‘Universiteter dropper al samarbejde med Rusland og Belarus’ 
07.03.2022

Universiteter dropper al samarbejde med Rusland og Belarus

A
Aktuelt
07.03.2022
3 min
Sammen med de øvrige danske universiteter stopper RUC samarbejdet med Rusland og Belarus, det tidligere Hviderusland.  Beslutningen har ikke umiddelbart de store konsekvenser for ansatte og studerende på RUC.

Skrevet af

Jesper Marthin

Journalist

I en fælles erklæring står de danske universiteter sammen om at fordømme den russiske stats invasion af Ukraine., som de ser som et uprovokeret angreb på vestligt demokrati og de grundværdier, som er fundamentet for moderne, europæiske stater.

Rektor Hanne Leth Andersen forklarer at alle danske universiteter står skulder ved skulder i fordømmelse af den russiske invasion:

»Det er enormt ærgerligt og begrædeligt, at vi er i den situation, men det er vigtigt for universiteterne at følge den fælles linje. Og det er vigtigt, at det ikke er personer, vi sanktionerne. Man kan sagtens være russisk studerende på et dansk universitet, men vi stopper alle institutionelle samarbejder.«

Det betyder, at universiteterne indstiller bilaterale, institutionelle samarbejder om forskning, uddannelse og innovation med statslige aktører i Rusland og Belarus. Blandt andet vil der ikke finde udveksling af videnskabeligt personale og studerende sted fremadrettet. Det betyder også, at konferencer og andre videnskabelige møder på russisk og belarussisk grund bliver uden deltagelse af forskere ansat på danske universiteter.

De danske universiteter skriver i erklæringen, at de ønsker at fremme en fredelig udvikling og beskytte personer, der er ramt af den igangværende krig. Universiteterne vil derfor række ud til ukrainske, russiske og belarussiske studerende og ansatte, hvor de danske universiteter vil skelne mellem den russiske stat og russiske borgere.

Universiteterne vil samtidig udvise solidaritet med Ukraine og søge opbakning blandt europæiske universiteter til at samarbejde om konkrete tiltag, der kan hjælpe ukrainske universitetsansatte og studerende.

Organisationen Danske Universiteter vil følge situationen nøje og vurdere, om der er behov for yderligere tiltag.

Begrænset betydning for RUC

Beslutningen om at stoppe al samarbejde med Rusland og Belarus har ikke umiddelbart de store konsekvenser for ansatte og studerende på RUC.

Forskningsprojektet GOGREEN omfatter udover RUC syv andre samarbejdspartnere, blandt andre RUDN University (Peoples’ Friendship University of Russia), og skulle være begyndt 1. april 2022 og løbe over fire år. Samarbejdsaftalen er endnu ikke på plads, og umiddelbart er der ikke tænkt udveksling af forskere ind i planen, så RUC’s indstilling er, at projektet afventer situationen i Ukraine.

Desuden har RUC en russisk partner på en ansøgning til Nordisk Forskningsråd (projektet BlueArc), men det projekt er endnu ikke bedømt. Den pågældende forsker melder, at der ikke er andre formelle eller uformelle samarbejder med forskere i Rusland i øjeblikket.

I forhold til udvekslingsaftaler med studerende er der ingen aktive i Rusland eller Ukraine i øjeblikket. I 2020 fik RUC Erasmus midler til en udvekslingsaftale med Moscow State University of Psychology and Education, men aftalen er ikke underskrevet, hvorfor udveksling ikke må finde sted. RUC har også haft en bilateral aftale med State University of Management i Moskva, der er udløbet og endnu ikke blevet fornyet. Endelig er der en studerende i praktik i Moskva og en studerende i praktik i Kiev.