‘Støt klimakampen på RUC’ 
Debatindlæg l 16.04.2020

Støt klimakampen på RUC

A
Aktuelt
Debatindlæg l 16.04.2020
4 min
RUC-studerende fra Den Grønne Studenterbevægelse har udarbejdet 8 grønne klimakrav til RUC.

Skrevet af

Den grønne studenterbevægelse

Vi står i en helt speciel tid. En tid, hvor individer, institutioner og stater har reageret med en handlekraft, vilje og samfundssind, som sjældent er set. Det er vi mange, som sætter pris på, og det har været en inspirerende proces. Inspirerende, da det netop er handlekraft af denne kaliber, som forskere og klimaaktivister verden over har kaldt på i nu flere årtier. For mens denne pludselige krise raser, har en anden krise stille, men sikkert fået lov til at vokse sig kolossalt stor. En krise, som kræver mere opmærksomhed og handling, hvis den ikke meget snart skal blive langt mere omkostningsfuld end nogen pandemi.

Selvom studierne fortsætter, har tiden under en pandemi givet rum til refleksion. En verden i forfald kan også ses som et vindue til forandring. Hvad er det for en verden, vi ønsker? Hvordan kan vi omstrukturere? Hvem har ansvaret? Det bedste, vi kan gøre i denne situation, er at blive ved med at kræve strukturelle forandringer – men vi kan også starte med at feje for egen dør og ændre vores egen institutions strukturer.

RUC er en progressiv institution, som mange er stolte af, og nu er det også tid til at være modige og progressive på klimaområdet. Vi skal gå foran og vise den handlekraft og vilje og det samfundssind, der skal til, for at vi også på dette plan kan være stolte over institutionen. Det vil stå som inspiration og dannelse for RUC’ere såvel som andre uddannelsesinstitutioner og vil sprede sig som ringe i vandet.

RUC-studerende fra Den Grønne Studenterbevægelse har derfor udarbejdet 8 grønne krav til RUC, som institutionen let kan adoptere og implementere. Kravene vil blive sendt til rektor, ledelsen og bestyrelsen. Sådanne krav har dog den største tyngde og overbevisningskraft, hvis vi er mange, der støtter tiltagene.

Den Grønne Studenterbevægelses klimakrav:

1. CO2-NEUTRAL I 2025

CO2-neutral campus i 2025. Delmål bør opstilles løbende hvert år. Planerne for klimaregnskab samt handlingsplaner skal være offentlige, så processen er gennemsigtig.

 

2. KLIMAET PÅ SKEMAET

Vi kræver obligatorisk undervisning i klimaudfordringerne, samt undervisning i bæredygtig og socialt retfærdig omstilling. Disse skal sættes i relation til alle studieretninger med fokus på udvikling af kompetencer i grøn omstilling på alle faglige områder. Alle fag kan og skal bidrage til den grønne omstilling.

 

3. AFFALDSANSVAR

Der skal være affaldssortering i alle RUCs bygninger, som matcher Roskilde Kommunes sorteringsstandarder. Det vil sige madaffald, glas, metal, papir og karton, restaffald og plast.

 

4. BÆREDYGTIG KANTINE

Der skal serveres bæredygtig og økologisk mad i kantinen. Hvis man vil holde fast i at servere kød skal det være lejlighedsvist og kødet bør indgå som tilbehør – ikke som hovedkomponent i retterne. Kantinen bør heller ikke benytte sig af engangsservice såsom plastikkopper, papkrus og plastikbestik, men i stedet opfordre til at brugerne tager deres eget med. I en udfasningsproces kan der sættes pant på engangsservice.

 

5. ANSVARLIG FORBRUGSPOLITIK

At have en bæredygtig og ansvarlig forbrugspolitik på RUC vil betyde up-cycling af inventar eller investering i brugte materialer/inventar. Der bør udarbejdes grønne indkøbskriterier for at sikre, at indkøb holdes til et minimum og lever op til konkrete bæredygtige kriterier. Det vil også betyde en reduktion af print for studerende såvel som personale.

 

6. ANSVARLIG TRANSPORTPOLITIK

Der skal udarbejdes en ansvarlig transportpolitik, hvor der ikke rejses unødvendigt med fly. Det skal ikke være tilladt at flyve til destinationer, der kan nås med en togrejse på under 24 timer for studerende såvel som for personale. Der skal udarbejdes en politik for behandling af studerendes og personalets ansøgninger om rejsestøtte, hvor fly er nødvendigt, som kritisk vurderer, om rejsen er nødvendig, eller om studiet kan foretages på anden vis.

 

7. ETISK INVESTERINGSPOLITIK

Bæredygtig kapitalforvaltning i investeringer, bank og pension. RUC skal adoptere en etisk investeringspolitik, som følger principperne for ansvarlige investeringer udlagt i UN Principles for Responsible Investment. Det skal sikre, at RUC ikke aktivt modarbejder en bæredygtig udvikling – også uden for landets grænser. Disse investeringer bør ligge offentligt tilgængeligt.

 

8. GENNEMSIGTIG KLIMAPLAN

Vi kræver, at RUC udarbejder en langsigtet klimaplan med delmål. Der skal desuden være mere gennemsigtighed og formidling omkring bæredygtige tiltag på RUC. Eksempelvis årlige opsamlinger på bæredygtige tiltag.

Hvis du vil støtte den grønne omstilling på RUC, kan du skrive under på underskriftsindsamlingen som studerende eller personale på RUC her: https://forms.gle/szsXW8YC26eFqrFt6. Det tager kun 1 minut.

Vi håber, at du vil være med til at gøre RUC til en grønnere og mere ansvarlig institution.

Har du spørgsmål om kravene eller har du lyst til at være en del af Den Grønne Studenterbevægelse på RUC kan du kontakte Clara på: clara@berg-jensen.com

Bedste hilsner, Den Grønne Studenterbevægelse på RUC