børnesygdomme og med administration vægtet højere end faglighed. Vi frygter et universitet i oprør. Det er også derfor, at vi nægter at forholde os til indholdet, så længe processen ikke er demokratisk funderet. Vi kræver at blive hørt.

Ledelsen siger, at vi ”er for kort i processen”. Vi siger, at processen er for kort.

Mathilde Elisa Vendeholdt, forperson i Studenterrådet.
Sif Stokholm, næstforperson i Akademisk Råd/vicechair of the Academic Council.
Micky Winther Ronnenberg, studenterrepræsentant i universitetsbestyrelses/student representative of the University Board of Directors.