‘Valg til universitetsbestyrelsen: Mød kandidaterne fra Tværlisten’ 
26.10.2020

Valg til universitetsbestyrelsen: Mød kandidaterne fra Tværlisten

A
Aktuelt
26.10.2020
3 min
Der er valg på RUC mellem onsdag d. 28. oktober og onsdag d. 4. november, hvor du som videnskabeligt personale skal stemme på den, du synes, skal repræsentere dig i universitetsbestyrelsen.

Skrevet af

Julie Steenbuch Holt

Journalist

Kirsten Hvenegård-Lassen, lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, stiller op som repræsentant i bestyrelsen

Hvorfor har du valgt at stille dit kandidatur til rådighed?

»I første omgang blev jeg opfordret til det, og så tænkte jeg over det ud fra de betragtninger, der også står i valggrundlaget. Det er blandt andet, at vi har én stemme i bestyrelsen, og derfor skal denne repræsentant kunne repræsentere alle VIP’erne på tværs af RUC. Jeg blev så enig med mig selv om, at jeg gerne ville forsøge at påtage mig den opgave.

Det er klart, at alle på RUC ikke er enige med mig om alt, men jeg går ret meget op i at prøve at skabe en forbindelse mellem de forskellige formelle organer på RUC og de ting, der arbejdes med i den sammenhæng.«

Kirsten Hvenegård-Lassen

Hvad er den vigtigste sag for dig i det her?

»For det første vil jeg gerne arbejde for – og det ser jeg også som hele bestyrelsens opgave – at sikre medarbejdernes indflydelse. Vi har en universitetslov, der fastslår, at universitetsbestyrelsen og universitetsledelsen bestemmer, så vi får jo ikke uhindret indflydelse. Men nu er vi RUC, og vi plejer at rose os selv for, at vi har en stor medindflydelsesdagsorden, og den vil jeg gerne være med til at fremme.

For det andet har vi jo af flere forskellige årsager haft et rigtig hårdt år 2020, og det, vi selv har haft indflydelse på, er forløbet med kandidatreformen. Det, synes jeg, har været et ret heftigt forløb – og det tror jeg i virkeligheden også, at vores ledelse synes. Jeg vil derfor gerne arbejde for, at der med fremtidige reformer bliver skabt et grundlag for, at de kan gennemføres under vilkår, hvor RUC som organisation kan være med. Et af argumenterne for kandidatreformen var at frigøre ressourcer til at give de studerende større valgfrihed i forhold til fag og forskerne mere tid til at forske. Her vil jeg også meget gerne være med til at holde fast i, at den pointe ikke forsvinder.

Til sidst er der også den meget aktuelle dagsorden om arbejds- og studiemiljø samt ligestilling. Vi skal kigge os selv i kortene, og her tænker jeg ikke så meget på spørgsmålet om krænkelser, men mere i forhold til de mere hverdagslige og måske mindre spektakulære måder, vi håndterer forskelle på, hvad enten de forskelle er kønnede eller etniske/racialiserede.«

»Et af argumenterne for kandidatreformen var at frigøre ressourcer til at give de studerende større valgfrihed i forhold til fag og forskerne mere tid til at forske. Her vil jeg også meget gerne være med til at holde fast i, at den pointe ikke forsvinder.«

Kirsten Hvenegård-Lassen

Hvad er den største forskel på de to lister, der stiller op, og hvorfor skal man stemme på jer frem for på den anden liste?

»Dybest set skal man jo gøre op med sig selv hvilken liste, man vil stemme på, men jeg vil sige, at den mest iøjnefaldende forskel på disse to lister er, at Kristine (Niss red.) og jeg i valggrundlaget har vægtet den indadskuende side i forhold til, hvordan det står til med RUC som organisation. Den anden listes valggrundlag har jo helt sikkert også relevante betragtninger omkring internationalisering, og det er Kristine (Niss red.) og jeg jo ikke imod, men vægtningen er bare forskellig. Vi har også i højere grad fokus på demokrati og medindflydelse.«

Kristine Niss, professor (mso) ved Institut for Natur og Miljø, stiller op som suppleant til bestyrelsen

Hvorfor stiller du op?

»Det gør jeg, fordi jeg synes, det er vigtigt, at VIP’erne har en stærk stemme i vores bestyrelse, selvom vi kun har én plads. Jeg stiller først og fremmest op som suppleant for at støtte Kirsten (Hvenegård-Lassen red.), som er en markant og vigtig stemme i Akademisk Råd og Uddannelsesudvalget i dag. Hun har efter min mening et godt blik for hele RUC og er en af dem med den skarpeste forståelse af RUC. Desuden er hun redelig, grundig og frygtløs, så derfor er jeg sikker på, at hun vil være en stærk repræsentant for RUCs VIP’ere i bestyrelsen.

Bestyrelsen kan godt føles lidt afkoblet fra resten af universitetet. Det gælder begge veje. Det er ikke altid, RUC ved, hvad der foregår i bestyrelsen, eller at bestyrelsen ved, hvad der foregår på RUC.

Man skal også være realistisk i forhold til indflydelsen, da der er et eksternt flertal i bestyrelsen. Vi kommer ikke til at flytte bjerge, men vi kan som minimum have en ambition om at skabe kommunikation omkring det, der foregår på RUC og det, der foregår i de formelle organer.

Vi skal insistere på den medbestemmelse, som universitetsloven siger, vi skal have. Der står meget klart medbestemmelse, hvilket jeg opfatter som et stærkere ord end medindflydelse. Og vi skal blive ved med at minde bestyrelsen om, at det faktisk er deres opgave at sikre denne medbestemmelse.«

Kristine Niss

Hvad er den vigtigste sag for dig?

»Der er mange forskellige ting, man kan ønske sig på RUC. Nogle af tingene, for eksempel hvordan RUC skal være som universitet, er vi jo enige om. Vi vil gerne have et universitet, der har kant, og som også har et internationalt udsyn; vi ønsker et universitet, som har en høj akademisk standard, og som samtidig har en god kontakt med samfundet. De ambitioner for RUC, tror jeg, også deles af bestyrelsen, men spørgsmålet er, hvordan det skal blive til virkelighed.

Den absolut første forudsætning for de ambitioner er et RUC, der fungerer. RUC skal være et sted, hvor det er rart at gå på arbejde, og hvor man føler ejerskab. At føle ejerskab og være en del af et fællesskab, der løfter RUC sammen og ikke bare at være et tandhjul i det hele, kræver også, at der er medbestemmelse, og at mange beslutninger sker lokalt. Den store vision om RUC ude i verden bliver jo skabt af alle os ude på gulvet. Derfor vil vi gerne kæmpe for et stærkere engagement og medbestemmelse.«

»Jeg tror, at alle har deres egen tolkning af, hvad det betyder at være tværfaglig og kritisk, men vi tænker ikke, det er vores opgave at komme med et facit på det.«

Kristine Niss

Hvad ser du som den største forskel på de to lister, og hvorfor skal man stemme på jeres liste?

»En helt afgørende forskel er, at vi forsøger at mobilisere på tværs af RUC – deraf også vores navn – og Tværlisten har skriftlig opbakning fra VIP’ere på alle fire institutter. Både Kirsten (Hvenegård-Lassen red.) og jeg er aktive i andre organer på RUC, Kirsten sidder for eksempel både i studienævn, Akademisk Råd og Uddannelsesudvalget. Vi har allerede i dag kontakt med hele RUC, og vi har et stort netværk. Jeg har også en baggrund som tillidsrepræsentant og har derfra kontakt med VIP’ere i de forskellige miljøer på RUC.

Vi har meget fokus på, hvordan RUC fungerer som institution. Vi har selvfølgelig også vores egne holdninger til, hvordan RUC skal være på et mere visionært niveau. Jeg tror, at alle har deres egen tolkning af, hvad det betyder at være tværfaglig og kritisk, men vi tænker ikke, det er vores opgave at komme med et facit på det. Vores opgave er at være med til at facilitere den diskussion og de forskellige stemmer, der er. Vi skal løfte den diskussion, der foregår ude på RUC, ind i bestyrelsen. Jeg ser, at den anden liste har en tydeligere politisk dagsorden i forhold til, hvad RUC er for et sted. Vi mener, at vores VIP-repræsentant skal repræsentere hele RUC og de forskellige synspunkter, der er.«

Du kan stemme til universitetsbestyrelsen her.