‘Valg til universitetsbestyrelsen: Mød kandidaterne fra RUC på Forkant’ 
26.10.2020

Valg til universitetsbestyrelsen: Mød kandidaterne fra RUC på Forkant

A
Aktuelt
26.10.2020
3 min
Der er valg på RUC mellem onsdag d. 28. oktober og onsdag d. 4. november, hvor du som videnskabeligt personale skal stemme på den, du synes, skal repræsentere dig i universitetsbestyrelsen.

Skrevet af

Julie Steenbuch Holt

Journalist

Eva Sørensen, professor ved Institut for Samfund og Erhverv, stiller op som repræsentant til bestyrelsen

Hvorfor stiller du op?

»Jeg har været på RUC i godt 25 år, og nu tænkte jeg så, at jeg gerne vil bruge al min indsamlede erfaring i forhold til ledelsen af RUC. Jeg har både arbejdet med forskning, undervisning og administration i mange år, og den viden, jeg har opnået igennem det arbejde, vil jeg gerne sætte i spil i forhold til bestyrelsen for at kunne styrke universitetet. Så det har jeg bare lyst til at prøve.

Jeg fik jo også mulighed for at gå sammen med Sine (Nørholm Just red.), som inden for de seneste år er kommet ind og derfor har et nyt blik på tingene, hvor jeg er mere præget af at have været her i mange år. Jeg ser det som en styrke at have en makker, der kan have et nyt blik på, hvordan vi kan gøre det herude på RUC. Jeg ser os som et godt makkerpar, og det har helt sikkert også haft betydning for min opstilling. Det betyder noget for mig, at vi kan være et hold, der stiller op. Selvom hun stiller op som suppleant, har vi aftalt, at vi skal tale tæt sammen hele tiden.«

Eva Sørensen

Hvad er den vigtigste sag for dig?

»Jeg kan ikke sige, at noget er vigtigere end noget andet. Det er dog rigtig vigtigt, at vi løbende arbejder med at forbedre understøttelsen af forskningen, og at forskningen både trives og udvikler sig på RUC. Men jeg synes, det er lige så vigtigt, at vi hele tiden udvikler vores uddannelser og undervisningsformer, så de bliver så relevante som muligt og giver de studerende de kompetencer, som de har brug for nu og i fremtiden. Det være sig på vores uddannelser, i undervisning og i vejledning samt i valg af undervisningsformer. Vi skal sørge for, at de er fremtidssikret i forhold til det, som samfundet har brug for.

Jeg synes, vi skal holde fast i vores undervisningsform, som er problemorienteret og tværfaglig, og samtidig blive endnu bedre til det, så vi får kandidater, der er knivskarpe til at arbejde på den måde, ud på arbejdsmarkedet.

Vi skal ikke hvile på laurbærrene. Vi har været på forkant, men vi kan hurtigt komme på bagkant, hvis vi ikke fortsætter med at tænke udviklingsorienteret og fremadrettet.

Jeg synes også, det er rigtig vigtigt for RUC at have så mange venner som muligt. Vi er ofte i en eller anden storm, hvor der bliver sat spørgsmålstegn ved universitetet. Derfor synes jeg, at det er virkelig vigtigt at skabe gode relationer i omverdenen ved at vise, hvad vi rent faktisk kan og formår, og at vi både kan og vil bidrage til at løse de problemstillinger, der er i samfundet. Vi skal være klar til at bidrage med viden og indsigt på de områder, hvor der er brug for det.

Medarbejderdemokrati er også vigtigt, men jeg synes, at man også kan se på, hvordan det kan udvikles. For mig handler demokrati om, hvordan man kan sætte alle de ressourcer i spil, som vi medarbejdere og de studerende har. Det handler ikke kun om at få indflydelse, men om at være mere aktivt med at udvikle idéer og få ting til at ske.«

»Jeg synes, det er vigtigt, at man ikke bare slår et slag for at få indflydelse, men også kommer med aktive bud på, hvor der skal sættes ind.«

Eva Sørensen

Hvad ser du som den største forskel mellem de to lister, og hvorfor skal man stemme på jeres liste til valget?

»Jeg stiller jo ikke op, fordi jeg synes, at der er noget galt med den anden liste, men fordi jeg selv og Sine (Nørholm Just red.) mener, at jeg har noget at komme med. Vi har nogle indholdsmæssige mål med at sidde i bestyrelsen, som ligger udover bare at få indflydelse. Vi har bud på, hvad den indflydelse rent faktisk skal bruges til.

Jeg synes, det er vigtigt, at man ikke bare slår et slag for at få indflydelse, men også kommer med aktive bud på, hvor der skal sættes ind. Det ser jeg som den væsentligste forskel på de to lister.

Jeg synes også, det er dejligt, at der er kampvalg. Det er jo spændende, hvem der bliver valgt, men det vigtigste ved det er, at medarbejderne mere aktivt kommer til at diskutere RUC’s fremtid, og hvad vi skal med RUC. Så kampvalget er en god og kærkommen lejlighed til, at vi kan gøre det, og jeg håber, at vi på opstillingsmødet kommer til at få en god og konstruktiv debat om det.

Bestyrelsen diskuterer jo de langsigtede planer og strategien for, hvor RUC skal hen, og her skal medarbejderne være med.«

Sine Nørholm Just, professor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, stiller op som suppleant til bestyrelsen

Hvorfor stiller du op til RUC’s universitetsbestyrelse som suppleant?

»Det gør jeg i første omgang for at støtte Eva (Sørensen red.) i hendes kandidatur, og fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi har kampvalg til organer som bestyrelsen. Konkret håber jeg, at kampvalget denne her gang kan gøre, at VIP’ernes repræsentant i bestyrelsen får mere opmærksomhed. Universitetsbestyrelsen er jo et rigtig vigtigt organ, som vi i hverdagen måske ikke tænker så meget over, at vi har indflydelse på og et medlem i. Med et kampvalg bliver kandidaterne lidt mere synlige, og på den måde kommer der flere argumenter for at vælge den ene eller den anden liste på banen. Uanset hvem, der bliver valgt, kan det være, at de VIP’erne vil være mere opmærksomme på, at der er en repræsentant i bestyrelsen, som man kan tage fat i.

Mere konkret støtter jeg som suppleant Evas (Sørensen red.) kandidatur, fordi hun sætter fokus på nogle vigtige sager og peger på nogle områder, hvor jeg ser, at det er afgørende, at vi VIP’ere kan være med til at påvirke bestyrelsens arbejde.«

Sine Nørholm Just

Hvad er den vigtigste sag for dig?

»Det er svært at pege på én vigtig sag. Bestyrelsen er på den måde et interessant organ, fordi den på den ene side er den højeste myndighed på RUC, men omvendt ikke er direkte involveret i det, der dagligt sker på RUC. Det er et meget strategisk, retningssættende organ, og det refererer vores listenavn (RUC på Forkant) netop til: At forsøge at tænke i den strategiske retning og hvilke ting, vi skal arbejde med for at sikre, at RUC på nogle punkter forbliver på forkant og på andre områder kommer på forkant. Det sidste kunne f.eks. være inden for forskning.

Et punkt, der er særligt vigtigt for mig, er spørgsmålet om, hvordan vi kan være med til at påvirke den offentlige dagsorden, så omtalen og opmærksomheden på RUC ikke kun er noget, hvor vi reagerer. I stedet bør vi i højere grad være med til at sætte dagsordenen, så debatten ikke kun foregår på betingelser, der egentlig ikke giver RUC den anerkendelse, som vi fortjener. Uanset hvor jeg sidder, vil jeg gerne være med til at skabe den forandring.«

»Selvom de ikke er opstillet i prioriteret rækkefølge, vil jeg gerne personligt advokere for at sætte fokus på forskningen - uden at det skal være på bekostning af fokus på undervisningen - fordi det især er på det område, der er plads til forbedring.«

Sine Hørholm Just

Hvad ser du som en væsentlig forskel mellem de to lister, og hvorfor skal man lige stemme på RUC på Forkant til universitetsbestyrelsen?

Det, synes jeg, er svært. Selvfølgelig er vi konkurrenter, fordi man kun kan stemme på én af os, men jeg opfatter os egentlig ikke sådan. Jeg tænker, at Tværlisten har mere fokus på medarbejderdemokrati og -deltagelse, fordi Kirsten (Hvenegård-Lassen red.) har stor erfaring fra Akademisk Råd og i høj grad har den tilgang til det. Vores liste vil også fremme medarbejderdemokrati- og deltagelse, men i vores opstillingsgrundlag har vi nok større fokus på det indhold, vi gerne vil stå for – altså vores mærkesager.

Man skal stemme på RUC på Forkant, hvis man kan genkende sig selv i de fire mærkesager, vi har opstillet. Selvom de ikke er opstillet i prioriteret rækkefølge, vil jeg gerne personligt advokere for at sætte fokus på forskningen – uden at det skal være på bekostning af fokus på undervisningen – fordi det især er på det område, der er plads til forbedring. Hvis man er enig i den vurdering, så synes jeg, at man skal stemme på os.

Du kan stemme til valget her.