‘CORONAVIRUS: Ansatte på RUC forholder sig roligt’ 
Artikel l 06.03.2020

CORONAVIRUS: Ansatte på RUC forholder sig roligt

C
Campus
Artikel l 06.03.2020
4 min
Én medarbejder er indtil videre sendt hjem som følge af anbefalingerne fra myndighederne i forhold til corona-virussen. Og ude på institutterne forholder man sig stadig roligt.

Skrevet af

Julie Steenbuch Holt

Journalist

Corona-virussen er over alt i mediebilledet og på de fleste læber, men indtil videre har virussen ikke skabt det store røre på RUC, selvom der fortsat kommer mere restriktive anbefalinger til alle studerende og ansatte. Her til eftermiddag blev kravene skærpet yderligere i en mail fra universitetsledelsen.

Universitetsdirektør Peter Lauritzen skriver i mailen, at:

»RUC vil opdatere information på vores intraside: https://intra.ruc.dk/corona . Da situationen kan ændre sig time for time, kan vi ikke garantere, at intrasiden er helt opdateret, og derfor bedes I først og fremmest holde jer opdateret på coronasmitte.dk.

 Desuden vil vi appellere til, at adfærdsreglerne om forebyggelse af smitte fra Statsministeriet efterleves herunder myndighedernes anbefalinger om at begrænse fysisk kontakt, dvs. undgå håndtryk, kindkys og kram, ligesom vi opfordrer til, at man bliver hjemme, hvis man er syg og/eller risikerer at smitte«.

Mailen siger også, at det fortsat er forsvarligt at gennemføre undervisningen som hidtil:

»En af retningslinjerne er en appel til at aflyse større arrangementer med deltagelse af over 1.000 mennesker. På det foreliggende risikogrundlag finder RUC det pt. forsvarligt at gennemføre undervisning som normalt. Vi har den tekniske mulighed for at kunne tilbyde fjernundervisning. Det vil formentlig kræve noget vejledning og undervisning heri, og vi vender tilbage med yderligere informationer om dette i næste uge«.

På grund af smittefaren med coronavirus bedes alle ansatte og studerende, der har været i de såkaldte risikoområder efter d. 2. marts desuden om at blive hjemme i 14 dage. For studerende gælder stadig blot en opfordring fra universitetets side, mens medarbejderne er pålagt at blive hjemme.

Indtil videre bekræfter universitetsdirektør Peter Lauritzen over for RUC Paper, at én medarbejder på RUC er blevet sendt hjem, fordi vedkommende har opholdt sig i et af smitteområderne i transit.

»Vores ansatte rejser jo rundt hele tiden, så de har selvfølgelig været opmærksomme på, om man nu skulle tage til en bestemt konference. Jeg oplever det ikke som en bekymring overhovedet, men vil i stedet kalde det en opmærksomhed mod og en orientering om, hvad der foregår ude i verden lige nu«.

Sekretariatsleder Signe Vestergaard Riis, ISE

Ingen større bekymring
De ansatte og studerende gør det helt rigtige – nemlig ikke at lade sig påvirke af den frygt, som ellers let kan blive malet op i situationer med større sundhedskriser.

Det fortæller flere sekretariatsledere og institutledere.

»Jeg har ikke fået nogle personlige henvendelser fra studerende eller ansatte, der var bekymrede, og ellers følger vi jo de retningslinjer, der er blevet givet. Og så vidt jeg ved, er vi ikke et sted endnu, hvor der er panik,« fortæller Susanne Sørensen, der er institutleder på Institut for Naturvidenskab og Miljø (INM).

Også viceinstitutleder på Institut for Mennesker og Teknologi (IMT), Camilla Schmidt, fortæller, at man heller ikke på det institut oplever bekymrede henvendelser fra ansatte eller studerende.

På Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv oplever man heller ikke, at ansatte og studerende henvender sig af bekymring, fortæller sekretariatsleder Signe Vestergaard Riis.

»Jeg synes, at folk er meget rolige. Jeg ved, at folk siden virussens opbrud har været opmærksomme, og vi har jo også opfordret til, at man holder sig orienteret (om den information der bliver givet fra ledelsen red.),« siger hun, og fortsætter:

»Vores ansatte rejser jo rundt hele tiden, så de har selvfølgelig været opmærksomme på, om man nu skulle tage til en bestemt konference. Jeg oplever det ikke som en bekymring overhovedet, men vil i stedet kalde det en opmærksomhed mod og en orientering om, hvad der foregår ude i verden lige nu«.

På RUC er der nedsat en beredskabsgruppe, der består af Peter Lauritzen, de fem vicedirektører og de fire sekretariatsledere ude på institutterne. På INM har man ikke en sekretariatsleder, og derfor sidder Susanne Sørensen som institutleder i beredskabsgruppen for det institut.

»Jeg gør mig selvfølgelig tanker lokalt, om der er noget i forhold til vores laboratoriedrift, fordi vi ikke bare kan lukke og slukke og gå hjem. Der er nogle apparater, som vi ikke bare kan trække stikket ud af«.

Susanne Sørensen, institutleder på INM.

Gør sig tanker om konsekvenser
Susanne Sørensen henviser til vicedirektør for Økonomi og Campus Stig Plougmand, der står for beredskabsplanen på RUC i forhold til den planlægning og de konkrete tiltag, RUC gør, hvis der på et tidspunkt er mange ansatte eller studerende, der bliver sendt hjem.

»Jeg gør mig selvfølgelig tanker lokalt, om der er noget i forhold til vores laboratoriedrift, fordi vi ikke bare kan lukke og slukke og gå hjem. Der er nogle apparater, som vi ikke bare kan trække stikket ud af,« fortæller hun.

Også Peter Lauritzen fortæller til RUC Paper, at man i beredskabsgruppen fortsat er i gang med at planlægge, hvordan RUC skal kunne køre driften af universitetet ordentligt videre, hvis det på et tidspunkt skulle ske, at en større gruppe af ansatte eller studerende bliver sendt hjem. Det vil blandt andet have store konsekvenser, hvis mange ansatte i IT-afdelingen skulle sendes hjem, da det nærmest vil svare til at lukke RUC ned, påpeger Peter Lauritzen.

Derfor er beredskabsgruppen på RUC klar til at sætte planer i værk, hvis situationen skulle udvikle sig, og alle nødvendige oplysninger og tiltag vil blive meldt ud til alle ansatte og studerende fra RUC’s ledelse.

På RUC’s intranet kan du nu finde information om RUC’s forholdsregler og vejledninger i forbindelse med coronavirus (COVID-19). Du bør følge med inde på siden, som løbende opdateres i takt med, at situationen og RUC’s beredskab udvikler sig.

Hvis situationen skærpes, vil der fortsat blive informeret via e-mail til alle medarbejdere og studerende. Der vil ikke blive sendt en mail ud til alle, hvis det fx drejer sig om, at der er kommet nye risikoområder.

Læs mere på: intra.ruc.dk/corona

Uddannelses- og Forskningsministeriet har desuden oprettet en informationshjemmeside vedrørende corona-virus. Hjemmesiden kan findes her: ufm.dk/covid-19