‘Debatindlæg: En stemme på Frit Forum er en stemme på realistiske løsningsforslag, der vil forbedre universitetet’ 
27.10.2021

Debatindlæg: En stemme på Frit Forum er en stemme på realistiske løsningsforslag, der vil forbedre universitetet

A
Aktuelt
27.10.2021
3 min
Når jeg fortæller folk, at jeg går på RUC, bliver jeg ofte spurgt om hvorfor. Mange, jeg møder, mener, at RUC er et useriøst universitet med et lavt fagligt niveau, der uddanner studerende direkte til arbejdsløshed. Mit svar plejer at være, at jeg går på RUC, fordi jeg får en unik mulighed for at tage en tværfaglig uddannelse, hvor jeg lærer at tænke selvstændigt, kritisk og problemorienteret.

Skrevet af

I Frit Forum tror vi på, at arbejdsmarkedet har brug for de kompetencer, vi tilegner os på RUC. Desværre må vi også erkende, at universitet lige nu står overfor en ubehagelig høj dimittendledighed – en dimittendledighed, der er den højeste blandt de danske universiteter. Derudover har der været et bemærkelsesværdigt fald i ansøgningerne til RUC’s bacheloruddannelser de sidste år, og RUC er samtidig det universitet, hvor andelen af bachelorstuderende, som tager en kandidat på et andet universitet, er størst.

Der er brug for vores universitet, men vi bliver også nødt til at se disse problemer i øjnene. I Frit Forum kæmper vi for forandringer på universitetet, så vi kan imødegå disse udfordringer. Vi stiller op til universitetsvalget med mærkesager, der på sigt kan sænke den høje dimittendledighed og gøre universitetet til et bedre og mere attraktivt sted at være studerende.

Et af midlerne, vi foreslår, er et projektfrit semester på bacheloren, hvor vi studerende på et semester kan bruge 15 ECTS-point på at komme i praktik frem for at skrive projekt. Hvis vi får mulighed for at komme i praktik på bacheloren, kan vi knytte de kompetencer, vi tilegner os i projektarbejdet, som kritisk tænkning og problemløsning med praksis og dermed blive dygtigere. Dette vil i sidste ende medføre, at det bliver nemmere for os RUC-studerende at komme i job efter endt uddannelse.

Vi kæmper også for, at vi som studerende kan få et bevis på de kompetencer, vi har tilegnet os, når vi har færdiggjort et projekt. Når vi som RUC’ere skal finde et job, kan det være svært for en arbejdsgiver at gennemskue, hvilke kompetencer vi har tilegnet os gennem projektarbejdet, som udgør halvdelen af vores uddannelse. Derfor vil vi i Frit Forum kæmpe for, at den enkelte studerende efter hvert færdige projekt får et bevis på de kompetencer, personen har tilegnet sig, så det bliver tydeligere for den respektive arbejdsplads, hvorfor de skal ansætte lige netop denne person.

Derudover kæmper vi i Frit Forum for, at RUC skal blive bedre til at facilitere, at studerende kan skrive projekt i samarbejde med erhvervslivet eller offentlige institutioner. Dette er også et tiltag, der kan biddrage til at sænke dimittendledigheden, fordi flere RUC’ere på denne måde vil få et tættere samarbejde med arbejdsmarkedet i løbet af deres uddannelse.

Sidst men ikke mindst kæmper vi for at synliggøre psykologhjælp på RUC. Der er mange studerende, der kan have brug for at snakke med en professionel. Lige nu tilbyder universitetet gratis psykologhjælp til os studerende, men det hjælper ikke noget, hvis de fleste studerende ikke kender til tilbuddet. Derfor vil i Frit Forum kæmpe for, at denne hjælp bliver synliggjort.

Disse mærkesager er tiltag, som vi mener kan være med til at løse de udfordringer, universitetet står over for. Derudover er de konkrete og realistiske at få indført i RUC’s råd og nævn, hvilket er en vigtig faktor at overveje, når man skal vælge, hvor man vil sætte sit kryds. En stemme på Frit Forum til universitetsvalget er dermed en stemme på realistiske og løsningsorienterede mærkesager, som vil forbedre dine forhold og muligheder som studerende på RUC.

 

Astrid Marie Wermus er Formand for Frit Forum Roskilde og spidskandidat til Akademisk Råd for Frit Forum