‘Svar fra rektoratet: Fokus på bæredygtighed’ 
30.04.2020

Svar fra rektoratet: Fokus på bæredygtighed

A
Aktuelt
30.04.2020
6 min
Foto: RUC
Læs rektoratets svar til RUC-studerende fra Den Grønne Studenterbevægelses otte grønne klimakrav til RUC.

Skrevet af

Rektoratet på Roskilde Universitet

Den 16. april præsenterede Den Grønne Studenterbevægelse en række klimakrav, der kalder på handling. Vi er imponerede over den vilje til at forandre verden, som de studerende har. Det indgyder optimisme, for sådanne initiativer kunne man blive bekymret for blev nedprioriteret i en tid, hvor undervisningen tager en noget anderledes form, og hvor det kan være svært at mødes med andre ildsjæle. Klimaet må ikke nedprioriteres, og den bæredygtige omstilling skal fortsætte.

Og vi er helt enige i, at Roskilde Universitet har et ansvar for at forholde os aktivt til klodens udfordringer. Det har alle universiteterne, og derfor støtter vi op om præciseringen af universiteternes samfundsansvar i den globale Magna Charta-aftale, som vi har tilsluttet os. Dertil bygger RUC’s historie på et stærkt ønske om at påvirke vores verden i en positiv retning, og derfor ser vi os særligt forpligtet til at bidrage til den bæredygtige omstilling. Det er en stor opgave, og vi kan gøre meget mere, men arbejdet er heller ikke er gået i stå for os, selvom vi arbejder på distancen.

I det arbejde er det en særskilt pointe, at vi forholder os til det brede bæredygtighedsbegreb, der både omfatter klima/miljø og social og økonomisk bæredygtighed. Verdens udfordringer er for vigtige og komplekse til at snævre opgaven ind, og derfor bør vi forholde os helhedsorienteret til problemerne. Coronakrisen viser, at der altid er afvejninger – også når vi står i eksistenstruende situationer. Når det er sagt, så er mange af de indledende initiativer på RUC fokuseret på netop klimaet, fordi vi, som Den Grønne Studenterbevægelse lægger op til, bør sikre os, at ”vi fejer for egen dør”, og den dør åbner til et grønt campus.

Aktiviteter for et bæredygtigt universitet

Helt overordnet er der en række aktiviteter i gang for at gøre RUC til det bæredygtige universitet, vi ønsker. I 2015 påbegyndte Roskilde Universitet en af Danmarks største offentlige energirenoveringer i samarbejde med Siemens og Bygningsstyrelsen – et ESCO-projekt (Energy Service Companies). ESCO er en helhedsløsning, hvor flere forskellige energibesparende tiltag blev kombineret med forbedringer af fx vvs, ventilation og belysning. Derudover blev der etableret nye fjernvarmecentraler, ligesom der er opsat 6.500 m2 solcelleanlæg på alle flade tage.

»Helt overordnet er der en række aktiviteter i gang for at gøre RUC til det bæredygtige universitet, vi ønsker.«

På baggrund af de forbedringer, der blev gjort i ESCO-projektet, er RUC i dag det danske universitet med lavest energiforbrug, og vi har reduceret vores energiforbrug med over 30 procent siden 2006. Det er et godt skridt på vejen til vores nuværende ambition om at bidrage aktivt til regeringens mål om 70 % reduktion ift. 1990. En ambition, der kan være svær at måle, da vi ikke altid kan finde tal så langt tilbage, men vi gør vores bedste.

Vi går ikke efter CO2-neutralitet, da de sidste 30 procent er meget svære og dyre at opnå. Derfor ønsker vi i stedet at fokusere på andre målsætninger, som vi forventer vil have større effekt. For eksempel kan vi nå langt ved at tænke i genbrug. Derfor var vi ved renoveringen af bygning 7 meget fokuseret på at genbruge frem for at købe, lige som et antal fliser er blevet renset og genbrugt i forbindelse med belægningsprojektet.

Strategisk fokus på tværs af kerneopgaverne

Så de gode takter er i gang, og nu arbejder vi især med gøre bæredygtighed til en prioritet i lang tid frem. I universitetets strategi for de næste ti år, som vi ved at lægge sidste hånd på nu, har bæredygtighed en tydelig plads på tværs af RUC’s kerneopgaver – forskning, uddannelse og samarbejde.

Det arbejde går hånd i hånd med to arbejdsgrupper, som RUC nedsatte i 2019, der skulle komme med anbefalinger til bæredygtighedsinitiativer. Den ene med fokus på forskning, uddannelse og samarbejde, den anden med fokus på campus og drift. De to arbejdsgrupper samarbejder tæt, og ambitionen er et samlet set-up, hvor vi har overblik over RUC’s aktiviteter på tværs af universitetet og derudfra kan sætte ambitionerne endnu højere.

Vi er startet med at indsamle information til en overordnet kortlægning af bæredygtighedsrelevant forskning, uddannelse og samarbejde, og på baggrund af dette vil vi undersøge mulighederne for at skærpe fx kursusudbuddet og uddannelsesmulighederne. Inden for uddannelse er det vigtigt at sikre os forskningsbasering, og inden for forskningen er det vigtigt at sikre den frie forskning, så grundlagsskabende forskning og strategisk forskning fortsat supplerer hinanden værdifuldt. Når vi således har et retvisende overblik, kan vi arbejde videre med mulighederne og bygge på de styrkepositioner, netop RUC har.

»I efteråret 2019 gik ingeniørvirksomheden NIRAS i gang med at indsamle data på universitetet for at kunne udarbejde et klima- og miljøregnskab.«

På campus og drift-området som størstedelen af Den Grønne Studenterbevægelses krav relaterer sig til, er overblikket næsten fuldt etableret. I efteråret 2019 gik ingeniørvirksomheden NIRAS i gang med at indsamle data på universitetet for at kunne udarbejde et klima- og miljøregnskab og levere en række anbefalinger til yderligere aktiviteter. NIRAS’ rapport er nu i høring i arbejdsgruppen, og efter denne er det en del af opgaven, at NIRAS faciliterer en workshop for studerende med henblik på at udvikle CO2-reducerende tiltag baseret på klima- og miljøregnskabet.

Vi vil gøre det, der batter mest

Det er vigtigt for os, at vi gør de ting, der batter mest, frem for initiativer der primært kan vise sig at have symbolsk værdi. Det kan vi gøre, når vi har de endelige data på, hvad vi med størst fornuft bør fokusere på. Allerede nu tyder det dog på, at der er fint sammenfald mellem Den Grønne Studenterbevægelses fokusområder og NIRAS’ analyse, så vi forventer at tage fat på forbrug/indkøb, affaldshåndtering og transport som det næste. Her er der især et vigtigt reduktionspotentiale i at guide os alle til lavere CO2-udledning, når vi er på campus. Derfor er vi meget optaget af at skabe de bedste forudsætninger for, at man kan foretage kvalificerede bæredygtige valg i hverdagen.

På ledelsesniveau er vi også opmærksomme på løbende at omstille til mere bæredygtige løsninger, når der skal tages beslutninger og forhandles nye aftaler. For eksempel er både rengørings- og kantineentreprisen i år i udbud, og her vil vi stille vi en række krav til bæredygtig drift. Præcis hvilke krav afhænger dog af en række overvejelser og af anbefalingerne fra NIRAS, så vi sørger for at fokusere ressourcerne på det rigtige.

Hvad angår etiske investeringer, så stiller vi krav til vores investeringsfonde om at forvalte vores penge ud fra etiske hensyn. Lige som vi gerne spørger dem en ekstra gang. Foreløbig har meldingen været, at RUC kunne holde ryggen rank, og sådan skal det naturligvis fortsat være.

Så vi er godt i gang med den bæredygtige omstilling, og vi ser frem til at fortælle jer endnu mere i takt med, at vi bliver klogere og får taget de nødvendige beslutninger. For vi ønsker gennemsigtighed omkring vores initiativer, og derfor arbejder vi også på kommunikationsdelen, så I løbende kan holde jer opdateret fx på hjemmesiden og/eller gennem en årlig bæredygtighedsrapport. Alt det vil I høre meget mere om. Lige som vi håber, at I fortsat vil komme med forslag og input til, hvordan vi kan blive bedre.