‘Sådan fungerer RUC-valget’ 
02.11.2021

Sådan fungerer RUC-valget

A
Aktuelt
02.11.2021
3 min
Ikke nok med at du skal tage en kandidattest, kigge på valgplakater og sætte et kryds på det parti eller den kandidat, du er mest enig med i forbindelse med kommunalvalget 2021. Nu bliver du også mødt af glade, morgenfriske studerende, som tilbyder kaffe, kage og en snak om, hvad de vil gøre for at forbedre forholdene på vores universitet, for det er nemlig tid til universitetsvalg.

Skrevet af

William Alkærsig Springer

Journalist

RUC Paper har udarbejdet denne guide til dig, som ikke er helt sikker på, hvordan valget fungerer og hvorfor, det er vigtigt, at du afgiver din stemme.

Visne blade ligger og flyder på Trekroners togskinner; paraplyer og regnjakker lyser op foran stationen, og kulden bider mere og mere for hver dag, der går. Efteråret er her, hvilket betyder mange ting; men én af dem er, at det snart er tid til det årlige universitetsvalg på RUC.

Du tænker måske, at Uni-valget ikke er vigtigt, og at det ikke kommer til at have nogen betydning for dig som studerende. Måske kan du bare ikke overskue at tage stilling til endnu et valg. RUC Paper har derfor samlet alle de vigtigste ting, du skal vide om RUC-valget, og som belyser, hvorfor din stemme er vigtig for at sikre en god trivsel på vores universitet.

De forskellige råd

Med universitetsvalget kan det være din stemme, som er afgørende for hvilke studerende, der vil kapre posterne i en lang række vigtige råd, nævn og udvalg. Her er et overblik over hvilke råd, der er tale om:

Universitetsbestyrelsen

På toppen af kransekagen troner universitetsbestyrelsen. Her beslutter man, hvad vores rektor skal tale med politikerne om inde på Christiansborg. Det kunne for eksempel være hvilke uddannelser, der skal oprettes og hvilke, der skal nedlægges. Her er der plads til to studerende ud af i alt 9 medlemmer, men der er dog ikke valg til dette organ i år.

Akademisk råd

Din fremtid på RUC er yderst afhængig af, hvad der sker i Akademisk Råd. Her er der plads til seks studerende ud af i alt 18 medlemmer. De skal rådgive rektor om emner som hvor mange vejledertimer, du kan få, og hvordan uddannelsesordningen skal se ud. Derudover tildeler de ph.d.-grader, doktorgrader samt æresdoktorgrader.

Institutrådet for Samfundsvidenskab & Erhverv

Institutrådet arbejder med sager vedrørende det enkelte institut. I Institutrådet er de studerende blandt andet med til at behandle normer for undervisning og eksaminer samt instituttets budget. Det er kun dig, der går på en uddannelse tilknyttet ISE, der kan stemme her.

Kandidatstudienævn på Samfundsstudier & Studienævnet på SamBach

Her arbejdes der med indholdet og tilrettelæggelse af de enkelte uddannelser; men de behandler også dispensationsansøgninger og evalueringer fra undervisningen. Her kan du som studerende virkelig få indflydelse. I studienævnene er de studerende og det videnskabelige personale nemlig repræsenteret ligeligt med fire repræsentanter hver. Du skal være kandidatstuderende på Samfundsstudier eller bachelorstuderende på SamBach for at kunne stemme her.

Studienævn

Faktisk har alle de forskellige studieretninger et studienævn, hvor man kan stemme på de kandidater, man er mest enig med. Det vil sige, at der er et studienævn for den humanistiske, samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige og den humanistisk-teknologiske uddannelse.

Kandidaterne og lister

De enkelte kandidater er opstillet på lister, der alle har et valgtema. Du kan enten stemme på en liste eller personligt på en kandidat. De fleste lister er prioriterede lister; det vil sige, at det er den kandidat, der står som nr. 1 på listen, der kan blive valgt ind. Bliver en kandidat valgt ind, bliver de andre på listen suppleanter. Suppleanternes opgave er at bakke op om spidskandidaten og træde til i tilfælde af, at kandidaten ikke længere kan varetage sine opgaver. Mange kandidater stiller op gennem en studenterforening som for eksempel Studenterrådet eller Frit Forum. Studenterrådet betegner sig selv som en slags faglig forening for studerende på RUC, der er uafhængig af politisk farve og tilhørsforhold.

Frit Forum derimod samarbejder med Socialdemokratisk Ungdom og har afsæt i socialdemokratiske værdier. Alle kandidater vælges for en etårig periode undtagen til universitetsbestyrelsen, hvor kandidaten kommer til at sidde i to år.