‘Bachelorstuderende Sif Stokholm: »Jeg kan egentlig rigtig godt lide kombi-strukturen«’ 
Interview l 16.04.2020

Bachelorstuderende Sif Stokholm: »Jeg kan egentlig rigtig godt lide kombi-strukturen«

K
Kandidatreform
Interview l 16.04.2020
5 min
KANDIDATREFORM. Sif Stokholm læser Dansk og Filosofi på fjerde semester og er desuden medlem af Studenterrådets bestyrelse samt næstformand i Akademisk Råd. Hun har aldrig overvejet at droppe ud og vil også fortsætte på kandidaten på RUC. Sif Stokholm mener, at en reform er tiltrængt, men den må ikke underminere de små fag.

Skrevet af

Nadia Claudi

Journalist

RUC’s kandidater skal reformeres: alt for få studerende fortsætter fra en bachelor til en kandidat. Vi har spurgt seks bachelorstuderende om, hvad de mener om uddannelserne på RUC. Og om, hvorfor de har valgt eller fravalgt at søge videre på en kandidat på RUC. En af dem, der bliver hængende, er Sif Stokholm.

Hvorfor RUC?

»Inden jeg startede, havde jeg hørt om mulighederne for selv at få indflydelse på sin uddannelse, og det gav en fornemmelse af, at det var et studie kendetegnet af selvbestemmelse. Det hele bliver ikke så ensrettet. Jeg har altid fået at vide, at jeg er en ”RUC-type”, hvis man kan sige det. Og det kan jeg langt hen ad vejen identificere mig med. Jeg havde også hørt meget godt om det frivillige liv på RUC, og det havde også stor betydning i forhold til mit valg.«

Lever bacheloren op til dine forventninger?

»Det synes jeg. Basisdelen kan til tider være svær at navigere i. Men sådan er det nok, uanset hvor man starter henne, når man skal finde sig til rette på en ny uddannelse. RUC’s model er jo meget projektbaseret, og jeg skulle lære gruppearbejde på en helt ny måde. Men jeg synes, at så snart jeg var kommet i gang med mit første projekt og havde fundet hoved og hale i det, så var egentlig rigtig godt.« 

Har du nogensinde overvejet at droppe ud af din bachelor?

»Nej, det har jeg ikke. Jeg er rigtig glad for mit studie.«

»Jeg synes helt klart, at basisdelen på bachelor godt kunne forbedres.«

Hvad fungerer godt ved bacheloruddannelsen?

»Jeg kan rigtig godt lide den fleksibilitet, der er. At jeg selv kan opbygge min uddannelse med muligheden for at anvende mit valgfag senere hen som et nyt bachelorfag – hvis jeg finder ud af, at jeg har valgt forkert. Og så er jeg glad for PPL-modellen. Projektarbejdet og mulighed for at være med til at forme sin uddannelse samt dreje den i en specifik retning, det er rigtig fedt.
Og så synes jeg, at det sociale miljø og den måde, det bliver understøttet både af underviserne og RUC, er rigtig godt.« 

Kan du nævne noget på bacheloruddannelsen, der burde ændres?

»Jeg synes helt klart, at basisdelen på bachelor godt kunne forbedres. Særligt i forhold til dimensionskrydsene, som man, i hvert fald på den humanistiske basisdel, skal oparbejde i sit projektarbejde. Det kan til tider gøre, at de studerende bliver presset ud i nogle projekter, som de måske ikke har lyst til at skrive. Det med at have indflydelse på sin egen uddannelsesretning, det falmer lidt, når der er et krav om et dimensionskryds.

Og så har vi for få undervisningstimer. Både på basisdelen, hvor der slet ikke bliver givet nok tid til, at man kan have den fornuftige overgang fra gymnasielivet til universitetslivet. Og også helt generelt, når man er længere i sin uddannelse. På de små fag, hvor jeg blandt andet studerer, der har jeg kun to ugentlige timer på hvert kursus. Og det er slet ikke nok i forhold til, hvad jeg kunne bede om. Den sidste ting, der ikke fungerer så godt, er vejleder-allokeringen. Nu brander RUC sig meget på vores PPL. Så synes jeg også, at man skal sørge for at få en bedre allokering af vejlederne, så det både understøtter projektarbejdet ordentligt, men også gør, at projektgrupperne kan blive mindre.«

»Jeg vil hellere uddanne mig ud fra mine interesser end ud fra sidste års arbejdsmarked.«

Har du tænkt dig at fortsætte fra bachelor til kandidat?

»Ja. Jeg tror, at jeg hele tiden har været sikker på det. Men jeg har da helt klart haft mine overvejelser om, hvorvidt jeg kunne få en uddannelse, som jeg kan bruge ude i den virkelige verden. Det har meget med mit eget specifikke studie at gøre. Dansk og Filosofi er ikke det allermest efterspurgte. Men jeg vil hellere uddanne mig ud fra mine interesser end ud fra sidste års arbejdsmarked.«

Hvorfor tror du, at folk vælger RUC fra?

»Den form for selvstændighed, som det kræver at danne sin egen uddannelse, er svær for mange af de studerende. Vi har fået en langt større social mobilitet på de videregående uddannelser, og det kræver, tror jeg, at vi tager mere hånd om de studerende. Der er brug for tydeligere planer. De fleste studerende synes, at det er for uoverskueligt og for bredt at have alle valgene stående foran sig. Det kan næsten føles eksistentielt at starte på et nyt semester på RUC, fordi der er så mange valg.«

Hvordan kan man gøre det mere overskueligt?

»Noget af det, der særligt skal ses på, er de akademiske overvejelser. De skal i fokus på en anden måde, end de er i dag. Nu har vi jo fået vores nye forskningscenter i PPL. Og det synes jeg, at vi skal bruge noget mere. Og så skal der være en bedre og mere meningsfuld sammenhæng mellem kurserne og projektarbejdet. Der skal være en tydelig progression, så de studerende kan kigge på deres kommende semester og se, hvad det er, de skal lære. Der skal være mulighed for at være fleksibel – men med tydeligere rammer.«

Hvad tænker du om at gå fra en kombi-bachelor til en kandidat, som ikke længere har en kombinations-struktur?

»Det er jeg ikke så bekymret for. Bachelorens kombi kan blive fundamentet til at studere et enkelt element på kandidaten. Samtidig tror jeg ikke, at man kan reformere kandidaten så omfattende, som det er tilfældet, uden at bacheloren på en eller måde bliver rørt.«

Synes du, at en kandidatreform er tiltrængt? Og hvordan synes du, at RUC’s fremtidige kandidatuddannelser skal se ud?

»Jeg synes, at det er svært, for jeg kan rigtig godt lide kombi-strukturen. Men samtidig kan jeg godt se, at der ikke er mange af os på RUC mere. Vi skal bare passe på med ikke at tilbyde de samme fag, som man kan studere alle mulige andre steder i Danmark
Jeg håber på tværfaglige uddannelser, og jeg håber, at vi i højere grad anvender de modeller, vi allerede nu bruger ude på RUC, eksempelvis PPL. Og så er det vigtigt at holde fast på de små fag, så de ikke bliver underminererede. Det er dem, der har rigtig stor værdi, når vi skal forstå, hvordan vi ser hinanden og verden samt får udviklet samfundet.
Det skal altså ikke kun være de fag, der er økonomisk bæredygtige, der får lov til at overleve. Og så håber jeg, at vi husker, at forskning er værdifuld i sig selv, så det ikke er arbejdsmarkedets relevans, der bliver lagt mest vægt på.«