‘30 nye kandidatuddannelser skal give RUC-kandidater en skarpere profil over for omverdenen’ 
24.06.2021

30 nye kandidatuddannelser skal give RUC-kandidater en skarpere profil over for omverdenen

A
Aktuelt
24.06.2021
4 min
De 30 nye uddannelser erstatter RUC’s mere end 150 nuværende kandidatkombinationer. Rektor på RUC, Hanne Leth Andersen, forklarer, at det både skal styrke uddannelsernes kvalitet og skærpe de faglige profiler over for omverdenen. Samtidig afviser hun, at ændringerne har noget at gøre med den kraftige kritik, RUC var udsat for i efteråret.

Skrevet af

Jesper Marthin

Journalist

Mange har nok prøvet at sidde i et fremmed selskab og med mere eller mindre held skullet forklare, hvad det egentlig er, man uddanner sig til på RUC. Den situation skal være slut nu.

Fra 2022 erstatter 28 nye uddannelser, og fra 2023 yderligere to nye uddannelser, de mere end 156 nuværende kandidatuddannelser, hvor de studerende valgte at sammensætte to fag. Gammelkendte uddannelser som Kommunikation og Socialvidenskab har fået lov til at bestå, mens nye som Digital Transformation, By & Plan og Tværvidenskabelige Sundhedsstudier er kommet til. Målet er at skabe en mere tydelig faglig profil for, hvad RUC-kandidater kan bidrage med på arbejdsmarkedet.

»Vi har valgt at skære vores udbud ned til 30 tværfaglige kandidatuddannelser, fordi vi gerne vil have en skarpere profil. Det har også været rådgivningen fra vores aftagerpaneler. Det har ikke været tydeligt nok, hvad RUC-kandidater kan. Det har været for svært for omverdenen at finde ud af, hvad de to kombi-fag kan sammen,« siger Hanne Leth Andersen, rektor på RUC, og fortsætter:

»Studievejledningen har skullet bruge mere tid på at tale om struktur på uddannelserne end om indhold. Jeg er selv fan af frihed i forhold til uddannelsernes opbygning, men der har været brug for en skarpere profil. Nu styrker vi både det tværfaglige og det pædagogiske i uddannelserne. Det er dog stadig studienævnenes opgave at beslutte optagelseskravene. Men RUC kommer mere til at ligne det amerikanske system med en bred indgang med en vis specialisering på bachelor og dernæst mulighed for flere forskellige kandidatuddannelser.«

Hun forklarer, at det i høj grad er erhvervslivet, som har efterspurgt mere tydelighed i forhold til, hvad de får, når de ansætter en RUC-kandidat.

»Erhvervslivet har ikke vidst, hvad man blev kandidat i og har ikke kunnet gennemskue, om fagligheden var dyb nok. Nu bliver det lettere at forstå, når vi styrker vores profil,« siger rektor på RUC.

I efteråret var der meget kritik af RUC i blandt andet Berlingske, som gik på, at søgningen var faldet, at det faglige niveau ikke var godt nok, og at RUC-dimittender har højere ledighed end andre universiteter. Det giver Hanne Leth Andersen ikke meget for:

»Vi har været i gang med arbejdet, inden vi blev udsat for kritik i efteråret. Jeg synes, det er en unuanceret kritik, fordi sammenligningerne ikke holder. Vi er dog klar over, at vi har haft udfordringer med dimittendledighed, selvom beskæftigelsesgraden udligner sig over tid. Men vi har fat i den lange ende. Så med de nye tværfaglige kandidatuddannelser håber jeg, at det bliver tydeligt for alle, hvad en nyuddannet kandidat fra Roskilde Universitet har at byde på,« siger hun.

Samtidig håber Hanne Leth Andersen på, at de nye kandidatuddannelser vil være et løft for hele Region Sjælland.

»Vi vil gerne være et løft for Region Sjælland, og vi har allerede et godt samarbejde med flere kommuner, virksomheder og gymnasier. Med en tydeligere profil bliver det endnu lettere at få øje på os. Desuden arbejder vi på en model, hvor det for eksempel er muligt at bo og skrive projekt for en virksomhed i Næstved og så samtidig være 1-2 dage om ugen på RUC. På den måde tror jeg også, at flere unge får lyst til at flytte ud og arbejde i Region Sjælland.«

Prodekan på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC Bodil Damgaard mener, at de nye kandidatuddannelser er en god mulighed for RUC til at brande sig og vise, at man tager aftagerne, de studerende og omverdenen alvorligt.

»Det er noget, arbejdsmarkedet har efterlyst. At vi har turdet gøre dette kæmpe arbejde og ændre alle vores uddannelser, tror jeg, andre universiteter kun kan misunde os. Det er ikke nye uddannelser, hvis vi ser på det forskningsbaserede, men vi har gennemarbejdet alle vores uddannelser, så deres profil er blevet meget tydeligere, og der er gjort meget ud af genkendelighed,« siger hun og fortsætter:

»Det betyder, at vi langt bedre kan tale om vores uddannelser, både over for de studerende og aftagerne. Det er en fordel med færre, men tydeligere uddannelser. Kombimodellen havde – og har – nogle fine muligheder; men verden er ikke ideel, så nogle gange er vi også nødt til at ændre på nogle ting, hvis folk skal kunne forstå vores uddannelser.«

De nye kandidatuddannelser er resultatet af et omfattende reformarbejde, som har været i gang på RUC det seneste halvandet år. Repræsentanter for erhvervslivet og RUC’s Advisory Board har sammen med RUC’s forskere og uddannelsesspecialister givet deres bidrag til udviklingen af de 30 nye kandidatuddannelser.

»Det glæder mig meget, både som borger og erhvervsleder, at RUC’s nye kandidatuddannelser nu er en realitet. Erhvervslivet har brug for ny viden, innovativ tænkning og medarbejdere, der selvstændigt kan løse komplekse problemstillinger. RUC’s kandidatuddannelser er et vigtigt bidrag til, at vi i Danmark uddanner kandidater, der kan levere netop dét,« fortæller Thorsten Thormann, Vice President of Research i Leo Pharma og medlem af RUC’s Advisory Board.

 

Læs om de nye kandidatuddannelser på https://ruc.dk/nye-kandidatuddannelser-fra-2022