‘TAP skal høres og fagligheden respekteres’ 
Artikel l 25.11.2020

TAP skal høres og fagligheden respekteres

A
Aktuelt
Artikel l 25.11.2020
4 min
Et fredeligt kampvalg blandt TAP-ansattes to lister endte med en sejr til Fælles TAP-Listen og Troels Kure, der er ansat som AC-fuldmægtig på IMT, som nyt medlem i bestyreslen

Skrevet af

Mette Rolan-Kjærsgaard

Chefredaktør

Hvad har forskellen været på de to lister?

»Listerne har egentligt været ens i kompositionen – begge har været et retvisende billede af de TAP-ansatte og den diversitet, der er i den gruppe ansatte. Det vigtigste har været at arbejde med at få folk til at stemme – at få stemmeprocenten op. Det er lykkedes ret godt med de 48 procent, der har stemt. Men der er på ingen måde dårlig stemning mellem de to lister – vi er gode kollegaer.«

Hvad er dine mål for bestyrelsesarbejdet?

»Jeg har primært tre ting, jeg vil fokusere på. Repræsentation, TAPs rolle i 2030- strategien og en større anerkendelse af TAP-fagligheden.«

Hvordan vil du arbejde med repræsentation

»Repræsentation betyder for mig, at man repræsenterer de ca. 350 TAP ansatte, der er på RUC. Det dækker mange forskellige faggrupper. Derfor er det vigtigt for mig med en repræsentativ baggrundsgruppe. Størstedelen af dem, der stod på listen, har også lyst til at være en del af baggrundsgruppen. Her vil det også være vigtigt at se på, om der nogle enheder, hvor vi mangler en repræsentant, så vi er dækket ind med alle faggrupper samt køn og enheder.  Men bestyrelsesarbejdet på et universitet er en alsidig opgave, hvor man skal beskæftige sig med ting, man ikke altid har en bred viden om. Derfor vil jeg henvende mig til de TAP-kolleger, der er inde i den konkrete faglighed, som et givent emne vedrører. Hvis emnet for eksempel vedrører kollegerne på biblioteket, skal jeg have deres input, vedrører emnet kollegerne i RUC Digital, skal jeg have deres input – osv.«

Hvad vil du stå fast på i arbejdet?

»Jeg er meget åben over for opgaverne i bestyrelsen. Her skal man jo behandle en masse forskellige ting på de fire årlige møder. Hen over julen skal jeg læse op på universitetsloven, forretningsordenen og referater, så jeg er godt forberedt. Min værdier som menneske og kollega kommer jeg ikke til at gå på kompromis med. Det er for mig anderkendelse, at man taler pænt og lytter til hinanden, det gælder især på et universitet. Det er vigtigt at lytte til gode argumenter og at anerkende den demokratiske proces. Hvis man har besluttet sig på forhånd, står det i vejen for samarbejde – man skal anerkende hinanden. Som Hal Koch sagde: Det er samtalen, der skal være i centrum.«

Hvad med strategien for 2030, hvad er TAPs rolle der?

»Her er det vigtigt for mig, at vi også sætter fokus på TAP: ikke fordi det mangler lige nu, men det er noget, vi vil byde ind med. Lidt af arbejdet er i gang, og det kommer til at fylde mere.

Der er masser af gode og relevante tiltag undervejs i planerne allerede. Det gælder for eksempel tværfaglig forskning, det fortsatte arbejde med problemorienterede uddannelser samt miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed.  Men alle de gode strategier skal også ud at leve og implementeres – om det så er uddannelsespolitik eller sortering af skrald. Så er det os, de tekniske- og administrative medarbejdere, der skal gøre det. Det skal derfor tænkes ind i de administrative rammer, som er selve fundamentet, så det er vigtigt med et perspektiv, hvor der er tid og resurser til det.«

Hvad med anerkendelse af TAP–fagligheden, hvad rummer det punkt?

»Det er lidt af en kæphest for mig at få skabt mere anerkendelse for TAP-arbejdet. Vi har tæt samarbejde med VIP i det daglige, og for det meste er det et godt samarbejde. Men selv én dårlig oplevelse ud af 10, er én for meget. Det sker, at vi ses som et serviceorgan, som skal servicere ”dem, der arbejder med kerneydelsen”, men som jeg ser det, er alle ansatte på RUC en del af kerneydelsen – vi er et team, uanset om der står VIP eller TAP. Vi er alle sammen ansatte og kommer med en faglighed, der skal respekteres – og det bliver den desværre ikke altid.«