‘Velkommen til sexisme-debatten’ 
14.12.2020

Velkommen til sexisme-debatten

A
Aktuelt
14.12.2020
3 min
Den seneste tid har Me Too-bevægelsen igen fået stor opmærksomhed i det danske samfund. Debatten har både budt på kritiske tilbageblik på tidligere kendte episoder og fornyet mod til at dele oplevelser, der før var blevet fortiet. Der anes en ændret dynamik, hvor der i højere grad end tidligere lægges op til stillingtagen og selvransagelse internt i brancherne. Måske også en vilje til at se fremad, til at se mere på fænomenet og mindre på den enkelte grænseoverskridende person. En ting er sikkert, sexisme forsvinder ikke af sig selv, og der er behov for en kontinuerlig debat for at holde os skarpe på, hvordan vi omgås.

Skrevet af

Hanne Leth Andersen

Rektor

Mathilde Elisa Vendelholt

Forperson, Studenterrådet/Chairperson, Student Council

Det er også en problematik, der er vigtig for alle os, der er tilknyttet RUC. Derfor indbød Studenterrådet og Universitetet til en virtuel debat med de studerende, hvor formålet var at sætte fokus på vores adfærd og kulturelle rammer i forhold til sexisme, med særligt fokus på de studerende, både indbyrdes og i forhold til undervisere og administrative medarbejdere. For der er behov for at tale om, hvilke udfordringer der ligger i de forskellige kontekster, og at høre deltagernes holdninger og indspil til, hvordan vi kan arbejde konstruktivt med bekæmpelsen af sexisme. Udgangspunktet for seminaret var indlæg med efterfølgende generel debat, hvor alle kunne byde ind.

Og det blev et seminar med gode indspil og dialog om bl.a. indirekte sexisme, maskuline værdier i akademia, drøftelser af om der er behov for regler og procedurer, samt et fokus på vigtigheden af, at det er klart og tydeligt, hvor man kan henvende sig og hvordan processerne herefter ser ud.

Men der er stadig konkrete områder, vi kan arbejde med i vores debat om emnet. Det er nemlig vigtigt, at vi formår at skabe et forum, hvor der er tillid til både at kunne bidrage med egne oplevelser og at kunne stille kritiske spørgsmål til analyser og begreber og komme med andre holdninger end dem som umiddelbart bliver lagt frem. For vi må se i øjnene, at når det drejer sig om svære emner som fx sexisme, kan det være svært at fremsætte synspunkter, hvis man føler, de strider mod den ”generelle holdning”. Derfor skal vi arbejde med blive så nuancerede som overhovedet muligt i vores diskussioner af sexisme – kun på den måde kan vi blive klogere på os selv og de måder vi omgås. Sexisme rummer uendeligt mange perspektiver som giver anledning til mange holdninger, og det skal vi kunne rumme i gode kritiske debatter – såvel som i hverdagen.

Dette seminar var det første i en række om emnet. Planen er, at der vil blive inviteret til flere debatter, så vi kan udbygge dem – for RUC er et sted hvor vi ønsker debat, dialog og gensidig respekt, ikke mindst når det gælder svære emner.