‘Nyvalgt VIP-medlem til bestyrelsen vil have fokus på krydsfeltet mellem nære diskussioner samt strategi – og universitetsloven overholdt.’ 
09.11.2020

Nyvalgt VIP-medlem til bestyrelsen vil have fokus på krydsfeltet mellem nære diskussioner samt strategi – og universitetsloven overholdt.

A
Aktuelt
09.11.2020
3 min
Efter et spændende kampvalg, og en stemmedeltagelse på 44,61 pct, vandt Tværlisten med 224 stemmer over RUC på forkant, der fik 97 stemmer. Listen rummer Kirsten Hvenegård-Lassen, lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk samt suppleant Kirstine Niss Professor (MSO), Institut for Naturvidenskab og Miljø

Skrevet af

Mette Rolan-Kjærsgaard

Chefredaktør

Katrine Juel Friis

Journalist

Hvorfor tror du, at blev du valgt?

»Jeg tænker, at Kristine og jeg, på det valgmøde, der blev afholdt, forholdt os meget til RUCs hverdag, og det kan have haft betydning i forhold til afstemningen. Men jeg ved det jo ikke.

Måske er vi også mere ’i loopet’ i forhold til de drøftelser og konflikter, der forgår på RUC,« siger Eva Sørensen, professor ved Institut for Samfund og Erhverv

 

Når I træder ind i bestyrelsen i det nye år – hvad er der på agendaen på det første møde?

»Vi kommer ind med de intentioner, vi har haft for at stille op. Vi vil gerne have etableret forbindelse mellem de drøftelser, der pågår og bestyrelsen. Målet er at få bestyrelsen til at se, at der rent faktisk er en forbindelse mellem drøftelser på RUC og de beslutninger, der træffes af dem. Det gælder især de store sager, som drøftes rundt omkring på RUC – f.eks. kandidatreformen«

Hvad er det, der skal diskuteres mere end det bliver i dag?

»Det handler om at give klarhed over, hvordan VIP har forholdt sig til de drøftelser, der er. Når beslutninger bliver overdraget til bestyrelsen, kan vi ikke altid genkende det, der står i indstillingen om for eksempel behandlingen i Akademisk Råd – eller også er indstillingen selektiv. Vi vil gerne bringe de ting til diskussion – så må vi se, om det lykkedes. Vi skal ikke tale alle mulige drifts-spørgsmål, men træde i karakter, når bestyrelsens strategiske udsyn kolliderer med det praktiske og det nære. Som for eksempel i kandidatreformen«

 

Fra Suppleant professor (mso) Kristine Niss fra INM

»Jeg vil sammen med Kirsten arbejde med at skabe nogle rammer, hvor vi kan have en dialog med det videnskabelige personale og studerende om de ting, der foregår på RUC og særligt det, der sker i bestyrelsen, siger hun.

På toppen af hendes to-do liste er også, at hun vil kæmpe for overlevelsen af den frie presse på RUC:

Det er ikke nok med et frihedsbrev, der skal også sikres en økonomisk ramme.«

 

I har også på valgmødet talt om større linjer vedr. universitetsloven. Hvad er planen med det?

»Det ville være dejligt, hvis det skulle lykkes os at ændre universitetsloven. Men i første omgang vil vi gerne se den blive fulgt, og det er en del af loven, at de VIP- ansatte skal høres og have indflydelse, og det skal bestyrelsen faktisk sikre. Vi vil også tage kontakt til de VIP-ansatte i andre universiteters bestyrelser, så der kan komme et tættere samarbejde.«

Se hele valgrapporten og resultaterne her