‘Q&A med Frit Forum: »Vi kan ikke bare sige, at det er den individuelles ansvar at få et job«’ 
04.11.2021

Q&A med Frit Forum: »Vi kan ikke bare sige, at det er den individuelles ansvar at få et job«

A
Aktuelt
04.11.2021
3 min
 I dag kl. 12 er deadline for at afgive sin stemme ved RUC’s universitetsvalg. RUC Paper har derfor talt med formand for Frit Forum Astrid Marie Wermus om deres mærkesager, og hvorfor de mener, du skal give dem deres stemme.

Skrevet af

Hvorfor skal man stemme på Frit Forum frem for Studenterrådet?

Vi har jo nogle klare værdier i Frit Forum. Vi anerkender, at der går 8.500 studerende her med forskellige holdninger og interesser. Derfor siger vi, at vi repræsenterer dem, der er enige med os frem for at repræsentere hele universitetet, som andre gør. Vi vil altså ikke undervurdere, at de studerende har forskellige holdninger, så derfor lægger vi os fast på vores værdier og ambitioner for at gøre RUC til et bedre universitet.

 

Så I mener ikke, det er muligt at repræsentere alle studerende på universitet som en studenterforening?

 Hvis man vil repræsentere hele universitetet, kan man i hvert fald ikke have en klar holdning til noget, da studerende jo har vidt forskellige holdninger.

Så Studenterrådet, som hævder at repræsentere hele universitetet, har ikke en klar holdning til noget, når de stiller op til valget?  

Det er nok bedst Studenterrådet selv svarer på det.

Lad os tale om den politik, I vil drive, hvis I bliver valgt ind i Akademisk Råd eller et studienævn. Du stiller selv op til Akademisk Råd og SamBach studienævn med mærkesagen ”Projektfrit Semester – Praktik på bacheloren”. Du mener, at det vil sænke dimittendledigheden for færdiguddannede RUC’ere. Hvordan?

For det første vil det gøre vores profil stærkere som studerende, hvis vi har mulighed for at komme i praktik.

For det andet vil det skabe et større netværk for den enkelte studerende. Jo bedre netværk du har, jo større tilbøjelighed er der for, at du ender med et job på den anden side af din uddannelse.

For det tredje vil en praktikplads på bacheloren muligvis bevirke, at den studerende vil fortsætte i den givne virksomhed som studentermedhjælper, hvilket er med til at styrke den enkeltes CV.

Derudover oplever vi også i Frit Forum, at mange studerende er projekttrætte. Vi skriver projekt hvert semester, hvilket, for mange, kan virke anstrengende. Vi forslår ikke, at der ikke skal skrives projekter mere, da det er en del af RUC’s DNA, men jeg tror, at mange ville sætte pris på et halvt års pause.

Vil I gøre praktik på bacheloren obligatorisk?

Nej, vi vil gøre det til en mulighed.

Hvorfor skal der praktik på bacheloren, når man har mulighed for at gøre det på sin kandidat? Giver det ikke bedre mening, når man er tættere på slutningen af sin uddannelse?

Vi lægger ikke op til, at man kun skal i praktik, fordi man skal have et fuldtidsjob. Det kan også hjælpe én med at få et godt studiejob og forbedre det netværk, som på længere sigt kan resultere i gode jobmuligheder, når man er færdig. I forhold til den læringsproces, vi har på RUC, mener vi, at man skal have prøvet de ting af, som man lærer i de projekter, man skriver på en praktikplads.

Hvordan vil I gøre psykologhjælpen på RUC mere synlig for de studerende?

Der er gratis psykologhjælp, hvis man er tilknyttet RUC. Ventetiden er på omkring en uge. Ingen ved det. Lige nu er jeg faktisk ikke engang klar over, hvad der bliver gjort, fordi der er så lidt information om det. Det, vi vil arbejde for, er, at der kommer mere opmærksomhed på det. Man kan opstille boder på campus, holde oplæg og hænge plakater op. Derudover skal der også være onlinekampagner gennem Moodle, FaceBook og Instagram. Det er ikke nok, det bare står som en lille note i det nyhedsbrev, man får sendt til sin mail. Det er universitets ansvar at informere deres studerende med den kæmpe platform, det har.

 

I vil gerne have, at RUC hjælper med at konkretiserer de kompetencer, man tillærer sig gennem det problemorienterede projektarbejde. Her forslår I, at man får leveret et bevis hver gang, man har skrevet et projekt. Hvad ville der konkret stå i sådan et bevis?

Når du har bestået et kursus på RUC, står der i kursusbeskrivelsen hvilke teorier, metoder og faglige værktøjer, du har beskæftiget dig med som et bevis for, hvad du har lært. På samme måde skal man have et bevis for, hvad man har beskæftiget sig med i et konkret projekt, når man har været igennem det. På den måde kan en fremtidig arbejdsgiver se, hvad du som studerende har af kompetencer, hvad du interesserer dig for, og hvordan det kan kobles til fremtidige arbejdsopgaver.

Er det ikke den jobsøgendes eget ansvar at kunne redegøre for, hvilke kompetencer vedkommende har fået ud af sin uddannelse, og hvordan de kan kobles til det job de søger?

Det kan man sige, men på den anden side kan vi se på dimittendledighedsstatistikkerne, at RUC’ere har svært ved komme i job. Når jeg taler med studerende på RUC, har jeg et generelt indtryk af, at folk har svært ved at finde et studiejob, og de har også svært ved at finde fuldtidsjob, når de er færdiguddannede.

Selvfølgelig skal den enkelte studerende selv kunne promovere sine evner til en jobsamtale; men jeg mener også, at det er universitetets ansvar at gøre profilen for dens studerende mere gennemskuelig. Vi kan ikke bare sige, at det er den individuelles ansvar at få et job, hvis vi skal have løst problemet med dimittendledigheden på RUC.

Hvad vil i gøre for, at flere studerende skriver projekter i samarbejde med offentlige institutioner og private virksomheder?

Muligheden er der, men der er bare ikke så mange, der benytter sig af det, så der bliver nødt til at ske noget strukturelt for RUC i forhold til oplysning. Derudover skal processen være nemmere. Det handler om at blive bedre til at facilitere det, fordi mit indtryk er, at de studerende, der prøver at gøre det, synes, det er en kompliceret proces.

Det er oplagt at skrive projekter i samarbejde med offentlige institutioner og private virksomheder, fordi det ser bedre ud på CV’et, det ville gøre ens netværk større, fordi den aktør, du har skrevet projekt for, muligvis kan tilbyde et job på et senere tidspunkt, og så giver det generelt god mening at samarbejde med de her institutioner, da man kan få en smagsprøve på hvilke jobmuligheder, ens uddannelse ruster én til.

På Aalborg Universitet, hvor man også skriver disse projekter hvert semester, samarbejder man meget med offentlige institutioner og private virksomheder, og der kan man se, at det bærer frugt i forhold til deres dimittendledighed, fordi færdiguddannede herfra ofte kommer hurtigt i arbejde efter endt uddannelse.