‘Nyt Arktisk center åbner på RUC’ 
15.01.2021

Nyt Arktisk center åbner på RUC

A
Aktuelt
15.01.2021
3 min
Shutterstock
Der skal fokus på forskning i og om det kolde nord. Med et nyt Center for arktiske studier på Roskilde Universitet vil forskning fra en række fagligheder dermed kunne mødes i et samlet netværk, der med tværfaglig engageret faglighed vil understøtte forskning i forskellige arktiske forhold.

Skrevet af

Mette Rolan-Kjærsgaard

Chefredaktør

Lige nu er der en hjemmeside, og centret har endnu få midler, men det håber John Andersen, professor, Plan, By og Proces (IMT) og Mette Apollo Rasmussen, Adjunkt, Erhvervsøkonomi (ISE) vil ændre sig, når der kommer flere fondsansøgninger af sted. Lige nu deler de to 20 timer per semester til arbejdet med centeret mellem sig.

»Vi er ikke nået så langt i at udbrede budskabet om centeret, men det arbejde håber vi at kunne komme i gang med nu, så det kan blive et tværfagligt mødested« siger Mette Apollo Rasmussen, der også ser frem til at kunne holde en fysisk reception engang, når Coronaen tillader den slags udfoldelser.

Der er pt tre institutter på RUC involveret i centeret med omkring 30 forskere, som har vist interesse for og arbejder inden for forskningsområdet. Centeret har et tværfagligt fokus og i fordeler sig bredt på bl.a. erhvervsøkonomi/ledelse, planlægning, socialpolitik, social entreprenørskab, sikkerhedspolitik, sundhedsfremme, læringsforskning, journalistik, sprogstudier og kommunikation. Der forgår allerede meget forskning i arktisk på RUC, og centerets formål er også at samle denne forskning for at skabe synergi.

CAS´s formål er at udvikle, samle og understøtte forskningsaktiviteter og studerendes projekter om arktiske problemstillinger på RUC i tæt samarbejde med Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik, Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet). CAS vil arbejde for at udvikle samfundsrelevant forskning, der kan bidrage til den læring og kompetenceudvikling, der allerede er i gang i det grønlandske samfund.

I løbet af efteråret har Centeret afholdt 4 offentlige arrangementer på RUC med forskere fra Ilisimatusarfik.

CAS har fokus på at udbygge relationer på tværs på RUC og med relevante samarbejdspartnere i Arktis – CAS er åbent for deltagere med en forskningsinteresse i Arktis fra alle institutter på RUC.

 

 

 

De to første arrangementer blev afviklet under følgende titler:

Evolutionen af en grønlandsk udenrigspolitik i et foranderligt Arktis v/ Rasmus Leander Nielsen, cand. scient. pol., ph.d., Ilisimatusarfik

Frihedsberøvelse i Grønland v/ Lektor, ph.d. Annemette Nyborg Lauritsen, Ilisimatusarfik.  When Social Work doesn’t Work in a Remote Greenlandic Community. Kevin Perry, Ilisimatusarfik: Tilmelding via

Foto: Mette Apollo Rasmussen. Gavl maleri på boligblok i Nuuk

Forskning skal ud af kolonitidens skygge

»Det er centralt at tænke forskning med arktisk – ikke om arktisk. Der skal være et samarbejde med Grønlands Universitet Ilisimatusarfik, og vi skal være i dialog med de forskere, som arbejder der. Det skal ikke være hit and run-forskning, hvor vi bare kommer ind udefra,« siger John Andersen (IMT), der tidligere har arbejdet med aktionsforskning i forhold til socialt arbejde sammen med forskere på Ilisimatusarfik

En ambition er blandt andet, at der skal være fælles ph.d’ere mellem RUC og Ilisimatusarfik samt fælles kurser for studerende på de to universiteter. Der skal ligeledes være stor fokus på samarbejde og ikke mindst på forskning.

»Der sidder en god håndfuld RUC’ere deroppe; vi taler samme sprog og har samme forståelse for metode i arktisk forskning,« siger John Andersen, der ser gode muligheder for, at et tværfagligt kursus med universitetet i Grønland kunne etableres – belært af Corona-erfaringer med digital undervisning.

Det handler dermed også om at skabe muligheder for de studerende med interesse for arktiske forhold, også gennem for eksempel debatarrangementer. Det første af den slags er allerede løbet af stablen år, men også, at der er et sted at gå hen, hvis man har en faglig interesse for arktiske. Det er også en ambition at etablere udvekslingsophold med Ilisimatusarfik.

Foto: Mette Apollo Rasmussen. Vejen mod kolonihavnen i Nuuk

 

Det nye center findes på RUCs hjemmeside

Studerende med interesse for arktisk er velkomne til at henvende sig og komme på mailliste:

Og er du interesseret kan henvende sig til enten John Andersen på tlf 60 89 00 64 eller mail johna@ruc.dk

eller Mette Apollo Rasmussen på tlf 61264314 eller mail apollo@ruc.dk

North2north mobilitet med Arktisk fokus

Roskilde Universitet er medlem af UArctic netværket, der består af universiteter og andre institutioner, som beskæftiger sig med arktiske forhold. UArctic har etableret programmet North2North, der skal understøtte mobilitet. Der tilbydes stipendier gennem North2North programmet.

Programmet er åbent for bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende.

Studerende med interesse i udvekslingsophold kan læse mere her – næste deadline er 1 december 2021

https://intra.ruc.dk/nc/dk/for-studerende/student-hub/student-hub-sys-foldere/ruc-international-uddannelse-og-mobilitet/udlandsophold/2-saadan-soeger-d

u-en-plads/#North2