‘Bachelorstuderende Sophia Ryberg: »Mine forventninger til kombiuddannelsen blev ikke indfriet«’ 
Interview l 16.04.2020

Bachelorstuderende Sophia Ryberg: »Mine forventninger til kombiuddannelsen blev ikke indfriet«

K
Kandidatreform
Interview l 16.04.2020
4 min
KANDIDATREFORM. Sophia Ryberg læser Politik og Administration og Internationale Studier på sjette semester. Hun synes ikke, at bachelordelen har indfriet hendes forventninger og har søgt en kandidat på KU som sin førsteprioritet.

Skrevet af

Nadia Claudi

Journalist

RUC’s kandidater skal reformeres: alt for få studerende fortsætter fra en bachelor til en kandidat. Vi har spurgt seks bachelorstuderende om, hvad de mener om uddannelserne på RUC. Og om, hvorfor de har valgt eller fravalgt at søge videre på en kandidat på RUC. En af dem, der fravælger RUC, er bachelorstuderende og medlem af Frit Forum, Sophia Ryberg.

Hvorfor RUC?

»Jeg valgte RUC, fordi den faglige profil med kombiuddannelser var interessant. Jeg havde også hørt rigtig meget godt fra andre, der havde læst på RUC. Og så var der flere af de fag, som RUC tilbød, som jeg fandt spændende. Det trak sammen med de forholdsvis frie rammer til selv at forme sin uddannelse.«

 Var RUC dit førstevalg?

»Ja, det var det.

Og levede det op til dine forventninger?

»Mine forventninger blev ikke helt indfriet i forhold til kombiuddannelserne. Jeg synes ikke, at der er særlig meget rum til fordybning. Der er få ECTS-points på hvert fag, og så skulle man samtidig dele sin bachelor op i to forskellige hovedfag. På papiret ser kombiuddannelserne rigtig gode ud, men RUC formåede ikke at indfri de løfter, de gav, da jeg valgte uddannelsen.

Det hedder en kombiuddannelse, men jeg har ikke oplevet nogen form for kombination mellem mine to fag. Jeg læser Politik og Administration og Internationale Studier, og man skulle tro, at de ting kunne fungere sammen eller overlappe hinanden. Men det har der ikke været noget af overhovedet.«

Har du overvejet at droppe ud?

»Nej, og det er nok det sociale, der gør det. Det har jeg været rigtig glad for.«

»Fagene i sig selv er spændende, jeg ville bare ønske, at der var bedre mulighed for at fordybe sig i dem.«

Hvad fungerer på bacheloren?

»RUC’s store fokus på samarbejde fungerer godt. Det har altid været en af de vigtigste ting, som jeg kan tage med mig videre fra RUC – og det er også en af de vigtigste værdier på arbejdsmarkedet.  Og så er det godt med de frie rammer til at kunne forme sit eget uddannelsesforløb – og jeg har lært at være løsningsorienteret.

Fagene i sig selv er spændende, jeg ville bare ønske, at der var bedre mulighed for at fordybe sig i dem. Det er for lidt, at man kun har 10 undervisningsgange af halvanden time, og så er man videre til det næste fag.«

Hvad tænker du om basisdelen?

»Jeg synes først og fremmest, at den er meget lang. Der er noget i RUC’s struktur, som kunne ændres der. Hvis man har bare en lille ide om, hvad man vil læse efter basisdelen, så virker det langhåret at skulle igennem halvandet års basis, for så kun at have halvandet år til de fag, man ender med at få en bachelorgrad i.«

Hvad tænker du om at afskaffe kombistrukturen på kandidaten? Hvordan spiller det sammen med bacheloren?

»En af de ting, som lokker folk ud på RUC, det er muligheden for at skabe sin egen uddannelse. På basisdelen er det plads til at være i tvivl og til at udforske forskellige fagligheder. Så jeg tror egentlig ikke, at der er brug for en bachelorreform.«

Heller ikke, selv om du faktisk ikke har været så glad for den selv?

»Nej, jeg kender mange, som har været glade for den. Og jeg kan godt se potentialet; som helhed synes jeg, at det er fint, at det kun er på kandidaten, at kombistrukturen afskaffes.«

Fortsætter du på en kandidat på RUC?

»Jeg har søgt ind på KU på Statskundskab som min førsteprioritet. Og så har jeg søgt RUC som min andenprioritet, for jeg vil jo ikke stå uden nogen uddannelse, hvis jeg ikke kommer ind på KU.«

»Når jeg kommer ud på arbejdsmarkedet, så vil jeg gerne kunne se mig selv i en faglig identitet. Og jeg vil gerne have anerkendelse for den uddannelse, jeg har taget. Som RUC-studerende skal man konstant forsvare, hvorfor man har valgt RUC.«

Hvorfor ikke RUC som førsteprioritet?

»På grund af de ting, jeg ikke har været glad for på bacheloren.  Og når jeg kommer ud på arbejdsmarkedet, så vil jeg gerne kunne se mig selv i en faglig identitet. Og jeg vil gerne have anerkendelse for den uddannelse, jeg har taget. Som RUC-studerende skal man konstant forsvare, hvorfor man har valgt RUC. Det håber jeg bliver anderledes, hvis jeg tager en kandidat, som er mere anerkendt og mere kendt af andre. Og så tror jeg også, at jeg har brug for et nyt læringsniveau og for at kunne fordybe mig mere i et fag.«

Hvis RUC afskaffer kombien på kandidaten og gør den mere fagintegreret, ville du så vælge RUC som din førsteprioritet?

»Det er svært at sige. Der er mange forskellige faktorer. Men altså, hvis der skete noget godt på kandidatreformen og helt generelt i forhold til RUC’s branding, så ville det nok godt kunne lade sig gøre, at RUC blev min førsteprioritet.«

Så hvordan skulle kandidaterne se ud, hvis du skulle vælge?

»Jeg synes personligt, at der skal være færre uddannelser, at de bliver mere fagintegrerede og sammenhængende, samt at kombistrukturen blev afskaffet. En del af kandidatuddannelserne har meget få studerende på en fagkombination, og det gør noget i forhold til den manglende anerkendelse og den manglende fagidentitet.«