‘Brev fra rektor: »Kære studerende, det har konsekvenser at plagiere«’ 
Debatindlæg l 12.11.2020

Brev fra rektor: »Kære studerende, det har konsekvenser at plagiere«

C
Campus
Debatindlæg l 12.11.2020
2 min
Plagiat er snyd – det ved alle. Men ikke alle kender definitionen på plagiat, og det kan koste dyrt, hvis man overtræder reglerne – om det er tilsigtet eller ej.

Skrevet af

Hanne Leth Andersen

Rektor

Som rektor ærgrer det mig hver gang jeg skal tildele advarsler og bortvisninger på grund af plagiat.

En af de mest almindelige grunde til, at studerende kommer til at begå plagiat, er at man tror, man kan genbruge sit eget arbejde i flere opgaver. Det kan man ikke, og hvis man genbruger pointer eller tekstbidder fra tidligere opgaver, skal man huske at angive, at man gør det – efter gængse citationsregler.

Det er heller ikke tilladt at bruge sætninger og passager fra slides direkte i opgaver – også her skal man citere. Ligesom man skal gøre opmærksom på det, hvis man omskriver eller parafraserer – man skal altid henvise til den kilde, man har en idé eller en pointe fra. Ved en prøve skal man demonstrere sine egne evner. Derfor er fx samarbejde omkring individuelle hjemmeopgaver også eksamenssnyd.

Nogle plagiat-sager opstår som følge af sjusk med anførselstegn og kildeangivelser. Det er dårligt håndværk i forhold til det akademiske arbejde, og det er heller ikke fair over for dem, hvis arbejde man på den måde gør til sit eget. Selv om man kan være voldsomt presset op til opgaveafleveringer, er det vigtigt at holde fokus på, at målet er at lære noget fagligt, herunder god skriftlighed og akademisk skik – ikke at aflevere opgaven for en hver pris. For den pris kan blive høj.

For det har konsekvenser at plagiere – sanktionerne går fra advarsel og bortvisning fra eksamen til permanent bortvisning fra universitetet. Uddannelsesinstitutionerne i Danmark har indført systematisk plagieringskontrol. Man skal kunne vide sig sikker på, at studerende skriver deres opgaver selv, og at eksamensbeviserne dækker over reelle kvalifikationer.

Jeg er overbevist om, at de fleste sager kunne undgås, hvis alle var bevidste om reglerne. Derfor vil jeg opfordre jer til at tale med medstuderende, undervisere og vejledere om regler og rammer for akademisk skrivning.

Bedste hilsner

Hanne Leth Andersen

Rektor

 

 

Vil du vide mere om plagiat og akademisk skrivning? Du kan læse mere på RUC’s hjemmeside  og på intranettet.

Du kan tage en quiz for at teste din viden om plagiat på hjemmesiden www.stopplagiat.nu  eller læse en artikel i Magisterbladet [LINK], der fortæller om, hvordan universiteterne håndterer det stigende antal sager om plagiat.

Se også https://www.ubva.dk/ [LINK] en hjemmeside med bl.a. indhold om intellektuelle rettigheder.

Her kan du finde RUC’s disciplinærregler omkring eksamenssnyd og plagiat: afsnit 3.7 RUC’s regelsamling

RUCPaer har tidligere dækket plagiat og eksamenssnyd på RUC