‘Lundbeckfonden: Forsinkede projekter kan forlænges, men ikke tilføres ekstra midler’ 
Interview l 14.05.2020

Lundbeckfonden: Forsinkede projekter kan forlænges, men ikke tilføres ekstra midler

A
Aktuelt
Interview l 14.05.2020
3 min
Covid19-krisen betyder forsinkelser for mange eksternt finansierede forskningsprojekter. Vi har spurgt forskningsdirektør Jan Egebjerg hos Lundbeckfonden, hvordan de forholder sig til, at flere projekter får svært ved at nå deadline.

Skrevet af

Nadia Claudi

Journalist

Har I fået mange henvendelser fra forskere?

»Nej, vi har ikke hørt fra mange. Jeg tror, at de fleste gerne vil have et overblik, før de henvender sig til os.«

Hvordan kan I hjælpe de berørte forskere? Kan I tilføre flere midler til en eventuel forlængelse?

»Vores grundholdning er, at rammen for bevilling ligger fast. Så kan de flytte rundt på midlerne inden for den ramme, og vi er også meget åbne over for forlængelser af projekterne. Vi giver ikke løn direkte til ph.d.-studerende, det går altid via de større projekter. I første omgang kan forskerne jo bruge de midler, de eventuelt ikke har fået brugt. Det er ret normalt, at man ikke når at bruge pengene inden for en bevillingsperiode, og så må man gerne forlænge.«

Jeg har talt med en forsker, som er bekymret for, at projektet ikke lever op til det, der er blevet lovet i ansøgningen. Er det noget, I vil tage højde for, eksempelvis i en genansøgning?

»Helt klart. Vi vil forvente, at man i slutrapporten argumenterer for, hvorfor det ikke er lykkedes. Det kan også være på grund af mange andre årsager end coronakrisen. Det er rigtig tit, at ambitiøse projekter ikke når de mål, de har sat sig. Vi vil selvfølgelig acceptere, hvis der kommer en genansøgning, fordi det første projekt har været udsat for nogle vilkår, som gjorde det svært at leve op til de milestones, de havde sat sig.«

»Det er nødvendigt at være meget ærlig og åben, når man kommer med sin slutrapport. Det kan også være, at der er kommet andre ting end corona i vejen. Og her er det bare rigtig vigtigt at være ærlig, også hvis projektet er så forsinket, at det mislykkedes.«

Er I som fond bekymret for, at jeres støttede projekter på grund af covid19 ikke når de mål, som I kunne tænke jer?

»Ja, det er vi selvfølgelig. Når vi støtter et projekt, så er det fordi, vi også er begejstrede for det, vi læser, og fordi vi synes, at det er vigtigt. Så er der jo vilkår – og det er der i alle projekter – som kan forsinke dem. Men vi vil selvfølgelig lige så gerne som forskerne have de gode resultater.«

Har I nogle gode råd til de forskere, der føler sig klemt lige nu?

»Det er nødvendigt at være meget ærlig og åben, når man kommer med sin slutrapport. Det kan også være, at der er kommet andre ting end corona i vejen. Og her er det bare rigtig vigtigt at være ærlig, også hvis projektet er så forsinket, at det mislykkedes.«

Hvordan ser det ud for fremtidige projekter?

»Der er jo en bund i enhver kasse. Og det er også derfor, det vil være problematisk at gå ud og sige, at nu vil vi forlænge alt med et halvt år. Så vil der være en meget høj risiko for, at det vil påvirke næste års runde, det vil sige den nye generation af forskere. Så vi skal ramme en balance.«

Hvor meget har I brugt på corona-forskning?

»Vi har brugt 30 millioner ud af et budget, som sidste år var 666 millioner. I år bliver det samlede formentlig omkring 500 millioner.«

Kommer I til at bruge flere penge på corona-forskning?

»Ingen ved helt, hvad der kommer til at ske, men som udgangspunkt har vi doneret det, vi vil bruge på corona-forskning. Det kan være, at der kommer nogle små ekstrabevillinger. Og hvis der kommer en anden bølge, hvor sygdommen ændrer sig markant, så vil vi genoverveje, om vi vil støtte ny forskning.«

Har I været i kontakt med universiteterne om de udfordringer, de står med?

»Vi har været i kontakt med dem på højt niveau og ved, at de er pressede, og at de håber på forståelse fra vores side. Vi har meldt ud, at rammerne er der, og så må man forsøge at disponere inden for de rammer så godt, som man kan. Vores forventning er, at universiteterne kontakter deres vanlige arbejdsgivere, altså staten, som er dem, der har sat begrænsningerne på arbejdet i laboratorierne. Alle andre steder i samfundet er der kommet nogle hjælpepakker til kompensation. Det burde også gælde for forskere og forskere under uddannelse.«

Har I været kontakt med de andre fonde?

»Vi har ikke nogen fælles koordinering, men vi taler med hinanden og lytter til hinanden. Vi har hver vores individuelle løsning, men vi lægger os meget tæt op ad hinanden i forhold til, hvad vi gør.«